Розведення тварин актуальні проблеми


Выводы: собаки породы русской борзой использовались для охоты с давних времен. Это благородная, выносливая, быстрая собака. Литературастраница4/21
Дата14.05.2016
Размер4.45 Mb.
#11135
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Выводы: собаки породы русской борзой использовались для охоты с давних времен. Это благородная, выносливая, быстрая собака.
Литература: 1. Энциклопедия собаководства/ В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В.Н.Остапчук, А.И.Ровенский; Общ. ред. П.М.Канило.-. М., 2003.- 462 c:. - ISBN: 966-7880-29-Х . 2. Научная дрессировка промыслово-охотничьих собак/ В. Л. Дуров- Новосибирск, 2000.- 326 c.- ISBN:5-7782-0308-х. 3. Охотничьи собаки/ К. Слимак, Й. Духай.-К., 1999.-250,[1] с.- ISBN:966-637-096-4. 4. Советы охотнику-собаководу/ М. Я. Халеев.-К., 2003.-155 с:..- ISBN:966-8464-02-8. 5. Дрессировка и натаска охотничьих собак (поле, лес, водоем)/Г. Оберлендер.- М., 2000.-250 с:.- ISBN: 966-593-335-3.

УДК.636.759.1ТАКСА - МИСЛИВСЬКА ПОРОДА СОБАК
Коломацький С.В. студент 2 курсу, технологічного факультету специальність "Мисливське господарство"

Коваленко Б.П., науковий керівник, канд. с.-г. наук, професор ХДЗВА

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Актуальність досліджень. Серед нірних порід такса, напевне, є єдиною породою в світі яка була з самого початку задумом людини, а тільки тоді була реалізована в життя. З виникненням епізоотичною ситуацією по сказу велике значення має зменшення чисельності лисиці, як основного вірусоносія серед диких м'ясоїдних. Найефективніший спосіб боротьби з лисицею - здобування на норах з собаками нірних порід (фокстер'єри, ягдтер'єри, такси).Так як чисельність такс в Харківській області вище, ніж інших нірних собак, то їх використовування на полюванні найбільш ефективно. Тому існує потреба в проведенні племінної роботи з породами нірних собак для збільшення їх поголів'я [1].

Завдання дослідження. Вказані вище дані свідчать про те,що необхідно ознайомитися з основними елементами технології відтворення собак для отримання висококласного молодняку. Тому перед нами була поставлена мета-провести аналіз технології відтворення породи такса.

Матеріал і методи дослідження: Суки породи такса кінологічного центру УТНР в Харківській області, документ племінного обліку в собаківництві (родоводи, свідоцтва тощо).Результати досліджень: провівши дослідження можливостей універсального використання різних порід нірних собак на різних полюваннях, встановлено, що, безумовно, найбільш універсальні - німецькі мисливські тер'єри, потім такси. Дослідження проводилися шляхом статистичної обробки результатів розведення та випробування нірних собак по звіру (борсук, лисиця), водоплавній дичині і кров'яному сліду (добір підранка).

Все поголів’я мисливських собак поділяється племінне та використувальне. Племінні собаки використовуються для розведення породистих для полювання, а користувальні - тільки для полювання.

Відбір у племінній справі-виділення із загального поголів'я породи її племінної частини шляхом ціле направленого сортування тварин. Племінна цінність чистопородного собаки зумовлена в першу чергу її генотипом. Оскільки в теперішній час не існує прямих способів виявлення генотипу кожного окремого собаки, то плідників відбирають декількома методами з використанням фенотипічних ознак, зокрема: екстер'єру, робочих даних, походження, потомства і завершують оцінкою можливого генотипу собаки [2].

Відбір за екстер'єром здійснюється на основі оцінки та опису екстер'єру, виконаних на виставках мисливських собак.

Відбір за робочими даними здійснюється на польових випробуваннях мисливських собак. Вся робота собаки розбивається на ряд елементів, кожному присвоюється певний найбільший бал. Сума всіх балів для всіх группорід дорівнює 100 [3].

Перевагу для племінного використання мають собаки, які отримали на польових випробуваннях дипломи 1-го (вищого), 2-го або 3-го ступеня. Проте польова перевірка як і оцінка екстер'єру - лише один з підходів до визначений генотипу собаки.

Відбір за походженням проводять, вивчаючи спадкову потенцію предків у генетиці особин, що відбираються. Вивчаючи їх фенотипи, виявляють генотип плідника.

У тваринництві відбір за походженням проводять за критеріями: якості та племінній вартості кожного предка поєднання ознак першого ступеня родинних в'язок (інбридингу).

Оцінка за потомством враховує потомків першої генерації, що мають оцінку екстер'єру і польові дипломи. За кожного такого потомка родичам нараховують від 3 до 1 балів, в залежності від оцінки екстер'єру і від 3 до 1 бала в залежності від ступеня диплому потомка [8].

Відбір за якістю потомства - найбільш об'єктивна оцінка племінної цінності мисливської собаки. Така перевірка довготривала.

Виходячи з оцінок за всіма показниками, собаку відносять до таких класів: еліта, перший, другий або третій клас, на виставках таким собакам присуджують в залежності від класу велику або малу золоту, велику або малу

срібну медалі. Першим собакам (псу і суці) в класі еліта присвоюють звання чемпіона виставки.

У племінному мисливському собаківництві допускається тільки чистопородне розведення. Чистопородними вважаються собаки, в яких більше 1/64 частини крові собаки іншої породи. Собаки з 1/32 частиною сторонньої крові відносяться до умовно чистих за кров'ю. В'язки призводяться по плану та оформляються актом за підписами власників пса і суки.

Зародження організму собаки починається із злиття яйцеклітини, що утворюється в яєчниках суки, з сперматозоїдом пса. Ріст і дозрівання яйцеклітини відбувається циклічно, статевий цикл складає 5-7 місяців.

Процес запліднення-проникнення сперматозоїда всередину яйцеклітини, і злиття їх ядер та утворення повного набору хромосом. Зародок розвивається інтенсивно і на 58-65 день наступають роди.

Здатність народжувати потомство, тобто статева зрілість, наступає здорових нормально розвинених молодих собак у віці 8-9 місяців (у сук значно раніше). Проте ранні в'язки небажані, оскільки організм собаки є ще не повністю сформованим. Псів мисливських порід допускають до в'язки у 2-х річному віці. Суку в'яжуть не частіше одного разу в році, оскільки частіші в'язки виснажують організм і шкідливо відбиваються на робочих даних приплоду. Здатність сук до в'язки зберігається в середньому до 10-ти річного віку. Проте найбільша плідність у сук спостерігається у віці 4-7 років.

Суки мисливських порід народжують 2-9 цуценят. Вагітність у сук продовжується 62-63 дні.

Стан організму заплідненої суки впливає на якість приплоду. Обмін речовин в її організмі різко посилюється і зростає потреба у білках, кальцію і фосфорі, мінеральних солях і вітамінах. Найбільш повноцінні і легко засвоюються білки тваринного походження, а з мінеральних солей фосфорнокислий кальцій для утворення кісткових тканин та солі заліза, що сприяють кровообігу.

Основу раціону суки складають м'ясопродукти та рибопродукти, молоко, сир, свіжі овочі та зелень. Їжу готують у вигляді різних каш або густих супів. Починаючи з 5-го тижня вагітності до їжі додають столову ложку муки з кісток або 10-15г подрібненої крейди. В першій половині вагітності суку годують 3 рази на день, у другій - 4 рази [13].

В другий період цінності не допускають фізичного перевантаження суки, на полювання її також брати не можна. Однак собака повинна мати можливість вільно рухатись.

Ні в якому разі не можна допускати ожиріння плідників, тому що у сук не виникає запліднення або плід розвивається неправильно, цуценята часто родяться мертвими. У псів знижується статева активність навіть до припинення здатності в'язки.

Нормальна подовженість родів - 5-6, інколи 8-10 годин. При родах є бажаною присутність господаря, оскільки сука може задушити новонароджене цуценя. Але в процес родів без потреби краще не втручатись.

Про народження цуценят господар суки сповіщає обласного або районного кінолога товариства мисливців, де вона стоїть на обліку. У три –чотири тижневому віці всіх цуценят оглядає кінолог і складає акт огляду цуценят. Потім товариство мисливців за двома актами (в'язки та огляду цуценят) видає власнику суки на кожне породисте цуценя Довідку про народження мисливського собаки [15].

Висновки: В Харківській області поголів'я нірних собак за останні роки має тенденцію до збільшення в декілька , тобто існує стабільний попит на цуценят цієї породи, що є гарантією поступового зростання поголів'я.Також проводити індивідуальний підбір плідників.
Література: 1. Муромцеві М.А. Такса. -М.: ТОВ і ниріум-Прінт», 2000. -423с. 2. Сотська М.Н., Московкіна Н.М. Племінне иедення собак. -М,: ТОФ «Акваріум Прінт»,2004. -304с 3. Гусев В.Г., Бусєва Е.С. Кінологія. Допомога для експертів і власників племінних собак. –М: ТОВ «Акваріум-Прінт», 2006. - 232с. 4. Коновалов Ю.В. Охотничьи собаки: легавие, гончие, норние. - X.: Прапор, 2006. - 336с. 5. Мазавер А.П. охотничьи собаки. 2-е изд. - М.: Агропромиздат, 1985. - 239с, ил. 6.Бондаренко В.Д., Мазепа В. Г., Хоєцький П.Б. Мисливська кінологія, підручник. -Львів: Афіша, 2002. -160с 7. Оберлендер Г. Дрессировка и натаска охотничьих собак / Поле, лес, водоем. М.ЮОО «Аквариум-Принт», 2004. -ІС., ил. 8. Букатевич Ю.В Мисливське собаківництво-Київ:Урожай 1997-95.с. 9. Книга мисливця 1998-96с. 10. Корнєєв О.П. Довідник мисливця і рибалки 1972-56с. 11. Лісовий і мисливський журнал № 3 2000-38с. 12. Назавер А.П. Охотничьи собаки 1988-127с. 13. Бондаренко Б.Д. Кінологія 1996 45с. 14. Пасечник А.С. Племенное разведения №7 2005- 48с. 15. Красула Р. Норниє собаки,Лесная промишленность 1982-197с.

УДК 639.1:630АНАЛІЗ ДОБУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН ВІДПОВІДНОГО ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО І МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ДОБУВАННЯ МИСЛИСЬКИХ ТВАРИН
Литвин П.В., студент 3 курса технологічного факультету спеціальність “Мисливське господарство”

Коваленко Б.П., науковий керівник, канд.. с.–г. наук, профессор ХДЗВА

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Актуальність проблеми. В 2003 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 36 голів, в тому числі держлісгоспами на 35 голів, УТМР на 1 голову. Виконано показники іншими користувачами.

По козулі всього не виконано плану добування на 55 голів, в тому числі держлісгоспами на 50 шолів та користувачам УТМР на 4 голови, іншими користувачами на 4 голови.

По кабану всього не виконано плану добування на 74 голови, в тому числі держлісгоспами на 68 голів та користувачами УТМР на 5 голів, іншими користувачами на 1 голову.

По зайцю всього не виконано плану добування на 5109 голів, в тому числі держлісгоспами на 988 голів та користувачами УТМР на 3605 голів, іншими користувачами на516 голів.Результати досліджень. В 2004 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 40 голів, в тому числі держлісгоспами 38 голів, користувачі УТМР недовиконали показники на одну голову, інші користувачі також на одну голову.

По козулі всього не виконано план добування на 61 голову, в тому числі держлісгоспами на 58 голів та користувачами УТМР на 5 голів, інші користувачі перевиконали заплановані показники на 3 голови

По кабанам всього не виконано план добування на 82 голови, в тому числі держлісгоспами на 72 голови та користувачами УТМР на 12 голів, інші користувачі перевиконали план на 1 голову.

По зайцям всього не виконано добування на 5237 голів, в тому числі держлісгоспами на 969 голів користувачами УТМР на 3790 голів, іншими користувачами на 478 голів.

В 2005 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 45 голів, в тому числі держлісгоспами 44 голів, інші користувачі недовиконали показники на одну голову.

По козулі всього не виконано план добування на 60 голову, в тому числі держлісгоспами на 58 голів га користувачами УТМР на 6 голови, інші користувачі перевиконали заплановані показники на 4 голови.

По кабану всього не виконано план добування на 67 голови, в тому числі держлісгоспами на 67 голови та користувачами УТМР на 4 голови, інші користувачі перевиконали план на одну голову.

По зайцю всього не виконано план добування на 6531 голів, в тому числі держлісгоспами на 1136 голів та користувачами УТМР на 818 голів, іншими користувачами на 577 голів.

Узагальнюючи фактичне добування мисливських тварин та відповідності його до програми розвитку лісового і мисливського господарства, ми приходимо до висновку, що користувачами мисливських угідь на надзвичайно низькому рівні виконується дана програма. З проаналізованих трьох років ні в одному році не виконано плану відстрілу зайців. Жодного із запланованих зайців не відстріляно за три роки в Верховинському, Осмолодському держлісгоспах.

Найгірші показники по відстрілу спостерігається в держлісгоспах, так 2003 році добування оленя виконано на 11%, козулі на 9%, кабана на 20%; в 2004 році добування оленя виконано на 9%, козулі на 22%, кабана на 20%; в 2005 році добування оленя виконано на 17%, козулі на 21%, кабана на 18%.Аналіз чисельності основних видів мисливської дичини користувачів мисливських угідь області (держлісгоспів) в 2006 році та порівняльний аналіз до оптимальної чисельності. Оптимальна численність основних видів дичини вираховується науково–проектною організацією на основі площі мисливських угідь та їх бонітету.

При аналізі встановлено, що:  • оптимальна численність оленя благородного становить 1901 голів тоді як фактична чисельність становить 1345 голів, що становить 70% до оптимальної чисельності.

  • оптимальна чисельність козулі становить 3951 голів тоді як фактична чисельність становить 2710, що становить 68% до оптимальної чисельності.

  • оптимальна чисельність кабана становить 841 голови тоді як фактична чисельність становить 1084 голову, що становить 128% до оптимальної чисельності.

  • оптимальна чисельність зайця становить 5533 голів тоді як фактична чисельність становить 5059 голів, що становить 91% до оптимальної чисельності.

Незважаючи на значне фінансування з державного бюджету ведення мисливського господарства по оленю, козулі та зайцю не вдалося досягнути оптимальної чисельності.

Висновки. Аналіз чисельності основних видів мисливських тварин.

В 2003 році в цілому по мисливських користувачах області не досягнуто запланованої чисельності оленя благородного на 91 голову, при чому державні лісові господарства не досягли на 146 голів, УТМР на 4 голови. Перевиконали заплановані показники інші мисливські користувачі на 59 голів.

По козулі в загальному по області досягнуто перевищення від запланованих показників на 182 голови, інші мисливські користувачі перевищили на 153 голови, УТМР на 255 голів, тоді як держлісгоспи не досягли запланованої чисельності на 226 голів.

По кабану в загальному по області не досягнуто запланованої чисельності на 132 голови. Не досягли запланованих показнеків всі групи мисливських користувачів, а саме держлісгоспи на 75 голів, УТМР на 17 голів, інші користувачі 40 голів.


Література: 1. Жизнь животних. Под ред. С.П.Наумова, А.П.Кузякина. Т.6. – М.: Просвещение, 1971. – С. 166. 2. Справочник охотника и риболова. Коллектив авторов. Под редакцией профессора А. П. Корнеева, К., «Урожай», 1972, с. 240 (на украинском язике). 3. Мисливськогосподарське законодавство України. – Львів “Сполом” 2005.

УДК 636.7.РУССКАЯ ГОНЧАЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОХОТЕ
Литовченко В. А, студент 2 курса, технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность работы. Четкие требования к внешнему виду собаки, приведенные в данной работе, необходимы для того, чтобы было возможным определить чистоту ее породы. В работе также приведено описание особенностей поведения собак породы русская гончая и некоторые советы по применению их в охоте.

Материал и методы исследования. Материалы исследований были взяты из литературы по охотничьему собаководству, использованы общепринятые зоотехнические методы исследования.

Результаты исследования. Это одна из самых древних пород охотничьих собак, выведенных в России. Охота с гончими производилась еще в XII столетии. В конце XIII столетия в охотничьей литературе появилось описание русских гончих и охоты с ними.

Надо сказать, что каждый владелец выводил собак тогда по своему вкусу, поэтому чистоты породы не соблюдалось, и к концу XIX столетия гончие были разнотипны, а описание их противоречиво. Лишь при организации и проведении выставок охотничьих собак (с 1874г.) началась работа по созданию устойчивого типа этой породы. А в 1896 году был опубликован и первый стандарт русской гончей.

После Великой Октябрьской социалистической революции, с ликвидацией частной собственности на землю, трудящиеся получили также право на охоту, а охотники, следовательно,— возможность охотиться с гончими собаками. Благодаря энтузиазму охотников-любителей охоты с гончей, русская гончая путем отбора постепенно приобрела устойчивый тип по экстерьеру, давший возможность выработать стандарт этой породы. В 1925 году был принят стандарт русской гончей, в 1939 году стандарт пересмотрен и дополнен, в 1951 году он вновь пересмотрен и уточнен в соответствии с состоянием породы [1].

Применяется русская гончая для охоты на волка, лисицу и зайцев. Задача гончей — разыскать зверя, поднять его и преследовать по следу «с голосом» до тех пор, пока зверя не убьет охотник.

Обладает эта собака большой выносливостью, хорошим чутьем, звучным певучим голосом, мастерством в распутывании следов зверя, настойчивостью в преследовании. Она быстро и неутомимо гонит зверя.

Русская гончая собака среднего роста (высота выжлецов в холке 57—65 см, выжловок 55—63см) сухого и крепкого сложения. Окрас чепрачный, багряный и сероватый с подпалинами. Подпалины неяркие, желтоватого цвета или белесоватые. Допустимы небольшие белые отметины на груди и лапах.Волос на голове, ушах, ногах короткий, на остальных частях тела длиннее; вокруг шеи образуется загривина, на хвосте волос средней длины, более короткий к концу. Мускулатура сухая, хорошо развитая, костяк широкий, крепкий.

Голова сухая, клинообразная, производит впечатление небольшой. Черепная часть продолговатая, затылочный бугор и надбровные дуги слабо развиты. Переход от черепной части к морде плавный, без перелома. Морда удлиненная, без квадратного обреза. Мочка носа широкая, несколько выдающаяся вперед, черная. Губы темные, без отвислости и брылей. Уши висячие, тонкие, короткие, треугольной формы, плотно прилегают к голове, посажены выше линии глаз. Глаза темно-карие, средней величины, с косым разрезом век, края век темные. Зубы белые, крепкие, плотно прилегающие друг к другу, прикус ножницеобразный.

Шея мускулистая, сухая, длина ее почти равна длине головы.

Грудь широкая, глубокая, опущенная до локтей, холка хорошо развитая, выделяется над линией спины. Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница короткая, широкая, выпуклая, мускулистая. Круп широкий, короткий, слегка покатый. Живот подобран.

Передние ноги прямые, сухие, костистые, мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные, пясти поставлены почти вертикально

Задние ноги сухие, костистые, мускулистые, при осмотре сзади прямые и параллельные сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Скакательные суставы сухие, хорошо выражены, плюсна стоит отвесно.

Лапы большие, овальной формы, пальцы сжаты плотно, в комке, когти направлены в землю.

Хвост толстый у основания, утоньшается плавно к концу, длиной не ниже скакательного сустава или не доходящий до него на 2—3см. В спокойном состоянии хвост опущен, в возбужденном приподнимается выше линии спины.

Рабочие (охотничьи) качества русской гончей. Не только гончие, но и все породы охотничьих собак имеют рабочие (охотничьи) качества, передающиеся по наследству. В процессе нагонки и охоты животные развивают и совершенствуют их.

Гончие собаки должны обладать определенными рабочими качествами, по которым расценивают их работу; к этим качествам относятся:

Чутье. Это основное и главное качество гончей, без которого она не может хорошо работать. Только гончая, обладающая хорошо развитым чутьем, может быстро найти и поднять зверя, продолжительное время преследовать его на быстром аллюре, не теряя следа, а при потере следа быстро найти его. Собака должна хорошо разбирать запутанный след, проявлять, как говорят охотники, «мастерство в работе». При помощи чутья гончая распознает различные запахи зверей, определяет направление хода зверя. Гончие, имеющие плохое чутье, как правило, плохо работают, иногда идут в обратный след — «гонят в пяту», долго разбираются в ночных и, особенно, запутанных следах. [2]

Приобретая гончую собаку, нужно, чтобы она происходила от производителей с хорошим чутьем, так как чутье передается по наследству и развивается при нагоне и охоте. Только от собак с хорошим чутьем можно ожидать хорошо работающее потомство.Добычливость. Под ней подразумевается способность гончей быстро найти зверя и гнать его «с голосом». Добычливость зависит от чутья и полаза (поиска), который должен быть быстрым, глубоким и широким. При этом собака должна проявлять самостоятельность и смекалку, обыскивая места с вероятным нахождением там зверя, но придерживаться направления хода охотника.

Голос. Одно из важнейших качеств гончей собаки. Гончая с плохим голосом, даже имеющая хорошие другие рабочие качества, все же неполноценна и не может удовлетворить охотника. Только по голосу гончей с учетом местности и повадок зверя охотник определяет место, где можно стать и убить зверя. Голос гончей собаки должен быть породным и отличаться от голосов других собак. Необходимо, чтобы он был сильным, звучным, доносчивым, мелодичным. Голос может быть однотонный ровный, отрывистый, с гнусливостью, с заливом и заревом, двоящийся и троящийся.

Большим пороком является то, если гончая гонит зверя молча, не «отдавая голоса» или проявляет «слабоголосость» при отдаче голоса на жировых следах, по не свежему следу, при распутывании следов.

Подбирая пары для вязок, надо всегда учитывать голос, так как он также передается по наследству. Необдуманными вязками, без учета голоса, можно быстро загубить это ценнейшее качество гончей.

Вязкость. Под ней понимается настойчивость гончей в преследовании тонного зверя именно того, которого она подняла, стремление не терять следа, при потере разыскать его и гонять зверя до тех пор, пока охотник не убьет его. Вязкость собаки во многом зависит от чутья и мастерства ее выправлять запутанный след [4].

Во многом вязкость зависит и от владельца собаки, как он сумел развить и закрепить это качество во время нагонок. Гончую, обладающую природным качеством вязкости, неумелой нагонкой можно испортить.Паратость. Это быстрота, с которой гончая преследует тонного зверя. Зависит ларатость от темперамента собаки, ее физического развития, возраста и чутья. Паратая гончая должна обладать хорошим чутьем, чтобы не терять следа на быстром ходу и быстро разыскивать

Потерянный след. Когда паратая гончая обладает хорошим чутьем, то, как правило, она бывает добычлива, мастероватая, а это обеспечивает успешность охоты.

Выносливость. Это важнейшее качество гончей. Гончая, обладающая всеми качествами, но быстро утомляющаяся - неполноценная собака.

Неутомимость в работе зависит от воспитания, содержания и тренировки собаки. По своей природе гончие обладают большой выносливостью и способны гонять зверя продолжительное время, не сбавляя хода. Зачастую это природное качество животного губится самими охотниками.

Гончая должна обладать злобностью к зверю. Последняя, у гончих — врожденное свойство. Гончая не должна бояться даже крупного зверя и гнать его в одиночку. Злобная собака всегда предпочитает «красного» зверя зайцу.

Наганивание гончих. Наганивание гончих собак нужно начинать при достижении щенком 10-месячного или годовалого возраста, когда щенок физически окрепнет. Если в этом возрасте щенок начал хорошо гонять, не следует ему давать большую нагрузку: часто брать в нагонку или охотиться с ним целый день.

Необходимо беречь силы щенка, так как от большой нагрузки собака часто портит ноги, спину и подрывает организм.

До того, как пойти со щенком в лес для нагонки, он должен быть приучен ходить на поводке, быть позывистым, хорошо идти па рог, не бросаться на домашнюю птицу, скот [3].

Нагонка всегда начинается с того, что собаке показывают зверя. Поэтому на первое время нагонки нужно выбирать богатые зверем места.

Подойдя к лесу, не надо сразу пускать собаку, а немного постоять с нею, успокоить и дать прикормку. После этого пойти в лес и там, сняв ошейник, собаку пустить. Если она сразу пошла в кусты и не боится удаляться от охотника, надо выбрать себе дорожку, просеку и идти по ней, изредка порская, ободряя криком собаку; собака будет знать, что хозяин тут, и спокойно, не боясь потерять его, делать свое дело.

При большом количестве зверя собака сама быстро наскочит на него и увидев, бросится за ним, прогонит некоторое расстояние с голосом «на глазок», а потом, потеряв, будет обнюхивать его след, изредка отдавая голос.

Охотнику нужно быть возле этого места и подзадоривать собаку порсканьем, она начинает азартнее искать зверя и постепенно сможет опять напасть на него или на его след. Увидев снова зверя, собака опять погонит его и поймет, для чего ее берут в лес. Этим будет положено начало нагонки, остается только систематически проводить тренировку собаки.

Однако часто бывает, что первые уроки нагонки не всегда идут так успешно, особенно если щенки выращивались в городских условиях, мало бывали в лесу. Такие щенки не идут далеко в кусты, а стараются вернуться к хозяину и держаться вблизи него. В данном случае охотнику надо идти между кустов и по тем местам, где может находиться зверь. Охотник должен стараться сам поднять зверя и наманить собаку на горячий след или на него самого. При подъеме зверя охотник как можно скорее должен показать его собаке. Для этого надо громко и азартно порскать и направлять собаку на след зверя с таким расчетом, чтобы она взяла зверя «на глазок» или напала на его горячий след. В силу врожденного инстинкта собака, увидев зверя или учуяв его след, пойдет по нему «с голосом».

Молодые собаки первое время гоняют зверя недолго, но чем больше предоставлять собаке возможность работать, она будет все дальше и дальше гонять и, наконец, станет настоящим гонцом.

Часто бывает, что гончие с первого раза не отдают голос, а гонят молча, до тех пор, пока не увидят зверя. Но бывают и такие собаки, которые не отдают голос даже тогда, когда зверя увидят, и гонят его молча. Такие гончие не могут быть использованы на охоте и подлежат выбраковке. Некоторые гончие долгое время ходят за охотником, не принимаясь за роботу, но впоследствии начинают неплохо гонять зверя. Поэтому если годовалый щенок не принимается гонять, его не нужно расценивать как непригодную собаку, а передержать и в следующем сезоне снова наганивать. Из таких щенков могут выйти хорошие гонцы.

Охотнику, наганивающему молодую собаку, необходимо знать, что некоторые качества гончей собаки при правильном подходе к ее нагонке можно развить. Чутье, голос, паратость исправить охотнику невозможно, собака сама в процессе тренировок и охоты совершенствует их. Но такие качества, как полаз и вязкость, во многом зависят от охотника, то есть правильной нагонки. Неумелой нагонкой можно испортить собаку, полаз сделать как у легавой, и вязкости не будет, собака при первом же сколе бросит зверя, не будет его искать.

Нужно стремиться развивать полаз у гончей собаки, имеющей короткий полаз, для чего охотник, идя по лесу, должен подзадоривать собаку; зная, что хозяин находится тут же, она будет смелее вести себя и дальше уходить от него, то есть полаз будет шире и глубже. Ни в коем случае нельзя окорачивать широкий и глубокий полаз. Некоторые охотники, долго не видя собаку, начинают волноваться, боясь, что она заблудится и не вернется. Охотники начинают звать собаку голосом, трубой, ложным азартным наманиванием как бы на горячий след зверя. Такие действия никакой пользы, кроме вреда, не дают.

Не нужно бояться, что собака потеряет хозяина в лесу, большинство полазистых собак всегда держатся направления ведущего, то есть ориентируются на него. Сигналы надо подавать редко, главным образом, при изменении направления. Слух у собаки очень хороший, она услышит сигнал и будет искать зверя в новом направлении.

Необходимо приучать собаку к вязкости, то есть, чтобы она, подняв зверя, гоняла до тех пор, пока его охотник не убьет.

Когда собака прекратила гон («скололась»), следует подождать, пока она найдет тонного зверя. Только убедившись, что собака самостоятельно не выправит скола, нужно помочь ей в этом.

Следует помнить, что место, где собака потеряла след зверя, всегда позади того места, где она прекратила гон, так как собака некоторое расстояние проносится только «с голосом». В таком случае необходимо вернуться немного назад и вместе с собакой сделать круг. Если на первом кругу она не нашла зверя, надо сделать второй, увеличив его. Действуя таким методом, нужно обязательно разыскать тонного зверя, этим приучают собак к настойчивому преследованию зверя.

Лучшее время нагонки весна (апрель — май) и осень (сентябрь — октябрь— ноябрь.). Можно наганивать и летом, но в сухое время года щенкам трудно «прихватить» запах зверя. Нагонку следует производить рано утром, когда много свежих жировых следов: собаки быстрее доберутся до зверя и поднимут его [5].

Выводы: русская гончая используется для охоты на волка, лисицу и зайцев. Собаки этой породы хорошо поддаются обучению.
Литература: 1. Энциклопедия собаководства/ В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В.Н.Остапчук, А.И.Ровенский; Общ. ред. П.М.Канило.-. М., 2003.- 462 c:. - ISBN: 966-7880-29-Х . 2. Охотничье собаководство. 500 практических советов/ Круковер В.- Новосибирск, 2003.- 502 c.- Библиогр.: с.488-497.-ISBN:5-7782-0308-х. 3. .Пособие по охотничьему собаководству/ В. В. Кривицткий (рук. авт. кол.).-К., 2002.-262,[1] с.- ISBN:966-637-096-4. 4. Любительское собаководство в вопросах и ответах/ Самсонова Л.-К., 2003.-155 с:..- ISBN:966-8464-02-8. 5. Охотничьи собаки/ Сабанеев Л.- М., 2000.-250 с:.- ISBN: 966-593-335-3.

УДК 639.1.07НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДИКИХ ТВАРИН
Меркулов Ю.В., студент 3 курса технологічного факультету спеціальність "Мисливське господарство"

Коваленко Б.П., науковий керівник, канд.. с.-г. наук, профессор ХДЗВА

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
У мисливський галузі використовуються наступні основні терміни:

Мисливське господарство – це галузь господарства, завданням якої є раціональне використання, охорона і відтворення мисливських звірів і птахів, надання послуг мисливцям щодо проведення полювання, розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва;

Мисливство – це вид спеціального використання тваринного світу, що здійснюється з метою задоволення рекреаційних, матеріальних та інших потреб громадянам і суспільства шляхом добування диких звірів і птахів, які перебувають у стані природної волі в межах мисливських угідь;

Полювання – це сукупність дій людини, спрямованих на пошук, вистежування, переслідування з метою добування, саме добування мисливських тварин, а також перебування осіб в межах мисливських угідь, в тому числі на польових та лісових дорогах з будь – якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знарядами добування диких звірів і птахів, або з мисливськими собачками чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання, а також перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання, або з будь–якою зібраною розчохленою стрілецькою зброєю, якщо вказані дії не пов‘язані з виконанням особами своїх службових обов‘язків.

У законодавстві України, що пов‘язане з охороною та раціональним використанням тваринного світу ці терміни у розумінні різних законів тлумачаться заплутано, залежно від відомства, що готувало проект закону до подання у Верховну Раду. На сьогодні цілий ряд норм, що стосуються мисливської галузі розкидані по окремих законах, при цьому деякі з них викладені нечітко, що допускає на практиці їхнє неоднозначне тлумачення і дозволяє врешті – решт взагалі їх не виконувати через відсутність незалежного правового механізму їх реалізації. Адже завданням законодавства про тваринний світ є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об‘єктів тваринного світу, збереження і поліпшення середовища перебування диких тварин, збереження умов постійного існування видового та популяційного різноманіття тварин у стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах. Практичне розв‘язання відзначених проблем потребує неухильного дотримання вимог законодавства про тваринний світ.

Тому в цілому підрозділі чіткого врегулювання правових та організаційних засад у цій галузі нами зроблено вибірку всіх цих розпорошених у законодавстві норм – вони частково закріплені у Законах України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ”Про природо – заповідний фонд”, ”Про тваринний світ”, Водному та Лісовому кодексах.

Законодавче регулювання охорони та раціонального використання тваринного світу здійснюється за трьома напрямками: охорону середовища перебування тварин; збереження генетичного фонду тваринного світу; організація раціонального користування тваринним світом. Особливістю сучасного процесу розвитку екологічного законодавства є збільшення в ньому норм, що забезпечують активне функціонування всієї системи державного управління охороною та раціональним використанням тваринного світу (нормативно – правове регулювання моніторингу, розробки екологічних програм, економічного забезпечення мисливсько-господарської діяльності тощо).

Центральне місце серед активів законодавства, що регулюють ці відносини, займає Конституція України, яка визначає основні засади цієї політики та обов‘язково держави щодо забезпечення екологічної безпеки. З огляду на цей обов‘язок Конституція визначає повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів [11, статті 85, 106, 116]. Основний Закон України визнає за кожним громадянином право користуватися природними об‘єктами прав власності народу [11, стаття 13].

Згідно Конституції, природні ресурси України, в т.ч. ресурси тваринного світу, є об‘єктами права власності українського народу, їх використання регулюється відповідними актами.

[11.8, стаття 13]. Одним з обов‘язків держави є підтримання екологічної рівноваги на території України, тобто збереження природних комплексів і компонентів природних комплексів.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища”(1991р.) визначає, що Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження для існування живої і неживої природи навколишнього середовища; на досягнення гармонійної взаємодії природи і суспільства; на охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Серед завдань цієї політики – попередження негативного впливу діяльності людини на природу, збереження природних ресурсів та генофонду живої природи у всій його відовій та просторовій різноманітності і цілісності. Названим законом встановлені компетенція і повноваження органів державного управління, органів місцевої влади, права та обов‘язки громадян; передбачено ведення державних кадастрів природних ресурсів, моніторинг природного середовища, екологічна експертиза проектів, нової техніки і технології, матеріалів, речовини, продукції на предмет її екологічної безпеки; здійснюється розробка екологічних нормативів і програм.

Законом “Про природо – заповідний фонд України” (1992)[11,с.115] на землях природо – заповідного призначення (заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам‘ятки природи, заповідні урочища) забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може впливати на стан природного комплексу чи перешкоджає його використанню зо цільовим призначенням. Природо – заповідні території функціонують і охороняються відповідно до визначеного Законом режиму. На території Івана-Франківської області функціонує Карпатський природній національний парк загальною площею більш як 50 тисяч гектарів. На даній території не ведеться мисливське господарства і полювання заборонено.

“Водний кодекс України” (1995р.) передбачає, що на водних об‘єктах (їх частинах), які використовуються для промислового добування риби та іншого водного промислу або мають значення для відтворення цих ресурсів, права користувачів можуть бути обмежені в інтересах рибного господарства та водного промислу. Водокористувачі, яким надано в користування рибогосподарські водні об‘єкти (їх частини), зобов‘язані здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об‘єктів і умов відтворення рибних запасів, а також утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях вилову риби. Проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де розводяться бобри та хохулі, здійснюється за погодженням з державними органами рибного і мисливського господарства.Література: 1. Мисливськогосподарське законодавство України. – Львів “Сполом” 2005. 2. Закон України “Про тваринний світ” від 3.03.93//Відомості Верховної Ради Уккраїни. – 1993-№18. – Ст.191. 3. Справочник охотника и риболова. Коллектив авторов. Под редакцией профессора А.П. Корнеева, К., «Урожай», 1972, с. 240 (на украинском язике).

УДК 636.7.ОХОТА С РУССКИМ СПАНИЕЛЕМ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Михнов А.С., студент 2 курса, технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность работы. Четкие требования к внешнему виду собаки, приведенные в данной работе, необходимы для того, чтобы было возможным определить чистоту ее породы. В работе также приведено описание особенностей поведения собак породы русский спаниель и некоторые советы по применению их в охоте.

Материал и методы исследования. Материалы исследований были взяты из литературы по охотничьему собаководству, использованы общепринятые зоотехнические методы исследования.

Результаты исследования. За границей существует более десятка самостоятельных пород спаниелей. В дореволюционной России они, однако, распространения не имели. Русского спаниеля начали выводить лишь после Великой Отечественной войны, на базе спаниелей разных пород, привезенных демобилизованными военнослужащими, и в 1951 году был введен в действие стандарт русского спаниеля, наиболее отвечающего условиям охоты и запросам охотников Советского Союза. [1]

Основные породные признаки. Русский спаниель - подружейная длинношерстная собака небольшого роста, слегка приземистого и крепкого сложения. Тип конституции крепкий сухой.

Высота в холке кобелей 38 - 42см, сук 36 - 42см. Индекс растянутости у кобелей 110 - 115, у сук 115 - Л2.0. Типичный аллюр на поиске - легкий галоп. Тип поведения уравновешенный, подвижный.

Окрас может быть одноцветным: черным, коричневым, рыжим; двуцветным: черно-пегим, коричнево-пегим, рыже-пегим; трехцветным: белым с пятнами или мазками, черным и коричневым с подпалинами.

Структура шерсти. Покровный волос длинный, мягкий, блестящий, прямой или слегка волнистый, плотно прилегающий. Ни голове и передних сторонах ног волос короткий и прямой. На шее, спине, боках и крупе - длинный и густой. На нижней стороне груди и живота, тыльной стороне передних и задних ног, на ушах и нижней части хвоста уборный волос более длинный, мягкий, волнистый, образует очесы и подвес, между пальцами ног - густая щетка.

Кожа русского спаниеля плотная, эластичная, без рыхлой клетчатки и складок. Костяк крепкий, мускулатура хорошо развита.

Голова и шея. Голова сухая, умеренно длинная, с овальной, умеренно широкой черепной коробкой. Лоб слегка выпуклый. Затылочный бугор слабо выражен. Надбровные дуги сильно развиты. Линии черепа и морды параллельны. Переход от лба к морде достаточно выражен.Морда длинная, широкая, немного уже черепной коробки, с небольшим сужением к мочке носа. При взгляде сбоку обрез верхней губы приближается к прямоугольнику со слегка закругленным передним углом. Окрас мочки н оса и губ - от светло-коричневого до черного, предпочтительно черный.

Уши висячие, длинные, широкие, плотно прилегающие к скулам, снизу округлые, посаженные немного выше или на линии глаз, подвижные. Конец слегка вытянутого уха должен доходить до мочки носа. Глаза овальные, умеренно крупные с прямым разрезом век. Цвет темно-карий или светло-карий, в зависимости от окраса шерстного покрова.

Зубы - здоровые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеобразный.

Шея умеренно длинная, относительно низко поставленная, в разрезе овальная, мускулистая, без складок.

Туловище. Грудь умеренно широкая, глубокая и длинная, с хорошо развитыми ложными ребрами. Холка хорошо развитая, у кобелей относительно высокая. Спина прямая, широкая, крепкая, слегка покатая от холки к пояснице, мускулистая. Поясница короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. Круп широкий, умеренно длинный, слегка покатый, мускулистый. Живот умеренно подтянутый.

Конечности. Передние конечности должны быть сухие, костистые, при осмотре спереди прямые и параллельные. Углы плече-лопаточного сочленения около 100°. Локти направлены строго назад. Предплечья прямые, пясти объемистые, слегка наклонные. Длина передних ног примерно равна половине высоты собаки в холке. Задние конечности сухие, костистые, при осмотре сзади - прямые, параллельные, более широко поставленные, чем передние, сбоку - с хорошо выраженными углами сочленений. Голени умеренные короткие, плюсны объемистые, прямо поставленные. Лапы округлые, сводистые, с плотно сжатыми пальцами и густым длинным волосом между ними.

Хвост спаниеля довольно толстый у основания, подвижный, прямой с подвесом, купируется на половину длины. Собака держит хвост почти на линии спины [2].

Русский охотничий спаниель — единственная национальная (отечественная) порода среди охотничьих подружейных собак.

В 2001 года отмечалась официально 50-летие существования породы - Русский охотничий спаниель. Первый стандарт был утвержден в 1951 году, затем уточнялся, дополнялся и был переутвержден в 1966 году. 6-7 июля 2006 года в Нижнем Новгороде прошла конференция любителей охотничьих спаниелей, на которой обсуждался большой круг вопросов, связанных с состоянием породы и перспективами ее развития. В частности, был рассмотрен и был принят к дальнейшему утверждению проект нового Стандарта Русского охотничьего спаниеля. Собаки типа спаниеля - самые «старинные» из охотничьих собак. Описание охот с ними встречаются в литературе X века. Известные специалисты охотничьего собаководства В. Аркрайт и Л.П. Сабакеев считали их родоначальниками большинства пород легавых собак. [4]

Собаки этой породы очень живые, послушные и сообразительные. С щенячьего возраста и до преклонных лет спаниель игрив и весел. Врожденная привязанность к человеку у него очень сильная, и поэтому всякая дрессировка (натаска) его протекает гораздо быстрее и проще, чем дрессировка собак многих других пород. Подавляющее большинство спаниелей очень быстро усваивает все приемы натаски. Охотничий инстинкт спаниеля, закрепившийся охотой в течении многих столетий, сильно развит. Спаниель раньше других собак остальных пород принимается за работу. С ним можно охотиться с 6-7 месяцев. Охотничьи (полевые) качества спаниеля выгодно отличают его от легавых собак: спаниель не имеет твёрдой стойки, птицу разыскивает и поднимает в пределах ружейного выстрела, поэтому с успехом может одинаково хорошо работать по всем видам пернатой дичи: перепелу, дупелю, коростелю, бекасу, утке. А так же глухарю, тетереву, фазану, куропатке, вальдшнепу и др. Врожденная склонность к подаче битой дичи, неутомимость, азарт, делают его незаменимым помощником охотника. При правильной и своевременной дрессировке и натаске спаниеля, а ее необходимо начинать как можно раньше (с 1,5 - 2 месяцев) устанавливается особый контакт, взаимодействие с охотником, когда собака работает «с заходом», т.е. поднимает дичь на охотника и делает охоту эмоциональной и увлекательной. Учитывая небольшой рост, позволяющий держать собаку в любых квартирных условиях и перевозить ее на автомобиле, мотоцикле и даже на велосипеде в рюкзаке за спиной, можно понять, почему спаниель является одной из популярных пород подружейных охотничьих собак среди российских охотников, особенно городских.

В Россию спаниели были завезены в XIX веке. Это были единичные экземпляры разных пород. После 1917 года интерес к спаниелям несколько возрос. Так на предвоенных выставках в Ленинграде выставлялось до 50 спаниелей разных пород. Появлялись и спаниели, полученные от вязок разных пород, отличающиеся от своих родителей. Практика охоты показала, что в чистом виде существующие типы спаниелей у нас в России малопригодны из-за своеобразных природных условий. После войны поголовье спаниелей значительно возросло, так как возвращающиеся воины везли с собой собак. И с 1945 года начались наиболее интенсивные поиски нового типа спаниеля, удовлетворяющего российских охотников, который в последствии и был назван Русский охотничий спаниель.

В создании Русского охотничьего спаниеля участвовали представители различных пород спаниелей (кокер, спрингер, суссекс и др.). Путем целенаправленного отбора желаемого экстерьера и охотничьих качеств, удовлетворяющих потребности российских охотников с учетом природных особенностей нашей страны, да и организацией охоты тоже, выведена новая порода - Русский охотничий спаниель, впитавшая лучшие охотничьи качества разных пород спаниелей с прекрасным самобытным экстерьером.

По определению порода - достаточно большая группа домашних животных одного происхождения, имеющая одни и те же характерные для всей группы особенности, свойства и признаки типа: конституции, экстерьера, инстинктов, навыков и производительности рабочих качеств, которые устойчиво передаются по наследству. Русский охотничий спаниель отвечает всем этим требованиям. В настоящее время порода стабилизировалась. Последнее «подлитие» крови другой породы (кокер) Русскому охотничьему спаниелю было в 1972 году. Так что более 30 лет порода ведется в «чистоте» и можно говорить об имеющихся достижениях, проявившихся за последние 10 лет. Во-первых, появилась достаточно хорошая однотипность.[3]

Во-вторых, исчезла куполообразность, широколобость головы, коротковатость и вздернутость морды, излишняя брылястость.

В-третьих, стабилизировался шерстный покров, он стал практически гладким, прилегающим без лишней оброслости, с умеренными очесами и подвесами, практически исчезли курчавость и сильная волнистость.

В-четвертых, появились рыжепегие собаки с хорошими ушами, темными глазами и темной мочкой носа. Нет данных, что Русский охотничий спаниель, которого начали готовить к охоте с раннего возраста, не проявлял бы охотничьих качеств, не работал с азартом в поле.

Конечно, как и в любой породе, имеются еще недостатки, появляются иногда экземпляры с нежелательными отклонениями в экстерьере. Так что есть над чем работать кинологам и любителям Русского охотничьего спаниеля. [5]

Выводы: Русский спаниель применяется для охоты по болотной, полевой, степной, боровой и водоплавающей дичи на всей территории СНГ. Задача собаки - разыскать дичь, поднять птицу на крыло и, если надо, по приказанию охотника подать ему сбитую птицу. Спаниель обладает выносливостью, хорошим чутьем, энергичным поиском дичи, врожденной способностью к апортировке, рано принимается за работу, не требуя больших трудов по натаске.
Литература: 1. Энциклопедия собаководства/ В.П. Семиноженко, П.М. Канило, В.Н. Остапчук, А.И. Ровенский; Общ. ред. П.М. Канило.-. М., 2003.- 462 c:. - ISBN: 966-7880-29-Х . 2. Охотничье собаководство. 500 практических советов/ Круковер В.- Новосибирск, 2003.- 502 c.- Библиогр.: с.488-497.-ISBN:5-7782-0308-х. 3. .Пособие по охотничьему собаководству/ В. В. Кривицткий (рук. авт. кол.).-К., 2002.-262,[1] с.- ISBN:966-637-096-4. 4. Любительское собаководство в вопросах и ответах/ Самсонова Л.-К., 2003.-155с:..- ISBN:966-8464-02-8. 5. Охотничьи собаки/Сабанеев Л.- М., 2000.-250 с:.- ISBN: 966-593-335-3.

УДК 636.7.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОДЫ ДРАТХААР
Мишура Е.В., студент 2 курса, технологического факультета специальность "Охотничье хозяйство"

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-х. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность работы. Четкие требования к внешнему виду собаки, приведенные в данной работе, необходимы для того, чтобы было возможным определить чистоту ее породы. В работе также приведено описание особенностей поведения собак породы дратхаар и некоторые советы по применению их в охоте.

Материал и методы исследования. Материалы исследований были взяты из литературы по охотничьему собаководству, использованы общепринятые зоотехнические методы исследования.

Результаты исследований. Общий вид. Дратхаар — собака благородной формы, энергичная, слегка высокопередая. Выражение корды умное, преданное, энергичное. Собака выше среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Темперамент уравновешенный, подвижный. Для взрослых собак характерно строгое отношение к незнакомым людям, они обладают и сторожевыми качествами.

Высота в холке. кобелей 60 — 68см, сук 56 — 64см. Индекс растянутости у кобелей 102 — 106, у сук — 106 — 110.

Голова сухая, пропорциональная туловищу, удлиненной формы, клинообразная при осмотре сверху и в профиль. Череп неширокий, теменная часть слегка выпуклая. Затылочный бугор выражен слабо. Надбровные дуги очерчены нерезко. Переход к морде плавный, но не сглаженный. Пасть длинная с сильными челюстями.

Морда с легкой горбинкой, незначительно суживающаяся к носу, немного короче черепной коробки. Губы нетяжелые, прилегающие к челюстям. Верхняя губа закруглена. В углах пасти губы образуют небольшую складку. Мочка носа коричневого цвета, средней величины, подвижная, с хорошо развитыми ноздрями. Впечатление некоторой прямоугольности морды создается лишь усами и бородой.

Зубы белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие один к другому. Прикус ножницеобразный.

Глаза средней величины, овальной формы, слегка косо поставлены. Цвет глаз — коричневый, предпочтительно темно-коричневый. Лишь у молодых' собак могут быть желтые глаза.

Уши висячие, умеренной длины и толщины. Посажены выше линии глаз. В основании широкие, суживающиеся книзу, закругленные. Передним краем плотно прилегают к щекам, а"' будучи уложены по направлению к мочке носа, достают примерно до половины длины морды.

Шея мускулистая, сухая, со слегка выпуклой верхней линией, овальная в поперечном сечении. Длина шеи примерно равна длине головы.

Туловище. Грудь умеренно широкая, овальная, спущенная до локтей. Ребра хорошо выгнуты. Ложные ребра хорошо разняты и образуют плавный переход от груди к животу. Холка высокая, длинная, хорошо развитая. Спина прямая, короткая, мускулистая и крепкая. Поясница короткая, широкая, слегка выпуклая, плавно переходящая в круп. Круп длинный, широкий, слегка покатый, мускулистый. Живот умеренно подобран.

Конечности. Лопатки хорошо прилегают к корпусу, косо поставлены. Угол плечелопаточного сочленения около 100°. Предплечья  — сухие, костистые, мускулистые; при осмотре спереди — прямые и параллельные. Локти направлены строго назад. Пясти слегка наклонные. Задние конечности мускулистые, крепкие, сухие. При осмотре сзади — прямые, параллельные; сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Бедра — широкие, длинные, мускулистые. Голени длинные. Плюсны несколько удлиненные, поставлены отвесно.

Лапы слегка овальные, сводистые.

Когти крепкие, концы направлены к земле.

Пальцы. Пальцы плотно сжатые, между пальцами жесткие недлинные волосы.

Хвост толстый у основания, купируется (оставляется от трети до половины длины). В возбужденном состоянии собака держит хвост выше линии спины.

Шерсть жесткая, недлинная, достаточно плотно прилегающая и обрисовывающая тело собаки. Волосы с легким изгибом. По всему корпусу, шее и бедрам мягкий подшерсток, более густой в холодное время года и при внекомнатном содержании. На голове типичная оброслость в виде кустистых бровей, борода густая, но не очень длинная, усы слегка топорщатся. Темя а уши покрыты короткой, плотно прилегающей (до 1,5 см) и более мягкой, чем на корпусе, шерстью. Шея, грудь спереди, спина, плечи и бедра покрыты более длинной, чем по боковой поверхности корпуса, шерстью. Длина шерсти на туловище 3 — 6.см. Живот хорошо защищен. На ногах шерсть короткая, на передних ногах могут быть недлинные очесы, которые на задних ногах совсем, отсутствуют.

Окрас кофейный, кофейный по серебристо-серому полю, кофейно-серый с крапом, кофейный с. проседью, реже — полностью серебристо-серый.

Разнообразные природные условия нашей страны вполне позволяют использовать разносторонние охотничьи качества дратхааров. В настоящее время дратхаары применяются в различных климатических зонах и на разных охотах [1].

Охота на утку с учетом климатических условий может быть разделена на два периода: весенне-осенний и летне-осенний. В весенне-осенний период температуры воздуха и воды примерно равны, а на земле может лежать снег. Использование дратхаара на такой охоте обусловлено его экстерьером. Перед выходом на охоту, в противоположность летне-осенней охоте, собаку необходимо хорошо покормить. Во время охоты на пролете собака должна находиться в сухом месте. Убитые и раненые утки, вне зависимости от степени ранения, должны оставаться на воде. Посылать собаку в холодную воду для сбора всех убитых и раненых птиц следует только после окончания охоты. Подранков, не найденных вечером, оставляют до утра. Собравшую уток собаку нельзя брать на поводок - необходимо предоставить ей свободу. Это дает ей возможность согреться и избежать простуды. По возвращении на базу или домой собаку насухо вытирают и оставляют в теплой комнате до тех пор, пока она не высохнет. Не стоит использовать собаку на весенней и осенней охоте, когда вода у берега покрыта льдом. К открытой воде толщина льда убывает постепенно, и собаке бывает трудно выбраться на лед.

Гораздо безопаснее для дратхаара летне-осенняя охота на уток. Сила и выносливость собак и позволяют ей проходить почти любые топи и доставать уток из сильно заросших водоемов. Аппортирование уток отрабатывают задолго до охоты, так как отношение к ним у дратхааров различное: одни ими брезгуют, другие не любят, но подчиняются хозяину, а третьи аппортируют с удовольствием. Необходимо помнить, что побудительной причиной к работе - и особенно к работе в воде является собственная страсть собаки к охоте[3].

При охоте на водоплавающую дичь (летом и осенью) не следует приучать собаку ложиться по выстрелу, как при охоте на пролете или с подхода. Собака должна научиться при звуке выстрела следить за падающей дичью, это в дальнейшем облегчит ей поиск, Звук выстрела возбуждает собаку, и ей почти не надо давать команды "апорт!". Она сама готова броситься за падающей птицей, Никогда нельзя загонять собаку в воду силой. В противном случае она на всю жизнь разлюбит этот вид охоты [4].

На облавной охоте дратхаар попадает в совсем иные условия, чем те, в которых ей приходилось бывать до сих пор. Все ново: и шум загонщиков, и присутствие других собак. Во время продвижения к месту охоты, при остановках и расстановке на номера дратхаар должен быть на сворке. На номере собаку следует уложить справа или впереди от себя в двух-трех шагах. При появлении зверя охотник должен соблюдать спокойствие и выдержку, иначе собака тут же придет в возбуждение и может испортить охоту. Даже если из-под вас ушел тяжело раненный зверь, дратхаар должен находиться на месте до конца облавы. И только после ее окончания, с разрешения руководителя охоты собака может быть пущена по кровяному следу. Посыл собаки за раненым зверем до окончания облавы чреват нежелательными последствиями вплоть до случайного убийства собаки. Если выстрел по зверю был произведен не владельцем собаки, то предварительно необходимо тщательно расспросить стрелявшего и только после того, как вы убедитесь, что зверь ранен, можно пускать дратхаара по следу.

В загон собаку брать не следует, так как увидев зверя и погнавшись за ним, она может помешать стрелкам на линии. Необходимо помнить, что легавую собаку, в том числе и дратхаара, на облавную охоту следует брать не ранее второго поля [2].

В настоящее время мало кто из собаководов будет отрицать, что немецкая жесткошерстная легавая обладает хорошими полевыми качествами. Испытания собак этой породы по дупелю, бекасу и перепелу, проведенные в Московской области за последние два года, показали, что процент дратхааров, получавших дипломы той или иной степени, выше, чем у легавых собак остальных пород.

Необходимо напомнить, что правила испытаний собак этой породы, утвержденные в 1976г., составлялись по традиции как бы только для испытаний островных легавых. Никто не станет отрицать, что мчащаяся легким, быстрым и ровным галопом, с поднятой выше линии спины головой собака - зрелище захватывающее. Но для такой работы собаки необходимо ровное поле с достаточно твердым грунтом и не очень высокой и густой травой. Подобных мест с каждым годом все меньше и меньше. Птица откочевывает в труднодоступные и труднопроходимые места с высоким кочкарником м травой. Вот в таких условиях и приходится теперь охотиться. Здесь островным легавым не показать ни быстрого хода, ни типичного стиля работы. Тут больше подходят континентальные легавые с их небыстрой манерой поиска, с их способностью сочетать верховую манеру перепела на расстоянии от четырех до восьми метров, а дупеля или бекаса - от шести до двенадцати метров. Такие расстояния дают возможность собаке не спугнуть затаившуюся птицу, а ведущему подготовиться к выстрелу.

У этих собак достаточно высокая верность чутья. Это значит, что дратхаар иногда дорабатывает отбежавшую птицу следом и поднимает ее на крыло. Конечно, и у дратхаара бывают пустые стойки. Обычно этим отличаются или очень молодые собаки, останавливающиеся по каждому волнующему их запаху, или собаки с дальним чутьем, которые по дальности причуивания могут состязаться с другими породами легавых.

Быстрота и манера поиска полностью соответствуют характеристике дратхаара как собаки, работающей на умеренно быстром галопе, временами переходящем в быструю рысь, при правильном поиске, но с повторяющимися проходами по обысканным местам и заворотами внутрь к ведущему.

В массе своей дратхаары из-за не очень дальнего чутья и своеобразной манеры причуивания не обладают длинной потяжкой. Иногда они вообще не делают потяжки, а, причуяв запах птицы, резко разворачиваются на параллели челнока и останавливаются в напряженной позе. Благодаря верному чутью дратхаара и стойка у него уверенная, без самостоятельного продвижения вперед, если птица не бежит. Только иногда более возбудимые, чем обычно, собаки продвигаются вперед при подходе ведущего.

Из-за усиленного внимания на стойке к близко находящейся птице собака требует повторных приказаний.

Типичность стиля хода и типичность стойки не требуют комментария, ибо все эти признаки стойко передаются по наследству.

Однако, не повторяя островных собак, они не могут достигнуть высоких показателей в типичности стиля потяжки и подводки, так как довольно часто выполняют их с опущенной головой.

Как и у всех собак легавых пород, постановка собаки целиком и полностью зависит от ее владельца или натасчика. К сожалению, многие думают, что наследственные качества не нуждаются в доработке. Это не так. Работать с дратхаарами интересно и легко. В силу уравновешенного, подвижного типа нервной деятельности и большой способности к дрессировке дратхаары способны за короткое время научиться охотно и быстро выполнять все команды владельца, отдаваемые жестом, свистом или голосом.

Таким образом, все дратхаары имеют в полевом отношении потенциальную возможность войти в элиту. Но возникает вопрос, а нужно ли такое увеличение дальности причуивания и к чему может оно привести? Можно с уверенностью сказать, что у дратхааров это приведет к изменению типа нервной деятельности, собака станет более возбудимой, что в свою очередь приведет к изменению типа конституции. Примером тому могут являться московские курцхаары. Стремление к дальнему чутью и быстрому поиску привело к повышению возбудимости и усушению типа конституции. А континентальные легавые именно и славятся крепким - сухим типом конституции и умеренным, подвижным типом нервной деятельности.

Часто можно наблюдать, как Дратхаара спокойно отзывают со стойки. И если анонс считается высшим достижением дрессировки, то последней ступенью к нему является уход собаки со стойки по команде ведущего. На это способны только уравновешенные собаки, и в первую очередь дратхаары.

Именно поэтому не стоит владельцам этих собак стремиться к увеличению дальности причуивания, лучше отрабатывать анонс. Этот прием значительно полезнее на охоте [5].

Выводы. В условиях нашего климата по всем испытаниям дратхаары имеют достаточно высокие оценки кинологов. В связи с этим, можно сказать, что эта порода является универсальной для облавной и водно-болотной охоты в нашей местности.
Литература: 1. Энциклопедия собаководства / В.П. Семиноженко, П.М. Канило, В.Н. Остапчук, А.И. Ровенский; Общ. ред. П.М. Канило.-. М., 2003.- 462c:. - ISBN: 966-7880-29-Х. 2. Охотничье собаководство. 500 практических советов / Круковер В.- Новосибирск, 2003.- 502c.- Библиогр.: с.488-497.-ISBN:5-7782-0308-х. 3. .Пособие по охотничьему собаководству / В. В. Кривицткий (рук. авт. кол.). -К., 2002.-262с.- ISBN:966-637-096-4. 4. Любительское собаководство в вопросах и ответах / Самсонова Л.-К., 2003.-155с:..- ISBN:966-8464-02-8. 5. Охотничьи собаки / Сабанеев Л.- М., 2000.-250с:.- ISBN: 966-593-335-3.

УДК 639.1:330.131.5

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница