Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница5/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
кількість проведених анонімних анкетувань адвокатів, щороку — 50

щороку

Мін’юст


кількість проведених перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, щороку — 10000

щороку

Мін’юсткількість узагальнених та поширених прикладів успішного захисту, щороку — 300

щороку

Мін’юст


кількість узагальнених та поширених прикладів кращої практики адвокатської діяльності, щороку — 300

щороку

Мін’юст
2) розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги, включаючи належне матеріально-технічне забезпечення регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

рівень розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги — 100 відсотків (від 80 відсотків у 2016 році до 100 відсотків у 2020 році, 5 відсотків щороку)

2016—2020 роки

Мін’юстрівень забезпечення організаційною технікою регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги від потреби — 100 відсотків (95 відсотків у 2016 році, 100 відсотків у 2017 році)

2016—2017 роки

Мін’юст
3) створення та розміщення міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги у мм. Дніпропетровську, Львові, Києві, Одесі, Харкові

кількість створених міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги — 5

2016 рік

Мін’юсткількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу,
щороку — 120

2016—2020 роки

Мін’юсткількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для працівників системи надання безоплатної правової допомоги, щороку — 20

2016—2020 роки

Мін’юст


кількість адвокатів, які підвищили кваліфікацію, щороку — 3000

2016—2020 роки

Мін’юсткількість працівників системи надання безоплатної правової допомоги, які підвищили кваліфікацію, щороку — 500

2016—2020 роки

Мін’юст
4) проведення ремонту (реконструкції) приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у тому числі створення Модельного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)

площа приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що потребують ремонту (реконструкції), всього — 4081,5 кв. метра (3741,5 — у 2016 році, 340 — у 2017 році)

2016—2017 роки

Мін’юст

27. Впровадження інституту конституційної скарги

1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо надання фізичним та юридичним особам права на безперешкодне подання конституційного звернення (конституційні скарги)

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2017 р.

Мін’юст

28. Забезпечення відповідно до європейських стандартів доступу до правосуддя дітей, людей з інвалідністю, повнолітніх недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 9 Закону України “Про судовий збір” щодо передбачення можливості спрямування коштів, що надійшли від сплати судового збору на забезпечення умов доступності судів для людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів

прийнято у разі потреби підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питаньIV квартал 2016 р.

Мін’юст

ДСА (за згодою)


2) проведення аналізу законодавства щодо наявності відповідних прогалин і проблем, зокрема пов’язаних з доступом до судового та адміністративного провадження людей з інвалідністю внаслідок ураження органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, розумової відсталості, психічних розладів, і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо покращення відповідної ситуації

п

роведено дослідження

надіслано до Кабінету Міністрів України пропозиції за результатами дослідження


II квартал 2016 р.

III квартал 2016 р.Мін’юст

МВС


ДСА (за згодою)

Центральна виборча комісія (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади

3) запровадження навчальних програм та курсів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та органів пенітенціарної системи з питань прав та інтересів людей з інвалідністю, у тому числі змісту Конвенції про права інвалідів

п

ідвищення рівня обізнаності відповідних осіб з питань інвалідностіI квартал 2016 р.

МОН

МВС


Мін’юст

ДСА (за згодою)

інші заінтересовані органи державної владиЗабезпечення права на приватність
Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність


29. Створення дієвого інституційного механізму контролю за додержанням права на приватність

1) перегляд існуючих навчальних програм підготовки юристів з метою запровадження спеціальних навчальних курсів з питань захисту персональних даних

навчальний курс з питань захисту персональних даних

III квартал 2016 р.

МОН

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

2) запровадження системного навчання осіб, відповідальних за організацію захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють обробку персональних даних

запроваджено навчання

III квартал 2016 р.

МОН

МОЗ


Мін’юст

Нацдержслужба

МВС

СБУ(за згодою)інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
3) розрахунок обсягу потреби в коштах, необхідних для посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як незалежного інституту з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, та внесення відповідних законодавчих пропозицій щодо бюджетного фінансування зазначеного обсягу потреби в коштах

розроблено пропозиції щодо бюджетного фінансування

II квартал 2016 р.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Мінфін


30. Впровадження ефективної системи незалежного контролю за діяльністю правоохоронних органів у частині додержання права на приватність

1) передбачення щорічного опублікування знеособлених звітів щодо кількості проведених негласних слідчих дій, які обмежують право на приватність, та використання їх результатів у розслідуванні відповідних злочинів і судових рішень

оприлюднено звіт за 2016 рік

прийнято відповідні акти законодавства

кількість осіб, обізнаних про ризики та загрози їх приватності через комунікаційні канали зв’язку

публічні річні звіти про зняття інформації з каналів зв’язкупочинаючи з II кварталу 2016 р. щороку

МВС

Національна поліція

інші заінтересовані органи державної влади

СБУ (за згодою)

ДФС

Адміністрація Держприкордон-служби


2) розроблення законопроекту щодо внесння змін до статті 6 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” з метою:
перегляду підстав проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, визначення вичерпного переліку підстав, що унеможливлюють зловживання таким правом, інформування об’єкта, щодо якого проводилися заходи, про їх проведення після закінчення визначеного періоду часу

з

апроваджено чіткий механізм проведення зазначених заходів, дієвий контрольIV квартал 2016 р.

СБУ (за згодою)

МВС


інші заінтересовані органи державної влади

31. Мінімізація та чітка регламентація законом випадків втручання держави у право на приватність

1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення належної системи захисту від несанкціонованого доступу до медичної інформації як на паперових, так і на електронних носіях

2) проведення навчання медичних працівників щодо застосування правил про збереження медичної інформаціїприйнято нормативно-правовий акт

III квартал 2016 р.

МОЗ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)32. Забезпечення права на приватність осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, зокрема під час надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної цільової програми щодо поступової реорганізації колективної системи тримання в установах виконання покарань до камерної системи тримання та зменшення допустимої планової наповнюваності установ виконання покарань до 300—400 осіб в одній установі

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2017 р.

Мін’юст

ДПтС


Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)
2) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту, із забезпеченням належних гарантій від

з

атверджено наказ щодо внесення відповідних змінII квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)
необґрунтованих обмежень права на приватність з урахуванням пропозицій, які надійшли під час громадського обговорення проекту наказу Мін’юсту “Про затвердження нормативно-правових актів з питань використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту”Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)
3) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального виконавчого кодексу України та проекту наказу Мін’юсту щодо вільного проведення Інтернет-побачень засуджених та осіб, взятих під варту, з можливістю застосування обмеження їх конфіденційності у виключних випадках відповідно до вимог частини другої статті 8 Конвенції на підставі індивідуально-вмотивованого рішення

з

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

затверджено наказ Мін’юсту


III квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


4) внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо надання закритих побачень (із застосуванням перегородки) засудженим та взятим під варту особам як виняток, а відкритих побачень (з можливістю фізичного контакту) — як правило з урахуванням вимог практики Європейського суду з прав людини

затверджено наказ Мін’юсту

III квартал 2016 р.

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


5) розроблення законопроекту про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України з метою збільшення частоти побачень засуджених до не менш як одного разу на тиждень незалежно від виду та рівня безпеки кримінально-виконавчої установи, проведення оцінки фінансових витрат, необхідних для імплементації таких змін, з метою включення до фінансово-економічного обґрунтування проекту

з

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниI

I квартал 2016 р.Мін’юст

ДПтС


Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)
6) закріплення можливості супроводжуваного виїзду за межі установи попереднього ув’язнення чи виконання покарань у зв’язку із смертю або тяжкою хворобою близького родича, що загрожує життю хворого, для усіх категорій взятих під варту осіб та засуджених

з

аконопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниII квартал 2016 р.

М

ін’юст


ДПтС

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


7) удосконалення правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо порядку проведення обшуків в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою недопущення систематичних, без обґрунтованих підстав та вмотивованого рішення обшуків

затверджено наказ Мін’юсту

III квартал 2016 року

Мін’юст

ДПтС


Харківська правозахисна група (за згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)


8) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про забезпечення права на приватність людей, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у закладах системи охорони здоров’я, інтернатних установах систем освіти та соціального захисту

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

затверджено у разі потреби накази з відповідних питаньI квартал 2017 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

Мін’юст


Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

33. Забезпечення додержання стандартів захисту права на приватність під час застосування систем відеоспостереження

1) підготовка рекомендацій щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних під час застосування систем відеоспостереження

підготовлено відповідні рекомендації

IV квартал 2017 р.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

34. Запровадження системи, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у приватність

1) проведення оцінки на предмет відповідності вимогам законодавства, наповнення, адміністрування та захисту таких баз персональних даних, як Єдиний державний демографічний реєстр, Реєстр пацієнтів, освітянські реєстри, і внесення пропозицій щодо правового врегулювання виявлених невідповідностей

в

несено пропозиціїIV квартал 2017 р.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
2) проведення ревізії баз даних, які ведуться правоохоронними органами, з метою приведення їх у відповідність з вимогами закону або скасування
IV квартал 2017 р.

МВС

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордон-служби

ДФС


інші заінтересовані органи державної влади

Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до
інформації та вільного розвитку особистості
Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань

35. Додержання принципів ідеологічної багатоманітності, впровадження інформаційної політики захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі

1) розроблення та внесення до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” зміни щодо ліквідації державних та комунальних засобів масової інформації та регламентування діяльності державних і комунальних видань, в яких опубліковується офіційна інформація з передбаченням державного мовлення за межами держави та на тимчасово окупованій території

відповідні законопроекти зареєстровано у Верховній Раді України

відсутність державної підтримки конкретної ідеології/невтручання держави у формування ідеології (відсутність державної ідеології)IV квартал 2016 р.

МІП

Держкомтелерадіо


2) адаптування редакційної політики до міжнародних стандартів провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту

формування інформаційної політики в умовах збройного конфлікту

проведення навчання редакторів та журналістів міжнародних стандартів з питань провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту та загального інформування населення


адаптовано редакційну політику до міжнародних стандартів провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту

сформовано інформаційну політику в умовах збройного конфліктуIV квартал 2016 р.

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница