Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 рокустраница9/20
Дата12.05.2016
Размер2.43 Mb.
#609
ТипРозпорядження
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України

у державі створено повноцінну систему захисту прав дітей, що забезпечить реалізацію положень Конвенції ООН про права дитининаціональне законодавство приведено у відповідність із положеннями Конвенцїї ООН про права дитини (згідно з пунктом 9 Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини)

I

V квартал 2016 р.Мінсоцполітики

центральні органи виконавчої влади


5) розроблення законопроекту про Національний банк даних щодо дітей

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

поліпшено міжвідомчу взаємодію, забезпечено уникнення дублювань, можливість оптимального надання різних видів допомоги і підтримкиI

V квартал 2019 р.Мінсоцполітики
6) удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення права дитини на житло

посилено соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у забезпеченні їх права на отримання житла

IV квартал 2019 р.

Мінсоцполітики

центральні органи виконавчої влади7) проведення комплексного аналізу законодавства з питань захисту прав дитини та приведення його у відповідність з положеннями Конвенції ООН про права дитини з урахуванням отриманих рекомендацій та статистичних даних

законодавство приведено у відповідність з положенням Конвенції ООН про права дитини

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

МВС


Мін’юст
8) утворення робочої групи за участю неурядових громадських організацій щодо внесення змін до критеріїв оцінки ефективності діяльності місцевих держадміністрацій шляхом доповнення їх питаннями захисту прав дитини

утворено робочу групу

I квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мін’юст


благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна” (за згодою)

67. Створення умов для самовираження та розвитку дитини

1) вжиття на виконання Закону України “Про приватизацію державного майна” місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дієвих заходів для повернення незаконно відчужених об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільних навчальних закладів, будинків культури тощо)

збільшення частки соціальної інфраструктури у вимогах до забудовників для задоволення соціально культурних потреб територіальної громади з урахуванням кількості дітейз

більшено кількість дітей, залучених до спортивних секцій, культурних заходів, зокрема серед вразливих груп дітейIV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р.

міські та обласні держадміністрації

Мінмолодьспорт68. Забезпечення запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей

1) розроблення відомчого наказу щодо механізму визначення моніторингу стану житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення органами опіки контролю за його збереженням та використанням

забезпечено належний стан житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування на момент їх виходу з-під опіки

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

Київська міська, обласні та районні держадміністрації


2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до законодавства щодо наставництва над дітьми сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх соціалізації та підготовки до самостійного життя

внесено зміни до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та розроблено положення про наставництво

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МОН

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Сімейного кодексу України і прийняття нормативно-правового акта щодо запровадження патронату над дітьми та послуг із сімейного патронату як альтернативи послугам притулку, центрам соціально-психологічної реабілітації, інтернатам

розвинуто нові види послуг для дітей та сімей з дітьми на рівні громади, зокрема з тимчасового догляду та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів

IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


4) розроблення та запровадження навчальних модулів та програм підготовки спеціалістів за фахом “соціальна робота”, “соціальний працівник” щодо роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

у вищих навчальних закладах запроваджено відповідні навчальні модулі та програми

III квартал 2016 р.

МОН

Мінсоцполітики


5) розвиток з метою запобігання соціальному сирітству мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир для вагітних та матерів з дітьми раннього віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності, відповідно до потреб територіальної громади

забезпечено доступ кожної вагітної або матері з дітьми раннього віку у складних життєвих обставинах, які потребують такої допомоги, до послуг центру матері і дитини/соціальної квартири

функціонування мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир відповідно до потреб громади

зменшено кількість відмов від новонароджених дітей та випадків влаштування новонароджених дітей у будинки дитини


I

V квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації, районні держадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), неурядові організації (за згодою або як виконавці соціального замовлення)


6) розроблення відповідних змін до законодавства у частині уніфікації та приведення у відповідність статусів “дитини, розлученої із сім’єю” та “дитини, позбавленої батьківського піклування”, як результат — поширення гарантії соціальної допомоги на дітей-біженців та дітей, які визнані особами, які потребують додаткового захисту

внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

IV квартал 2015 р.

Кабінет Міністрів України

Мінсоцполітики


7) розроблення відомчого нормативно-правового акта щодо застосування законодавства з питань представництва

інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюютьп

рийнято відомчий нормативно-правовий актI квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

Мін’юст


МОН

МОЗ


МВС
8) затвердження примірного положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей на районному рівні як комплекс сімейно орієнтованих послуг з попередження інституціалізації

у районах, де створено і діють центри соціальної підтримки дітей та сімей, дітей не направлено до інтернатних закладів

місцеві органи влади комплексно вирішують проблеми дітей та постійно шукають рішення для кожної дитини, а не направляють її в обласний інтернатI

V квартал 2016 р.Кабінет Міністрів України

Мінфін


місцеві ограни виконавчої влади або органи місцевого самоврядування

представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)69. Забезпечення врахування кращих інтересів та думки дитини (відповідно до її віку та рівня розвитку) під час прийняття рішень, що стосуються дитини

1) внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” щодо поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини”

передбачено поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини” у законопроекті (реєстраційний номер 2254), яке імплементовано у підзаконні акти

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики,

МОН


МОЗ
2) забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців із спеціальностей “соціальна робота”, “соціальна педагогіка” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”

розроблено навчальні модулі та програми, у яких враховано кращий міжнародний та в вітчизняний досвід

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

МОН

МОЗ


Мінсоцполітики
3) удосконалення законодавства у частині внесення змін та доповнень щодо врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, шляхом визначення вимог до віку, рівня розвитку дитини, за яких думка дитини вивчається і враховується або не враховується

внесено зміни до Сімейного та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів

IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

70. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, здійснення реформування інтернатних закладів та проводиться їх поступова ліквідація

1) запровадження мінімального базового комплексу соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми на рівні громад шляхом запровадження посади фахівця із соціальної роботи для виявлення вразливих категорій сімей/осіб та організації надання соціальних послуг

у кожній громаді запроваджено посаду фахівця із соціальної роботи, який взаємодіє із працівниками освіти, медиками, міліції, та своєчасно виявляє вразливі сім’ї/особи та забезпечує їх доступ до соціальних послуг у громаді

2016—
2020 роки

органи місцевого самоврядування (за згодою)
2) проведення аналізу причин влаштування дітей до інтернатних установ щодо відповідності найкращим інтересам дитини та розроблено плани трансформації інтернатних закладів, розвитку послуг та реінтеграції дітей в сімейне середовище

зменшено на 40 відсотків кількість дітей, які виховуються в інтернатних установах

2016—
2020 роки

Мінсоцполітики

Мінфін


МОН

МОЗ


місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
(за згодою)
3) забезпечення співпраці органів виконавчої влади у рамках виконання благодійної програми “Зміни одне життя” у частині створення відео-сюжетів за участю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і розміщення аудіо-, відеороликів соціальної реклами з метою забезпечення прав дітей на сімейне виховання

прискорено процес усиновлення та влаштування дітей із інтернатних закладів до сімейних форм

IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації

Держкомтелерадіо

благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна”


(за згодою)
4) розроблення методики дистанційного навчання (онлайн-вебінарів) для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та кандидатів з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

зменшено кількість непорозумінь у вихованні батьками дітей з інтернатних закладів та повернень дітей в такі заклади

IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

місцеві держадміністрації

благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна”
(за згодою)

5) проведення інформаційних кампаній для подолання стигми та дискримінації щодо вразливих сімей з дітьми, а також негативного ставлення до системних змін серед практиків

кількість громадян, поінформованих у результаті публічної інформаційної кампанії (телебачення та радіо)

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

Мін’юст

6) удосконалення системи збору даних для визначення переліку та масштабу потреб дітей та їх сімей шляхом внесення змін до форм державної статистичної звітності та критеріїв оцінки роботи місцевих держадміністрацій
IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

Мін’юст


Держстат
7) прийняття Законів України “Про приєднання України до Конвенції про захист прав дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” та про внесення змін до законодавства

з

більшення кількості усиновлених дітейIV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади


8) проведення аналізу положень діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання сімейних форм виховання, на відповідність найкращим інтересам дитини

підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання у 2016 році до 85 відсотків, у 2020 — до 92 відсотків

IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

9) розроблення відповідних змін до законодавства, якими передбачається можливість призначення законного представника розлученим із сім’єю дітям, яких виявлено не на кордоні з Україною, а також вже на території України

затверджено наказом МВС, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, Адміністрації Держприкордонслужби від 7 липня 2012 р.
№ 604/417/793/499/518 “Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, які не є громадянами У

країни і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем а


бо особою, яка п

отребує додаткового захисту”


IV квартал 2015 р.

Кабінет Міністрів України

Мінсоцполітики


10) проведення комплексного дослідження функціонування системи захисту дітей в Україні (статистичні та якісні дані щодо параметрів інституційного догляду дітей, надання послуг з підтримки дітей і сімей, механізмів прийняття і перегляду рішень про влаштування дітей тощо)

зібрано об’єктивні дані щодо системи захисту дітей на всеукраїнському та регіональному рівні

узагальнено дані щодо стану задоволення потреб дітей в інтернатних закладах різних типів

визначено перелік послуг з попередження інституціалізації на місцевому рівні

підготовлено рекомендації щодо внесення необхідних змін в державній політиці у сфері захисту дітей (законодавство, управління, фінансування соціальні послуги)IV квартал 2016 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

обласні держадміністрації

представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)

11) затвердження Національної програми впровадження деінституціалізації на період до 2025 року, що містить чіткі завдання з визначенням строку та необхідних ресурсів для проведення поетапної реформи, спрямованої на відмову від виховання дітей в інституціях та розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми на місцях

затверджено зазначену Національну програму

IV квартал 2017 р.

Мінсоцполітики

МОН


МОЗ

облдержадміністрації

представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)

інші громадські організації (за згодою)71. Упровадження послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, насамперед медичних, соціальних, юридичних

1) забезпечення розвитку мережі центрів відвідування для дітей і молоді, які перебувають у конфлікті із законом

р

озширено мережу зазначених центрівIV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р.

Мінсоцполітики

інші центральні органи виконавчої влади

органи місцевого самоврядування мм. Львова та Києва (за згодою)

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від
24 травня 2011 р. № 597, та плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 1153, у частині забезпечення принципу поваги до поглядів та думок дитини

внесено зміни до Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

III квартал 2016 р.

Мін’юст

МВС


малі та середні підприємства (за згодою)
3) розроблення законопроекту щодо внесення змін до статті 64 Основ законодавства України про охорону здоров’я стосовно збільшення віку дитини, з якою мати або інший член сім’ї можуть перебувати під час стаціонарного лікування в закладі охорони здоров’я, з урахуванням психологічного стану дитини

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону

II квартал 2016 р.

МОЗ

Мінсоцполітики


4) запровадження медіації в дитячому середовищі (шкільному, інституційному, сімейному тощо)

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про медіацію”

IV квартал 2016 р.

МОН

Мінсоцполітики


5) сприяння функціонуванню національної дитячої “гарячої лінії”

дитина або дорослий в інтересах дитини має можливість анонімно, конфіденційно поінформувати про порушення прав дитини

постійно починаючи з IV кварталу 2015 р.

Мінсоцполітики

міжнародний жіночій правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою)


6) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” щодо надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги дитині та інформування її про її права і свободи, порядок їх реалізації

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

IV квартал 2016 р.

Мін’юст

Мінсоцполітики

МОЗ

МОН

7) внесення змін до законодавства щодо врегулювання процедури надання медичної допомоги дітям, які страждають на тяжкі хвороби, якщо отримання дозволу обох батьків для обстеження або проведення операції неможливе

переглянуто разом з фахівцями МОЗ нормативно-правову базу та внесено відповідні зміни

IV квартал 2016 р. —
IV квартал 2017 р.

МОЗ
8) розроблення комплексної національної стратегії у галузі психічного здоров’я дорослих і дітей

розроблено комплексну національну стратегію у галузі психічного здоров’я


Каталог: document
document -> Мета-аналитические исследования в психологии
document -> -
document -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
document -> В. Б. Борейша основы профориентологии учебное пособие
document -> Виды и тематика письменных работ по дисциплине «Дифференциальная психология»
document -> Практические рекомендации по снижению агрессии
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы
document -> Темы курсовых работ, утвержденных Советом программы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница