Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница7/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції

2016 рік

Мінсоцполітики

МЗС


Мін’юст

Центральна виборча комісія (за згодою)46. Забезпечення вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів

1) розроблення змін до законодавства про вибори та референдуми з метою створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю

в

ідповідний законопроект подано до Верховної Ради УкраїниIV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мін’юст


МОЗ

МОН


Центральна виборча комісія (за згодою)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)47. Створення умов для запровадження електронної демократії

1) внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18 травня 2015 р. № 514, щодо доступності людей з інвалідністю до електронних послуг та сервісів електронного урядування

розроблено та затверджено необхідні стандарти доступності електронного урядування для людей з інвалідністю

2017 рік

Мінсоцполітики

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

Адміністрація Держспецзв’язку (за згодою)48. Вироблення ефективного механізму взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1) розроблення законопроекту щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень (публічні консультації)

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект

вересень 2016 року

Мін’юст

Мінрегіон

Державне агентство електронного урядування, громадські об’єднання (за згодою)

2) удосконалення законодавства у сфері соціального діалогу, зокрема щодо залучення інститутів громадянського суспільства

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта

грудень 2016 року

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мін’юст


за участю спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу сторони роботодавців, інститутів громадянського суспільства (за згодою)

Забезпечення права на працю та соціальний захист

Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян

49. Створення ефективної системи соціального захисту, яка відповідає можливостям держави

1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на легалізацію зайнятості та заробітної плати, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, державного та місцевих бюджетів, що сприятиме забезпеченню належного соціального захисту громадян

проекти нормативно-правових актів внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

2016—
2017 роки

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Мінфін

2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії подолання бідності

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


3) затвердження плану дій з реалізації Стратегії подолання бідності

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом трьох місяців після затверджен-ня Стратегії подолання бідності

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


4) розроблення законопроекту щодо:

запровадження механізму призначення (перерахунку) пенсій з метою недопущення різниці між розмірами пенсій, призначених у різні роки та забезпечення належної диференціації розміру пенсій залежно від сум заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, і страхового стажу

забезпечення щорічного підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в державі


законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


5) розроблення законопроекту щодо врегулювання питання виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання до країн, з якими Україною не укладено міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України


6) здійснення заходів щодо зняття будь-яких обмежень розміру пенсій та інших соціальних виплат особам з інвалідністю та перегляду їх розміру для забезпечення достатнього рівня життя

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

у разі необхідності прийнято підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питаньIV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мінфін


Пенсійний фонд України
7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608, щодо виключення обмеження стосовно прийняття до центру осіб, що потребують постійного стороннього догляду і не мають змоги самостійно себе обслуговувати

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2016 року

Мінсоцполітики

МОЗ


50. Створення здорових та безпечних умов праці

1) розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність з Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та
№ 129 про інспекцію праці в сільському господарстві у частині проведення перевірок

зменшено кількість фактів порушень роботодавцями трудових прав працівників

створено умови для здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства, що дасть змогу забезпечити права громадян у сфері праціIV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Держпраці за участю всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (за згодою)


2) розроблення нормативно-правового акта щодо посилення державного контролю за додержанням законодавства з питань праці шляхом проведення перевірок підприємств і організацій, в якому передбачається, що критерієм ефективності перевірки є не кількість проведених перевірок, накладених штрафів тощо, а кількість відновлених прав, усунутих порушень, зменшення кількості нещасних випадків на виробництві

забезпечено соціальний захист громадян на роботах із шкідливими умовами праці

II квартал 2016 р.

Держпраці
51. Забезпечення захисту трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об’єднання у професійні спілки

1) вивчення питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості та подання відповідних пропозицій

внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенцій

II квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
2) вивчення питання щодо ратифікації Україною Розділу III Конвенції Міжнародної організації праці № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця для подання Президентові України

внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенції

II квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення чіткої етапності та строків встановлення розміру посадового окладу (ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на законодавчо гарантованому рівні

проект постанови внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

ліквідовано грошовий розрив між розміром базового тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платоюII квартал 2016 р.

Мінфін

Мінсоцполітики52. Посилення соціальної відповідальності бізнесу, створення умов для запровадження соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання

1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” стосовно вдосконалення питань соціального діалогу, зокрема, у частині залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог”

грудень 2016 р.

Кабінет Міністрів України

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

МОЗ


Мінфін

Мін’юст

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів

внесено проекти актів на розгляд Кабінету Міністрів України

2016 рік

Мінсоцполітики

53. Забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на робочому місці

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства, зокрема, у частині:

оптимізації напрямів використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення нових та збереження наявних робочих місць для інвалідів

впровадження стимулюючих механізмів щодо працевлаштування роботодавцями інвалідів


внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України


III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Фонд соціального захисту інвалідів54. Створення ефективної системи надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю

1) проведення порівняльного аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європи

підготовка пропозицій щодо вдосконалення діючих механізмів соціального захисту малозабезпечених категорій населення з урахуванням результатів аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європип

роведено порівняльний аналізI квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МЗС

2) запровадження систематичного моніторингу навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та закладів соціального захисту населення, в яких перебувають люди з інвалідністю, на предмет дотримання прав та інтересів зазначеної категорії людей

здійснено моніторинг відповідних спеціальних закладів щодо дотримання в них прав людей з інвалідністю

з II кварталу 2016 р.

МОН

МОЗ


Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради з прав людини


(за згодою)
3) затвердження стандартів соціальних послуг соціального супроводу та підтриманого проживання

затверджено нормативно-правовий акт Мінсоцполітики

III квартал 2016 р.

Мінсоцполітики
4) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, у тому числі із залученням недержавних організацій


збільшено до десяти перелік послуг, що надаються в громаді

кількість недержавних організацій, що надають соціальні послуги в громаді, у тому числі через соціальне замовлення (15 відсотків загальної кількості надавачів соціальних послуг)

не менше 86 відсотків виявленої потреби осіб отримали соціальні послуги в громаді


2020 рік

місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
5) забезпечення постійного інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги)

25 регіональних каталогів (узагальнених переліків соціальних послуг) соціальних послуг та суб’єктів, що їх надають, розміщено на офіційних сайтах обласних, Київської міської держадміністрації

2016—
2020 роки

місцеві держадміністрації

органи місцевого самоврядування


(за згодою)
6) розроблення нормативно-правового акта та запровадження послуги денного догляду та підтриманого проживання, зокрема шляхом створення відділень/груп денного догляду та підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів

створено 25 відділень/
груп денного догляду/підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів

II квартал 2016 р.

місцеві держадміністрації

органи місцевого самоврядування


(за згодою)

Створення умов для свободи підприємницької діяльності

Проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо про права і свободи людини

55. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю

1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)”, яким передбачити:

створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб’єктів господарювання

встановлення обов’язку контролюючих органів щодо розміщення на власних офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)

встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами державного нагляду (контролю) за фактами виявлених порушеньпроект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2015—
2016 років

ДРС

Мінекономрозвитку56. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю

1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)” з метою закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку сфер державного нагляду (контролю), визначення органів, відповідальних за здійснення заходів державного нагляду (контролю)

п

роект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниIV квартал 2016 р.

ДРС
57. Забезпечення права на провадження господарської діяльності за декларативним принципом

1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

III квартал 2016 р.

ДРС

Забезпечення права на охорону здоров’я

Забезпечення рівного доступу до високоякісної медичної допомоги;
профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань


58. Забезпечення відповідності медичної інфраструктури потребам територіальних громад

1) запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування населення

2) забезпечення належного рівня доступності первинної медичної допомоги, особливо в сільській місцевості, сприяння переоснащенню закладів охорони здоров’я

3) проведення організаційно-структурної перебудови наявної мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням реальних потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці у конкретних видах медичної допомоги та медичних послуг, обумовлених статевою та віковою структурою населення, характером захворюваності в регіоні, смертності, станом дорожньо-транспортної інфраструктури та інших факторів

4) затвердження переліку послуг, що надаються на рівні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, сприяння координації діяльності відповідних закладів

5) затвердження клінічних протоколів, штатних розписів закладів охорони здоров’я різних рівнів

6) запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

7) забезпечення під час реформування системи охорони здоров’я проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо його мети, змісту, очікуваних результатів

8) формування єдиного медичного простору та реалізації національного проекту “Вчасна допомога”

9) завершення процесу створення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, їх структурних підрозділів

10) урегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження спеціалізованих бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (кардіореанімаційної, протишокової, токсикологічної, психіатричної), а також санітарної авіації як видів бригад екстреної медичної (швидкої) допомоги станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

11) забезпечення контролю за отриманням центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, їх структурними підрозділами ліцензій на право провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів


внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів та проектів підзаконних актів

отримання пацієнтами реального законодавчо закріпленого права обирати та змінювати лікаря первинної ланки

запроваджено фінансове розмежування закладів охорони здоров’я

запроваджено нову систему оплати праці медичних працівників первинної ланки з урахуванням обсягів і якості медичної допомогидо 2020 року

МОЗ

59. Забезпечення гарантованого обсягу медичної допомоги, що надається громадянам на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до нормативно-правових актів щодо ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я з метою декларування та дотримання відповідними суб’єктами господарювання прав людей з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница