Розведення тварин актуальні проблемистраница6/21
Дата14.05.2016
Размер4.45 Mb.
#11135
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

БІОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИСитнік О.Ю., студент 3 курса технологічного факультету спеціальність "Мисливське господарство"

Авдєєв А.С., старший викладач, Коваленко Б.П., професор ХДЗВА,

наукові керівникиХарківська державна зооветеринарна академія, м. Харків
Актуальність проблеми. Біотехнія - молода наука, яка вивчає вплив діяльності людини на поведінку, збільшення чисельності та проживання диких тварин в мисливських угіддях. Тобто це наука про комплекс заходів, які спрямовані на збереження диких тварин та збільшення їх чисельності в природних умовах. Незважаючи на негативний вплив окремих видів господарської діяльності людини (суцільна порубка лісу, осушення боліт, використання гербіцидів, та хімікатів сільському та лісовому господарстві) на збереження та збільшення кількості мисливських тварин, все ж можна подати декілька, рекомендацій, виконання яких забезпечить нормальний розвиток, відтворення і дальший ріст поголів’я мисливської фауни в угіддях нашої республіки.

Результати досліджень. Основною серед слід вважати ліквідацію знеосібки при використанні мисливських угідь. В кожному мисливському господарстві або в угіддях, належать первинним організаціям, необхідно створити ділянку в розмірі 25 – 30% від загальної площі угідь, на якій заборонити полювання.

Велике значення в правильному веденні мисливського господарства має заготівля кормів та створення кормових ділянок, урожай на яких не збирається.

Коли взимку багато снігу, для цього заготовляють гілки дерев та кущів м’яких порід(осика, вільха, тополя, береза, лоза тощо). Кращим часом для заготівлі є травень – червень, коли листяний покрив молодий, а молоді пагони ще свіжі. Деревний корм можна використовувати у вигляді дерев м’яких порід, з яких зайці та лосі згризають кору.

Сіно бажано заготовляти влітку з таких культур, як конюшина, люцерна, люпин кормовий та багаторічний, тобто з тих, які використовують для годівлі свійських тварин.

Для підгодівлі птахів використовують відходи зерна, просо і овес, жолуді, Кукурудзу, картоплю, топінамбур та буряки охоче їдять копитні. Викладати корм бажано поблизу тих місць, в яких знаходяться дикі тварини.

Таблиця 1 - Орієнтовані норми заготівлі кормівВид тварини

Назва кормів


Норма заготівлі на зимовий період для однієї особи, кг

Олень

Сіно

10

Деревні вінки,

20

Концентрати, жолуді.

2

Косуля

Сіно,

Деревні вінки

Жолуді


5

10

1Дикі свині

Картопля

Кукурудза

Жолоді


15

10

5Заєць-русак

Сіно

Деревеі віники2

5


Сіра купка

Зернові відходи

2

Фазан

Те ж,

Кукурудза2

4


Для підгодівлі диких тварин та утримання їх на постійних місцях створюють кормові поля, з яких не збирають врожай. Досвід показує, що засівати такі поля треба такими культурами, як овес, люпин, конюшина, топінамбур. Загальна площа таких полів залежить від місцевих умов та кількості тварин. Сівбу треба проводити на невеликих ділянках ( 0,02-0.04га)

Для більш раціонального використання заготовлених кормів на зимовий період необхідно створити підгодівельні майданчики та побудовані годівниці.

Підгодівельні майданчики – це розчищене від снігу місце в мисливських угіддях. Створюють майданчики для диких кабанів, зайців, сірих куріпок, фазанів тощо. Тут розміщують сіно, кукурудзу, зернові відходи.

Велике значення має влаштування солонців в угіддях. Викладання солі необхідне протягом року. Лосі, олені, козулі, зайці, постійно відчувають нестачу солі, яка необхідна в період вагітності, лактації та при линьці тварин. Сіль бажано викладати кормову, бо вона довше зберігається.

Годівник для оленів та козуль

Звичайно солонці бувають типу (стовпчик), (ночви) чи (ящик). Річна норма солі для лося становить 20-25кг, для оленів, козуль закладають 8-10кг солі, а для зайців встановлюють один на 100-150га угідь. Для спостереження за тваринами, їх обліку та селекційного відстрілу в мисливських господарствах необхідно будувати вишки.Там, де на кожних 1000га угідь живе 8-10 лосей, 25-30 оленів, 50-60 козуль, 25-30 кабанів, обхідно мати по одному комплексному майданчику (підгодівельний майданчик, солонець та вишка).

В угіддях де зустрічаються куріпка та фазан, борова дичина, поблизу в взимку треба створювати галечники та пурхалища.

Галечник – це місце, де насипано зернистий пісок та дрібні камінці. Пісок та камінці в шлунку птаха виконують роль перетирачів корму.

Пурхалище – своєрідна дезинфекційна ванна. Воно необхідно протягом всього року. Обладнують його так само, як і галечник, але закладають не пісок, а попіл в суміші з ґрунтом або подрібненим торфом, з додаванням інсектицидів, що не пахнуть. Інсектициди вбивають паразитів, які знаходяться на пір'ї та шкірі птахів.

Велике значення для правильного ведення мисливського господарства має створення сприятливих умов для гніздування птахів в угіддях, де мешкає водоплавна дичина. Але досвіт показав, що це не зовсім так.Штучні гнізда для качок.

Весною під час гніздування та відкладання птахами яєць у водосховищах піднімається рівень води, внаслідок чого гнізда з відкладеними яйцями затоплюються і гинуть. Щоб зберегти кількість водоплавної дичини, необхідно влаштовувати штучні гнізда різного типу: курені-кущи, гнізда-ящики, конусні гнізда з очерету або ж шатрові укриття на поплавках.Часто використовують з цією метою старі лозові корзини – верейки, які закріплюють на якорі. Вони весь час плавають і тому на них не впливає коливання рівня води.Висновки. Ефективним засобом збільшення кількості диких тварин є вольєрне розведення дичини. У вольєрах з успіхом можна розводити фазанів, сірих куріпок, качок, тетеруків шляхом закладання яєць в інкубатор або ж і під квочку. До числа звірів, яких розводять у вольєрах, в ходять дикі кролики, кабани, лані, козулі, олені та ін.
Література: 1. Справочник охотника и риболова. / Под редакцией профессора А. П. Корнеева, К.: «Урожай», 1972 - 240с. 2. Большая советская энциклопедия: В 30т. Т.18 – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – 632с. 3. Закон України “Про тваринний світ” від 3.03.93//Відомості Верховної Ради Уккраїни. – 1993-№18.-Ст.191.

УДК 639.1.053БИОТЕХНИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ГНЕЗДОВОЙ ЕМКОСТИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Супоня В.В., Дзюбан Е.В., студенты 3 курса технологического факультета специальность"Охотничье хозяйство"

Авдеев А.С., научный руководитель, старший преподаватель

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность проблемы. На протяжении более чем полувека численность водоплавающих птиц неуклонно сокращается. Многочисленные исследования, проведенные в различных регионах мира, не дают однозначного ответа о причинах уменьшения численности птиц: даже в почти неосвоенной человеком Арктике наблюдается обеднение орнитофауны, более заметное у водоплавающих птиц.

Уже в 70-ые г.г. прошлого столетия отмечено незначительное увеличение или стабилизация добычи на 1 охотника при незначительном увеличении их числа. Так, в первом большом обобщении, проведенном в 1980г. (Сапетина, Приклонский, 1980) констатировалась относительная стабилизация или даже некоторое снижение добычи для большинства регионов СССР. Позднее же происходит все более заметное ее сокращение, на что указывают многие авторы. Не вызывают сомнения и основные причины падения численности птиц, среди которых ведущее место принадлежит ухудшению среды обитания, в том числе сокращению гнездопригодных участков. Биотехния дает возможность компенсировать эти потери (Данилов и др.,1966), в нашем случае – за счет искусственных гнезд увеличить гнездовую емкость водно-болотных угодий. Однако в немногочисленных пособиях нет четких представлений об оптимальных формах и методах этих работ. Исследования биологии утиных птиц на протяжении более, чем 30 лет и проведенные биотехнические мероприятия в 2 базовых охотхозяйствах («Молочный лиман» Мелитопольского горсовета УООР и «Крынки» Всеукраинского совета УООР) позволили провести анализ эффективности биотехнических мероприятий и отработать некоторые региональные технологические особенности. Искусственные гнезда на Молочном лимане выставлялись нами с 1962 по 1967г.г. ежегодно по 30-40 штук разных типов для определения наиболее пригодных и технологичных для региона. Позднее, в период 1968-1971г.г. при определении оптимального типа все выставленные гнезда были однотипными («шалашики» на Молочном лимане и «верейки» на р. Днепр в охотхозяйстве «Крынки»). В 1988г. в период учебных практик студентов проведено разовое обследование ранее выставленных искусственных гнезд на Молочном лимане.

При анализе сведений о более чем 850 занятых гнездах различных видов уток и лысух, нами было выявлено, что подавляющее их (гнезд) большинство было расположено на внешних границах плесов, в отдельных куртинах тростника диаметром более 1м. и на выступающих на акваторию плесов частях тростниковых зарослей. Поэтому нами были подготовлены рекомендации охотничьим хозяйствам, в которых предлагалось выставлять гнезда определенным образом (рисунок 1)

Р
исунок 1. Примерная схема размещения искусственных гнезд

На северном побережье Азовского моря древесная растительность практически отсутствует. Утки гнездятся на сплавинах и в заломах тростника, а также на немногочисленных луговых участках. В последнем случае из-за антропогенных воздействий (выпас скота, сбор яиц) гибель кладок может составлять 90-95% и более. Намного меньше она у тех птиц, которые гнездятся в тростниковых займищах на акваториях с глубинами 0,3-0,5м. Основная причина гибели кладок на акваториях – разорение их серой вороной и болотным лунем, причем погибают кладки, открытые сверху и поэтому обнаруживаемые хищниками. Использование птицами искусственных гнезд обеспечивает большую безопасность их кладкам. В наших экспериментах эффективность размножения подсчитывалась по занятым гнездам.

На основании наблюдений за искусственными гнездами, регулярно выставляемыми в дельте р. Молочной, получены следующие выводы: наибольший эффект дают тростниковые шалашики, изготовленные с использованием необрезной доски и проволоки (рис.2).

а б

Рисунок 2. Эскиз искусственного гнезда типа «шалашик» (а- вид сбоку, б - вид снизу)Подробное описание их дано Н.С. Олейниковым (1966): двускатная крыша из тростниковых или рогозных матов толщиной в 5см, длиной около 120см и шириной 40-41см скрепляется проволокой. И устанавливается на утоптанную платформу на лоток размером 40 на 40см. Наша модернизация гнездового лотка заключалась в следующем: лоток изготавливался из не обрезной доски толщиной 20-25мм как ящик 40 Х 40см и боровинками высотой около 1см. Дно также зашивалось доской (это предохраняло лоток от прорастающего тростника) и заполнялся мягким сеном. Такие гнезда закрыты сверху и насиживающие утки не видны пернатым хищникам, а 2-скатная «крыша» хорошо маскирует и одновременно позволяет уткам незаметно покидать кладку и возвращаться к ней. К тому же изготовление таких гнезд не требует значительных затрат. Гнездовый лоток из досок служит несколько лет. На водоемах с непостоянным уровнем гнезда располагают на 2 -3 тростниковых снопах.

Наиболее удобное время для выставления искусственных гнезд - конец января - первая половина февраля. В этот период лед на водоемах достаточно прочный и позволяет транспортировать заготовки для гнезд на санях. За 1 световой день 1 работник может изготовить и выставить до 30 гнезд.Рисунок 3. Модернизированное Рисунок 4. Размещение искусственного

основание гнезда из необрезной доски гнезда на водоёмах с непостоянным уровнем

Искусственные гнезда привлекают различные виды птиц, но постоянно пользуются ими только несколько видов: кряква, красноголовая и белоглазая чернети, лысуха и камышница. В общем вероятность использования гнезда зависит от ряда причин, но в основном привлекательность его определяется наличием рядом источника кормов (период кормежки насиживающей самки ограничен) и расположением гнезда относительно уреза воды (утки отдают явное предпочтение гнездам, выставленным на выступах зарослей или даже в отдельных куртинах тростника).Таблица 1 - Результаты обследования выставленных искусственных гнезд на Молочном лимане

Виды

1969

1970

1971

1988

Занят

Вывел

Занят

Вывел

Занят

Вывел

Занят

Вывел

Кряква

16

14

34

26

56

52

47

38

Красноголовая чернеть

4

4

28

21

47

41

29

25

Лысуха

6

5

11

10

18

14

23

21

Камышница

3

3

4

1

5

4

6

4

Выставлено

56

104

158

132

Занято

29(51,7%)

77(74%)

126(79,7%)

105(79,5%)

Успешность

26(89,7%)

58(75,3%)

111(88,1%)

88(83,8%)

В общем количество занятых гнезд зависит при прочих равных условиях от времени их выставления (не позднее конца февраля в годы со средними температурными условиями), численности птиц на водоеме и наличия естественных гнездопригодных образований. На Молочном лимане удобных сплавин и заломов вдоль уреза воды на плесах очень мало, поэтому эффективность биотехнии столь высока. Наиболее часто искусственные гнезда занимает кряква, несколько реже – красноголовая чернеть и лысуха. Несколько иная ситуация в пойме р. Днепр и на водохранилищах Днепровского каскада. Основным охотничьим видом для биотехнии на этих водоемах является кряква. Для других видов – красноголовой и белоглазой чернетей, чирка-трескунка эффективных методов нами не выявлено. Поэтому все полученные нами сведения относятся только к крякве.

В охотничьем хозяйстве «Крынки» наиболее часто выставлялись искусственные гнезда типа «верейка». Предпосылки для использования такой технологии следующие. П.П. Орлов (1941) отметил, что в пойме р. Днепр кряква нередко устраивает гнезда на деревьях. Позднее этот исследователь неоднократно находил гнезда этих уток в развилках больших горизонтальных ветвей (неизвестно только, гнезда строили сами кряквы или утки занимали прошлогодние гнезда других видов птиц). В сплетении мелких ветвей в местах изломов толстых ветвей и в старых гнездах квакв и цапель не только на Среднем, но и на Нижнем Днепре (Орлов, 1941). В период работы на Каховском водохранилище (1968-1993г.г.) нами регулярно обнаруживались гнезда крякв на деревьях в старых гнездах голенастых в колониях цапель и квакв, а также в старых гнезда сорок. По нашему мнению, такие особенности гнездования связаны с регулярными половодьями, во время которых гнезда уток, расположенные на лугах или в заломах тростника погибали. Таким образом, на протяжении ряда поколений отбор работал в пользу птиц, лабильных в отношении выбора мест гнездования и закреплял эти особенности поведения. Эти предпосылки были выдвинуты нами при выборе типа искусственных гнезд для Нижнего Днепра, где уровень воды постоянно колеблется, а среди уток этого региона потенциально есть особи, могущие избрать местом для гнездования искусственные образования на деревьях

Рисунок 5. Эскиз размещения искусственного гнезда типа «верейка»

Искусственные гнезда типа «верейка» изготавливались из 2 некондиционных (как правило, уже деформированных) плетеных из ивовых побегов корзин диаметром около 40см. (такие корзины в общежитии называют верейками). Нижняя корзина закреплялась в развилках ветвей, верхняя располагалась над ней с зазором 25-30см. (рисунок 5). Нижнюю корзину заполняют мягким сеном или травяной ветошью.

При регулярном выставлении искусственных гнезд (табл.2) увеличивается количество занятых гнезд, что по нашему мнению, объясняется повышением относительной части популяции с лабильным гнездовым поведением за счет потомков птиц, гнездившихся в искусственных гнездах.

Таблица 2 - Результаты обследования выставленных искусственных гнезд на лиманахохотхозяйства «Крынки»Виды

1969

1970

1971

Занят

Вывел

Занят

Вывел

Занят

Вывел

Кряква

58

47

129

115

167

138

Выставлено

216

227

234

Занято %

26,9

56,8

71,4

Успешность %

81,0

89,1

82,6

Работы А.Н. Микитюка (1989, 1990) показали, что эффективность размножения уток зависит также от наличия доступных для утят в возрасте 1-7 суток «стартовых кормов» с высоким содержанием белков (это в основном личинки и имаго различных насекомых) в приповерхностном слое воды. Поэтому работам по увеличению гнездовой емкости водно-болотных угодий должно предшествовать определение ресурсов «стартовых кормов» для утят. В случае их ограниченности выставление искусственных гнезд нежелательно, так как привлечение птиц на гнездование в малокормные для утят угодья может обернуться провокацией и общий годовой прирост популяций уток в регионе в этом случае окажется даже меньшим, чем при отсутствии биотехнии.

Нормативов для охотничьих хозяйств по устройству искусственных гнезд реально не существует. В директивных документах Госкомлесхоза Украины (2002) предлагается выставлять по 80-100 гнезд на 1 тыс. га водно-болотных угодий независимо от класса бонитета этих угодий. Но в критериях оценки качества угодий для водоплавающих птиц практически нет требований к кормности угодий для молодняка в стартовый период (1 – 7 суток). Во многих случаях водно-болотные угодья, имеющие прекрасные защитные и кормовые условия для взрослых птиц в осенне-зимнее и ранневесеннее время в период размножения имеют в действительности низкую продуктивность из-за отсутствия в них стартовых кормов для утят (насекомые – имаго и личинки, другие беспозвоночные и мелкие позвоночные животные).

При правильном и своевременном выставлении искусственных гнезд можно значительно повысить продуктивность водно-болотных угодий не только за счет уток местной популяции, но и за счет иммигрантов, пребывающих в угодьях в период весеннего пролета.
Литература: 1. Данилов Д.Н., Русанов Я.С. и др. Основы охотустройства (под ред. Данилова Д.Н.)- М.-«Лесная промышленность»,1966-326 с. 2. Настанова з упорядкування мисливських угідь.-К.-2002- 112 с. 3. Олейников Н.С. Искусственные гнездовья для диких уток. - М., «Лесная промышленность»,- 1966-110 с. 4. Сапетина И.М., Приклонский С.Г. Изменение добычи пернатой дичи на территории СССР за период с 1960-1967 по 1970-1975 г.г.// Экология и охрана охотничьих птиц.- М.-1980-С.127-151. 5. Орлов П.П. Орнітофауна Черкаського району.- Черкаси, 1941- 75 с.(Наук. Зап. Черкас.пед.інституту, в.2). 6. Орлов П.П.Замітки про птахів Великого Лугу.- Наук. Зап.Черкас. пед. інст. в.1,-С.103-106.

УДК 614.449

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница