Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница4/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2) розроблення нормативно-правової бази щодо врегулювання функціонування фактично існуючих установ попереднього ув’язнення СБУ, зокрема внесення відповідних змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” та розроблення правил внутрішнього розпорядку місць затримання в СБУ

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

наказ затвердженоIII квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


СБУ (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


3) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання питання приведення порядку застосування запобіжних заходів до засудженого у відповідність з вимогами практики Європейського суду з прав людини

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

III квартал 2016 р.

Мін’юст

МВС


СБУ (за згодою)
4) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2017 р.

Мін’юст

Мінфін

5) розроблення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання питання стосовно строків тримання під вартою

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

15. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

1) розроблення та впровадження в діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ методичних рекомендацій щодо попередження, запобігання злочинам, учиненим на ґрунті нетерпимості, та особливостей їх розслідування

підвищення професійного рівня працівників правоохоронних органів

II квартал 2016 р.

МВС
2) організація за сприяння Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні семінарів із слідчими, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми
IV квартал 2016 р.

МВС
3) розроблення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою включення до переліку кримінальних правопорушень, які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви потерпілого, кримінального правопорушення, передбаченого
статтею 171 Кримінального кодексу України

реалізація змін сприятиме удосконаленню процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів окремих категорій осіб, ефективному захисту прав працівників засобів масової інформації, а також створено можливості більш швидкого отримання відшкодування завданої шкоди

IV квартал 2016 р.

МВС

Забезпечення права на справедливий суд

Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк;
створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським цінностям
та стандартам захисту прав людини


16. Забезпечення доступності до правосуддя для кожної особи

1) розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до процесуальних кодексів, що передбачають більш гнучку систему звільнення або відстрочки оплати судового збору; звільнення від сплати судового збору осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, судові витрати не становлять нездоланну перешкоду для захисту права в суді

II квартал 2017 р.

Мін’юст
2) здійснення заходів для забезпечення доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю

забезпечено архітектурну доступність будівель судів для осіб з інвалідністю

2016—2020 роки

ДСА (за згодою)

Мін’юст


17. Забезпечення права на захист

1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинне бути забезпечено право на захист, а також вивчення питання щодо необхідності внесення комплексних змін до зазначеного Кодексу щодо забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права на захиств

ідповідний законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниI квартал 2017 р.

Мін’юст
2) розроблення законопроекту щодо запровадження розслідування злочинів невеликої тяжкості у формі дізнання

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 р.

МВС

Мін’юст

3) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавства щодо забезпечення гарантій ув’язненим, отримання копій документів з матеріалів їх кримінальних впроваджень (кримінальних справ), у тому числі для подальшого звернення за захистом своїх прав до міжнародних інстанцій, зокрема до Європейського суду з прав людини

розроблено відповідні нормативно-правові акти і забезпечено фінансування для їх реалізації

I квартал 2018 р.

Мін’юст

МВС


ДСА (за згодою)

Верховний суд України (за згодою)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)


18. Деполітизація та приведення у відповідність із міжнародними стандартами процесів формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності

1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до статті 69 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у частині розмежування оцінювання у кандидатів рівня знань та особистих морально-психологічних якостей. Виключення із положення Закону вимоги щодо 75-відсоткового прохідного порогу під час психологічного тестування, оскільки такий підхід неприйнятний для виявлення морально етичних якостей особи

створено та забезпечено функціонування системи виявлення особистих морально-психологічних якостей кандидатів на посаду судді, яка дає змогу виявити недоброчесних кандидатів ще на етапі відбіркового іспиту

II квартал 2016 р.

Мін’юст

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)


19. Забезпечення незалежності, безсторонності, ефективності та інституційної спроможності судової системи

1) розроблення законопроекту про внесення змін до процесуального законодавства з метою встановлення обов’язку суду, який розглядає справу за нововиявленими обставинами на підставі рішення Європейського суду з прав людини, аналізувати провадження в цілому з метою встановлення та усунення недоліків судового процесу, які призвели до порушення будь-якого з прав, гарантованих Конвенцією

розроблено та імплементовано в національне законодавство запропонований механізм; схвалено його Європейським судом з прав людини та/або Комітетом Міністрів Ради Європи

II квартал 2017 року

Мін’юст

Верховний суд України (за згодою)20. Підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності

1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України із розмежуванням функцій колегії присяжних і професійного судді та запровадження суду присяжних для розгляду кримінальних обвинувачень у тяжких та особливо тяжких злочинах

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

Верховний суд України (за згодою)

ДСА (за згодою)

2) розроблення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою визначення строків проведення експертизи із розширення переліку підстав для її проведення

сприятиме ефективному дослідженню обставин кримінального провадження, наданню належної правової оцінки доказам, прийняттю законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки

IV квартал 2016 р.

МВС

21. Усунення недоліків процесуального законодавства та забезпечення здійснення ефективного судочинства у розумні строки, послідовної судової практики

1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість провадження, стороною у якому вона є

запроваджено відповідний механізм та його ефективне функціонування, послідовне зменшення кількості скарг, що подаються до Європейського суду з прав людини проти України

II квартал 2017 р.

Мін’юст

Верховний суд України (за згодою)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

2) розроблення законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення права на апеляційне оскарження до відбуття стягнення у вигляді адміністративного арешту, а також обмеження кількості складів правопорушень, щодо яких може бути застосовано це стягнення

е

фективна імплементація відповідного законодавстваIII квартал 2016 р.

Мін’юст

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)22. Функціонування ефективної системи виконавчого провадження, виконання у розумні строки судових рішень і рішень інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців

1) після прийняття Законів України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” (реєстраційний номер 2506а), “Про виконавче провадження” (реєстраційний номер 2507а) та “Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців)” (реєстраційний номер 2508а), які перебувають на розгляді у Верховній Раді України та передбачають запровадження змішаної системи примусового виконання рішень державними та приватними виконавцями і удосконалення процедури виконавчого провадження, розроблення підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію прийнятих Законів, щодо діяльності державних та приватних виконавців та організації процедури виконавчого провадження

прийнято нормативно-правові акти

I квартал 2016 р.

Мін’юст
2) розроблення законопроекту щодо поширення повноважень приватних виконавців на рішення суду, боржниками за якими є підприємства державної і комунальної форми власності

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

через два роки після прийняття Закону України

Мін’юст
3) запровадження на постійній основі курсів підвищення кваліфікації для державних та приватних виконавців, навчальних тренінгів, семінарів тощо стосовно нового законодавства з питань виконавчого провадження

створено систему підвищення кваліфікації державних та приватних виконавців

через три місяці після прийняття Закону України

Мін’юст

ДСА (за згодою)

неурядові громадські організації (за згодою)

4) розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” та “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” з метою запровадження додаткових механізмів (способів) виконання судових рішень, які можуть бути застосовані виключно за згодою (ініціативою) стягувача

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 р.

Мін’юст

Мінфін

5) розроблення плану заходів щодо запровадження системи обліку рішень національних судів, виконання яких гарантується державою, у тому числі рішень зобов’язального характеру, які залишаються невиконаними

с

истематизовано рішення національих судів зобов’язального характеру, які залишаються невиконанимиIV квартал 2016 р.

Верховний суд України (за згодою)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Вищий адміністративний суд (за згодою)

Мін’юст


Мінфін

Казначейство


6) розроблення комплексного плану дій щодо виконання неординарних рішень (зокрема, зобов’язального характеру), виконання яких потребує узгоджених дій причетних до виконання органів
II квартал 2017 р.7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення інституційної спроможності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з питань реагування на порушення прав людини, виявлені Європейським судом з прав людини у справах з усталеною негативною практикою

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 р.

Верховний суд України (за згодою)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

Вищий адміністративний суд (за згодою)

Мін’юст


Мінфін

Казначейство


8) розроблення законопроекту щодо скасування всіх мораторіїв на реалізацію державного майна

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля


23. Забезпечення гарантії професійної діяльності адвокатів

1) проведення моніторингу ефективності оподаткування доходів від адвокатської діяльності

пропозиції подано Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.

Мін’юст

ДФС


інші центральні органи виконавчої влади
2) розроблення відповідних рекомендацій щодо зменшення оподаткування доходів від адвокатської діяльності для зменшення вартості адвокатських послуг
I квартал 2017 р.
24. Удосконалення стандартів якості надання правової допомоги та забезпечення їх дотримання

1) розроблення та затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі

з

атверджено наказ про внесення відповідних змінIII квартал 2016 р.

Мін’юст

25. Розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах

1

) внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги:

розширення переліку категорій осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок осіб, які претендують на отримання статусу учасника антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб


з

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниII квартал 2016 р.

Мін’юст

Мінсоцполітики

надання права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги особам, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення

передбачення права на отримання всіх видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги для учасників бойових дій, у тому числі учасників антитерористичної операції

надання права недієздатним особам на безоплатну вторинну та первинну правову допомогу

передбачення права на безоплатну правову допомогу в судових процесах для осіб з інвалідністю, осіб з психічними розладами2) розроблення методичних рекомендацій та запровадження пілотних тренінгів для органів місцевого самоврядування з метою удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги

кількість органів місцевого самоврядування, яким надано методичну допомогу з метою удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги, — 12 000

III квартал 2016 р.

Мін’юст
3) налагодження співпраці, зокрема шляхом укладання меморандумів між місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадськими організаціями — провайдерами безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, утворення відповідних баз даних

кількість громадських організацій, з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги, — 1500

IV квартал 2019 р.

Мін’юст

26. Забезпечення якісної і доступної правової допомоги через адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги

1) удосконалення механізму моніторингу дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги

затверджено наказ Координаційного центру з надання правової допомоги “Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги”

2016 рік

Мін’юсткількість проведених спостережень за роботою адвоката в суді, щороку — 1800

щороку

Мін’юсткількість проведених бесід з клієнтами, щороку — 300

щороку

Мін’юст
Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница