Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница8/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

прийнято у разі необхідності накази з відповідних питань2016 рік

МОЗ

Мінрегіон

Мінсоцполітики

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів щодо затвердження плану заходів стосовно запровадження нових спеціальностей “лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт”, “ергономіст” та започаткування навчання за такими спеціальностями

внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України

2016 рік

МОЗ

МОН


Мінсоцполітики

60. Забезпечення захисту прав пацієнтів

1) закріплення на законодавчому рівні визначення поняття “підлітки” відповідно до міжнародних стандартів як вікової групи від 10 до 18 років включно

закріплено на законодавчому рівні єдине визначення термінів “підлітки” та “підлітки групи ризику”

I квартал 2016 р.

МОЗ
2) закріплення на законодавчому рівні 14 років як віку, починаючи з якого дитина має право самостійно приймати рішення щодо власного здоров’я, включно з правом самостійно проходити тестування на ВІЛ/інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання, а також проходити відповідне лікування зазначених інфекцій без згоди батьків

кожному підлітку починаючи з 14 років забезпечено можливість самостійного проходження діагностики та лікування ВІЛ/інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань

I—II квартал 2016 р.3) забезпечення лікування антиретровірусними препаратами для всіх дітей, яким встановлено діагноз ВІЛ-інфекція

забезпечено доступ усіх ВІЛ-інфікованих дітей до лікування антиретровірусною терапією

II квартал 2016 р.


4) внесення змін до профільного закону, в якому необхідно чітко визначити, яким чином можна обстежувати і лікувати дитину незалежно від віку, якщо існує пряма загроза її здоров’ю та життю, якщо законні представники виступають проти запропонованих маніпуляцій

встановлення адміністративної та/або кримінальної відповідальності батьків за відмову у забезпеченні своєчасного лікування неповнолітніх дітейзнижено рівень передачі ВІЛ від матері до дитини менш як до 1 відсотка

I квартал 2017 р.5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Цивільного кодексу України та Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо здійснення стерилізації недієздатних осіб виключно на підставі рішення суду

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

III квартал 2016 р.

МОЗ

Мін’юст

6) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку залишення ув’язненими місць позбавлення волі у зв’язку з потребою відвідування закладів охорони здоров’я та реабілітаційних установ

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта

IV квартал 2016 р.

МОЗ

Мін’юст

7) розроблення та затвердження змін до переліків медичних показань для проведення хірургічної стерилізації жінок та чоловіків, затверджених наказом МОЗ від 6 липня 1994 р. № 121, у тому числі з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини щодо стерилізації

прийнято відповідний наказ

III квартал 2016 р.

МОЗ
8) утворення міжвідомчої робочої групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом “інтерсексуальність”, включення даного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації

утворення мультидисциплінарної робочої групи з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медициниу

творено міжвідомчу робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівцівI квартал 2016 р.

МОЗпроведено моніторинг

III квартал 2016 р.


подано звіт за результатами проведеного моніторингу

IV квартал 2016 р.


розроблено та підготовлено навчальні матеріали за спецкурсом “інтерсексуальність”

II квартал 2016 р.


включено спецкурс “інтерсексуальність” до програм підвищення кваліфікації

III квартал 2016 р.


утворено мультидисциплінарну робочу групу з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини

III квартал 2017 р.


подано адаптовані клінічні настанови, стандарти та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги на затвердження МОЗ та їх затверджено

I квартал 2018 р.
61. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги вразливих верств населення

1) затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань

перегляд з метою актуалізації переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом МОЗ від 27 лютого 2006 р. № 86

удосконалення порядку закупівлі лікарських засобів, вакцин та виробів медичного призначення з метою уникнення ризиків, що можуть негативно впливати на стан організації лікування вразливих груп населення

до 2020 року

МОЗ
2) здійснення обстеження державних і комунальних закладів охорони здоров’я щодо їх відповідності державним будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

формування вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеження

розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту будівель таких закладів з урахуванням відповідних вимог будівельних норм


облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я в областях та м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм
(ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

до
2020 року, але не менше
20 відсотків державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я на рік в одному регіоні

МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації

3) розроблення та затвердження з урахуванням міжнародного досвіду стандартів надання послуг з медико-соціальної реабілітації та психосоціальної адаптації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, з досвідом вживання психоактивних речовин та створення державної системи соціального замовлення таких послуг

затверджено стандарти надання послуг із медико-соціальної реабілітації та психо-соціальної адаптації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, із досвідом вживання психоактивних речовин

II—III квартал 2016 р.

Кабінет Міністрів України

МОЗ


Мінсоцполітики

МОН
виділено державне фінансування програм реабілітації неповнолітніх споживачів наркотиків

IV квартал 2016 р.4) внесення змін до Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” щодо забезпечення права на добровільне медичне обстеження та лікування від наркоманії, в тому числі неповнолітніх осіб до 16 років, регламентування особливостей медичного обстеження та лікування від наркоманії підлітків тощо

внесено зміни до законів та нормативно-правових актів, які забезпечують право на добровільне медичне обстеження та лікування від наркоманії підлітків, у тому числі неповнолітніх осіб до
16 років

IV квартал 2016 р.5) розроблення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення можливості проходження курсу добровільного лікування і реабілітації замість покарання у вигляді позбавлення волі для визначених державою груп правопорушників з наркотичною залежністю, в тому числі неповнолітніх, які бажають пройти такі курси

запроваджено механізм альтернативних форм покарання з фокусом на добровільне лікування для неповнолітніх правопорушників з наркотичною залежністю, які вчинили незначні правопорушення

II квартал 2017 р.6) забезпечення навчання та підготовки спеціалістів за напрямом роботи з медико-соціальної реабілітації/
ресоціалізації неповнолітніх наркозалежних та членів їх родин

розроблено та впроваджено в систему державної освіти навчальні програми із підготовки спеціалістів за напрямом роботи з реабілітації/ресоціалізації неповнолітніх наркозалежних та членів їх родин

IV квартал 2017 р.
62. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги особам, яким встановлено діагноз інтерсексуальність

1) утворення міжвідомчої робочої групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом “інтерсексуальність”, включення зазначеного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації, утворення мультидисциплінарної робочої групи з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини

утворено міжвідомчу робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців

I квартал 2016 р.

МОЗпроведено моніторинг

II—III квартал 2016 р.

подано звіт за результатами проведеного моніторингу

IV квартал 2016 р.


розроблено навчальні матеріали за спецкурсом “інтерсексульність”

II квартал 2016 р.


включено спецкурс “інтерсексуальність” до програм підвищення кваліфікації

III квартал 2016 р.


утворено мультидисциплінарну робочу групу з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини

III квартал 2016 р.


подання адаптованих клінічних настанов, стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги на затвердження МОЗ та їх затвердження

I квартал 2018 р.63. Приведення у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів стосовно приведення критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю у відповідність з Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я

з

атверджено Кабінетом Міністрів України відповідний акт2016 рік

МОЗ

МОН


Мінсоцполітики

64. Створення рівного доступу до високоякісної медико-соціальної допомоги наркозалежним особам, людям, які живуть з ВІЛ, особам, хворим на туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання

1) розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про лікарські засоби”, проекту акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу” з метою повного використання Україною гнучких положень Угоди ТРІПС Світової організації торгівлі та максимального зменшення негативного впливу так званих ТРІПС-плюс положень для забезпечення доступності основних лікарських засобів

розроблено відповідні проекти нормативно-правових актів

IV квартал 2015 р. — IV квартал 2016 р.

МОЗ

Мінекономрозвитку


2) розроблення та затвердження Порядку надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності, в якому чітко визначаться медичний та юридичний аспект, а процедура зміни громадянської статті відповідає рекомендаціям Ради Європи та Комітету ООН з прав людини

утворено робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації у країні та вивчення міжнародного практичного досвіду

проведення моніторингу

розроблено та подано на затвердження проекту тексту Порядку надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності

визначено таким, що втратив чинність, наказ МОЗ від 3 лютого


2011 р. № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності”

2018 рік

МОЗ
65. Упровадження заходів щодо попередження поширення психічних та інтелектуальних розладів, забезпечення надання відповідної допомоги

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про психіатричну допомогу” з метою підвищення рівня захисту прав осіб, які мають психічні розлади, у тому числі розумову відсталість

відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України

прийнято у разі необхідності підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань2016 рік

МОЗ
2) проведення кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я, консультування з питань психічного здоров’я в системі первинної медичної допомоги в навчальних закладах та громаді

підвищено рівень обізнаності населення з питань психічного здоров’я

2016—
2017 роки

МОЗ

МОН

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення дітям та дорослим із психічними розладами та розумовою відсталістю права на санаторно-курортне лікування, навчання та реабілітацію

проведено дослідження

надіслано Кабінету Міністрів України пропозиції за результатами дослідженняIV квартал 2016 р.

МОЗ

Мінсоцполітики

МОН


Забезпечення прав дитини

Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини
та ефективної системи забезпечення реалізації її прав;
удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини
66. Створення ефективної системи охорони дитинства

1) вивчення міжнародного досвіду щодо підходів до атестації, встановлення критеріїв відповідності посаді соціальних, педагогічних та інших працівників, які працюють з дітьми

розроблено відповідні положення, інструкції та внесено необхідні зміни до нормативно-правових актів

IV квартал 2016 р.

МОН

Мінсоцполітики

МОЗ

МВС

2) проведення аналізу законодавства у частині оптимізації функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та децентралізації влади

внесено відповідні зміни до нормативно-правової бази

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мінрегіон

МОН

МВС


МОЗ
3) передбачення модулів за тематикою: “Забезпечення прав дитини” під час розроблення навчальних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі вищих навчальних закладів, які входять до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

підготовлено рекомендації МОН, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

II квартал 2016 р.

МОН

інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади


4) розроблення проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”

Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница