Розведення тварин актуальні проблемистраница9/21
Дата14.05.2016
Размер4.45 Mb.
#11135
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Німецька вівчарка – найбільш розповсюджена у світі порода службових собак. Вона універсальна і використовується як у народному господарстві, так і в умовах армії. Ріст – вище середній, тип конституції – міцний та міцно-сухий, тип поведінки – сильний, врівноважений з оборонною реакцією в активній формі.

Ротвейлер – використовується як розшуково-вартова собака. Ріст – середній, тип конституції – міцний, тип діяльності вищої нервової системи – врівноважений, спокійний. При дресурі необхідно враховувати її сповільнену реакцію, вироблені навички утримуються досить міцно.

Таке співвідношення порід, на нашу думку, викликано їх використанням в тих чи інших ситуаціях.

При організації племінної роботи з породою в цілому і з гуртом, як частиною породи, особливу увагу необхідно приділяти їх структурі. Структура гурту – це співвідношення статево-вікових груп, виражене у відсотках до загального поголів’я. Так як основне призначення племінного розплідника – розведення, вирощування та інтенсивне використання наявного поголів’я собак у різних сферах діяльності, то склалася і специфічна структура його гурту в розрізі належності до порід (табл. 2).

Таблиця 2 - Структура гурту в розрізі належності до порід, %

Породи

Статево-вікові групи

Разом


Самці

Самки

Молодняк

Німецька вівчарка


37,5

37,5

-

75,0

Ротвейлер

12,5

12,5

-

25,0

Дані таблиці свідчать про те, що в умовах розплідника сформувалася така структура, яка відповідає напрямку діяльності закладу – співвідношення самців до самок дорівнює приблизно 1:1.

В зв’язку з впливом віку на робочі якості собак виникає питання про строки їх використання. Віковий склад гурту собак німецької породи вівчарок в умовах розплідника наведено у табл. 3.

Таблиця 3 - Віковий склад гурту собак

Статево-вікові групи

У % до загальної кількості

Самці віком старше 5 років


12,5

Самці віком 3-5 років

12,5

Самці віком 2-3 роки

37,5

Самки старше 5 років

12,5

Самки віком 2-3 роки

25,0

Разом


100

Найбільшу питому вагу у гурті собак складають самці віком 2-3 роки – 37,5% загального поголів’я, 25,0 % - займають самки віком 2-3 роки.

Статевої зрілості і здатності до розмноження собаки досягають до 8 - 9 місяців (суки небагато раніш псів). Однак допускати до в'язань сук випливає не раніш досягнення ними віку 1 року 8 місяців, а псів - 2 років. Але і у цьому віці необхідно враховувати їхній розвиток і стан здоров'я. В'язання ж у ранньому віці до завершення фізичного розвитку припиняють ріст і подальший розвиток собаки. Особливо різко помітні наслідки раннього в'язання і щенності в молодих сук. Щенята від молодих сук і псів часто народжуються слабкими і дрібними. Не рекомендується також і спізніле використання собак як виробників. У псів, яких ніколи не в'язали, до 5 - 6 років звичайно вгасає статевий інстинкт, буває мертва чи малорухома сперма. Суки цього віку часто залишаються після в'язання порожніми, зустрічаються важкі пологи і т.п. (табл. 4).

Таблиця 4 - Статева зрілість

Стать

Вік, міс.

Пес-плідник


10-12

Сука

8-9

Біологічними підставами, на яких базується направлене розведення собак, є спадковість і мінливість, а засобами рішення поставлених задач - відбір плідників і підбір пар для розмноження. Племінні плідники повинні відповідати таким вимогам: мати чітко визначене походження; мати відмінний екстер’єр (для племінних сук – “відмінно” і “дуже добре”, для племінних псів – “відмінно”; обов’язкове проходження курсу дресирування.

Крайнє важливою особливістю собаки, яка повинна обов’язково враховуватися при племінному розведенні, є характер. Ні в якому разі не допускати до племінного розведення нервових або дуже агресивних собак. Самець-плідник повинен характеризуватися врівноваженим характером.Висновки. Провести ретельну оцінку собак німецької породи вівчарок всіх статево-вікових груп за живою масою та робочими якостями з наступним видаленням з подальшого відтворення тварин, які не відповідають вимогам стандарту породи.
Література: 1. Стрикленд У.Г., Мозес Д.Э. Немецкая овчарка / Пер. с англ. О.И. Кокошинской. – “Рекомендации лучних специалистов”. М.: ЗАО Из-во Центрполиграф, 2003. -447 с. 2. Савина В.В., Дроздова И.А. Краткая история возникновения восточноевропейской породы // Восточноевропейская овчарка. –М.: «Компания Дельта М», 2002. –С.13-16. 3. Савина В.В., Дроздова И.А. Племенная работа // Восточноевропейская овчарка. – М.: «Компания Дельта М», 2002. -С – 469 c. 4. Собаки. Породы, стандарты. - М.: Вече, 2004. – 240 с. 5. Усов М.И. Собака спасатель: Подготовка и обучение. -М.: ООО „Аквариум-Принт”, 2004. -114 с.: ил.

УДК 636.7.082.13ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОРОДЫ ШАР – ПЕЙ
Мотонаха А.О., студент 5 курса технологического факультета

Хоменко О.И., научный руководитель, ассистент

Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьков
Актуальность проблемы. Шар-пей – подвижная, с чувством собственного достоинства, активная, компактная собака среднего размера с несколько большой головой по отношению к телу, покрытой свободно свисающими складками кожи, и мордой гиппопотама. Более двухсот лет ее истории в Китае. Шар-пей сдержан к посторонним и недоверчив к чужим, но не агрессивен. Структура его шерсти напоминает наждачную бумагу или сухой морской песок. Собака поразительно умная, великолепный сторож, крайне привязчивая и чистоплотная.

Результаты исследования. О происхождении китайских собак известно очень мало, и шар-пей не составляет исключения. Письменных свидетельств не существует. Устные предания утрачены, а оставшиеся весьма скудны. Большинство сведений почерпнуто из современных исследований, многочисленных предположений и теорий. Две основные теории утверждают, будто шар-пей происходит либо от гладкошерстных чау-чау, либо от древних мастиффов. Китайские шар-пей и чау-чау существовали в одно и то же время, а в сложении и внешнем виде этих пород отмечаются поразительные сходства. Вдобавок только у этих двух из всех известных собак язык имеет сине-черную пигментацию. В серии статей, посвященных родственным связям мастиффа, Р.Дж. Харснелл из Гонконга прослеживает возможные черты мастиффа в китайском шар-пее. Автор считает, что на внешность породы наложили отпечаток несколько разновидностей мастиффов [1]. Такие породные характеристики, как разнообразие окрасов и физического сложения, указывают на полиморфизм происхождения. Предполагается, что избыток свободной кожи образовался по мере выведения более мелких собак. Общепризнанно, что китайский шар-пей на протяжении многих веков существовал в южных провинциях Китая на побережье Южно-Китайского моря. Авторитетные свидетельства, указывают, что порода была известна во времена династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.). В доказательство ссылаются на скульптурные изображения собак из могильников. Глиняные фигурки представляют приземистых собак квадратного формата с хвостом в кольце и головой с угрюмо-нахмуренным выражением. Существует предположение, что место рождения китайского шар-пея восходит к местечку Тай-Ли близ Кантона. Возможно, бойцовые собаки из Тай-Ли - предки современного китайского шар-пея. По утверждению специалистов, местные крестьяне и землевладельцы любили собачьи бои. Почти достоверно, что китайский шар-пей или один из его предков были бойцовыми собаками. Этому спорту отвечает сложение породы, особенно мощные челюсти, которыми можно схватить и удержать противника. Колючая шерсть прекрасно защищает шар-пея от повреждений. Охота приобрела популярность среди знати, заводившей для этих целей большие собачьи своры. Дворяне держали в основном гончих, но в стране прекрасно уживались и другие породы. Китайский шар-пей мог составить замечательное дополнение собачьей своры. Порода сильная, умная, не уступающая ни одной охотничьей собаке. Шар-пей физически способен догнать и схватить добычу почти любого размера. Число владельцев собак достигало во времена династии Хань высших пределов, но при династии Мин (1368-1644) жестокие войны, голод и утрата интереса к подобным занятиям привели к резкому спаду. Окончательный удар по китайским собакам нанесли коммунисты, пришедшие в 40-х годах к власти. Коммунисты сочли домашних животных роскошью и наложили на владельцев собак неимоверно большие налоги. Позже Мао Цзэдун издал декрет, объявивший домашних животных символом бесполезности привилегированного класса и приказал приступить к их массовому уничтожению [2]. Учиненная бойня едва не погубила всех китайских собак, включая шар-пеев. К 1950 году было известно о существовании нескольких пометов шар-пеев. Собаки сохранились в деревнях и в районах Гонконга, Макао и Тайваня. То было время выживания наиболее приспособленных, и к 1970 году оставалось всего несколько шар-пеев. Тогда и началась спасательная операция, которая гарантировала выживание шар-пея и привела к легендарному взлету популярности породы. С 1970-го по 1975 год небольшая группа людей, посвятивших себя спасению шар-пея, разыскивала уцелевших собак. В число пионеров тех ранних лет входили господин С.М. Чэн и его протеже МатгоЛоу. Те самые немногочисленные собаки и стали основоположниками китайского шар-пея, распространившегося сегодня по всему миру. Поскольку существование породы оставалось под угрозой, выбирать особенно не приходилось и надо было использовать все мало-мальски ценные кровные линии. Первоначальной целью разведения собак оставался тип, а потом уже идеал. Добившись устойчивости типа, разработали стандарт породы, указывая будущим заводчикам путь к идеалу. Первые выведенные собаки и первые особи, импортированные в США, отличались по типу от современного шар-пея. Некоторые наиболее консервативные гонконгские заводчики убеждены, что собаки с тяжелой головой, сырой и рыхлой мордой, типа митмаус, появились только в 60-х годах. Исторически китайский тип требует более легкого костяка, большой высоконогости, морды типа бон-маус - более сухую и крепкую, а шерсть типа хорс (horse coat - лошадиная), слегка наморщенная только на голове. Предпочтение бонмаус китайского шар-пея согласуется с легким костяком собаки. Сухая морда хорошо вписывается в костную структуру, имея лишь небольшие складки. Бонмаус отличается более тяжелыми складками на крепком костяке. Собаки с легким костяком не смогли бы удерживать тяжелую голову. Термин шерсть типа хорс происходит от китайских лошадок, имевших короткую жесткую шерсть, приподнятую над кожей под углом 8 градусов. Эта шерсть очень короткая и на ощупь колючая. Такова и короткошерстная структура шар-пея. Шерсть шар-пея - важная породная характеристика, и фактура ее отмечена в самом названии породы. Наиболее распространенный перевод слова шар-пей означает песочная шерсть или песочная собака. Шар - тип зернистого колючего песка. Колючая фактура шерсти желательна, поскольку защищает собаку во время нападения. У некоторых людей даже возникает кожная реакция (раздражение) на эту шерсть и при уходе за шар-пеем появляется сыпь (контактный дерматит). Китайский тип шар-пея все еще пользуется предпочтением во многих странах мира. Однако поскольку при восстановлении породы совершенствуются желательные характеристики, неудивительно, что заводчики идут дальше и разводят таких собак, какие им нравятся. Современный китайский шар-пей больше напоминает стилизованные храмовые статуэтки собак, чем изображения из могильников [3, 4].

Выводы. В Украине Шар-пеи - это новая, экзотическая порода, которая только начала приобретать популярность. Первые шар-пеи были привезены из Восточной Европы в 1990 году заводчиком Владимиром Марковым. В 1992-1993 годах стали появляться новые экземпляры из Восточной и Западной Европы, из США были привезены взрослые и титулованные собаки, которые получали прекрасные выставочные оценки и дали интересное потомство. Собаководов не могут не привлечь прекрасные качества этих собак: удивительный ум и понятливость, преданность, верность, незаурядные охранные и сторожевые качества, необычная экзотическая красота. Небольшой размер и короткая шерсть делают их удобными и необременительными для содержания даже в небольших городских квартирах. Собаки активны и игривы как дома, так и на прогулках, очень ласковы и доброжелательны к детям, легко уживаются с другими собаками и кошками. Пес на редкость уравновешенный - истерика ему столь же чужда, сколь огорчающая многих владельцев меланхолия их воспитанников. Его поведение исполнено достоинства и благородства, без серьезных оснований шар-пей никогда не проявит агрессивности, однако ляжет костьми и всей своей безразмерной шкурой - а порядок восстановит. Он вообще большой консерватор в привязаностях и привычках, и его поведение легко прогнозируется.
Литература 1. Собаки: Практическая энциклопедия. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Д.: «Издательство Сталкер», 2002. – 464 с. 2. Дубров М.З. Стандарт пород собак. – М., 2000. – 607 с. 3. www.sharpei.ru. 4. В. Крук Шар-пей. – М., 2000. – 160с.

УДК 637.7.082.13ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СТАНДАРТ ПОРОДЫ

ДЕНДИ-ДИНМОНТ-ТЕРЬЕР
Омелаева А.В., студентка 5 курса технологического факультета

Хоменко О.И., ассистент, научный руководитель

Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьков
Актуальность исследования. Где и когда появилась породы терьеров? Общепринято, что эти породы происходят из Британии, но в их истории не все ясно. Только в последние века появились упоминания о породах терьеров, а заносить их в племенные книги начали не ранее XIX-XX веков [1].

Результаты исследования. Первое упоминание о денди-динмонт-терьерах относится к ХVII веку. Жесткошерстный денди-динмонт-терьер впервые появился в области Шевиотских холмов, на границе между Англией и Шотландией, и впервые был, упомянут как особый тип в 1700 году. Порода, скорее всего, явилась результатом скрещивания старошотландского терьера, бедлингтон-терьера и, возможно, оттерхаунда (выдровой гончей). Его «специальностью» была охота на выдру и барсука. В 1815 году был опубликован роман сэра Вальтера Скотта «Гай Меннеринг», в котором он описал свое путешествие по холмам Тэвиотдейл-Хиллз. Его герой, фермер Денди Динмонт (прототипом служил некий мистер Джеймс Дэвидсон из Хайндли, близ Хэвика), держал «бессмертную шестерку» терьеров, которых звали: Старый Перец, Старая Горчица, Юный Перец, Юная Горчица, Крошка Перец и Крошка Горчица. Вот как о них повествует в романе сам писатель: «Я их всех приучал и натаскивал: сначала на грызунов, после на ласку, потом уж и на лис с барсуками. Теперь они не боятся ничего, на чем шерсть растет». С тех пор как вышел в свет роман Вальтера Скотта, терьеры известны под названием денди-динмонт-терьер.

На картинах английских мастеров, любивших писать собак, Энс-делла и Ландзеера эта порода появилась еще до 1850 года. Известно, что Луи Филипп, король Франции, держал пару этих терьеров в 1845 году. В 20-е годы XIX века породой занимался шотландский фермер Джеймс Дэвидсон. Первый клуб денди-динмонт-терьеров учрежден в 1875г.Но эволюция и племенная работа – факторы возникновения пород – действовали задолго до этого. В 43 году н.э. Британия стала римской провинцией. Впервые упоминал о терьерах в 55 году н.э. римлянин Плиний Старший. Его соотечественники проникли на Британские острова до нынешнего Уэльса и повсюду встречали там небольших собачек, с которыми охотились на животных, живущих в норах и скальных расщелинах – лисиц, барсуков. Они назвали этих собак "террарии» (от латинского слова "terra" - "земля"). Позже возникло английское название собак этой подгруппы. У себя на родине "земляные собаки" были впервые описаны в XI веке. В 1576 году придворный доктор Джон Каюс упомянул в своей книге "Об английских собаках" норных собак "terrars", которые загрызают зверя в норе или выгоняют его оттуда. Во многих уголках Британии фермеры и крестьяне держали этих отважных собачек, применяли их для охоты даже на медведей, а также для охраны жилища, присмотра за детьми, иногда их использовали для пастьбы скота. Они уничтожали грызунов и помогали бороться с мелкими хищниками.

Денди-динмонт-терьер - старинная порода норных терьеров. Она была распространена в основном в пограничной области между Англией и Шотландией, которую традиционно называют Бордерленд. Денди-динмонт-терьер был незаменим на охоте в узких каменистых норах той местности. По изображениям и описаниям собак породы денди-динмонт-терьер конца XVIII столетия можно заключить, что денди-динмонты и бедлингтоны произошли от одних предков. Больше всего денди распространились в 1870-х годах. В настоящее время этот оригинальный терьер остается довольно редкой породой. Эта собака - отличный компаньон, предпочитающий быть единственным другом и защитником своего хозяина. Эта здоровая и выносливая собака нередко доживает до 15 лет и дольше. Денди-динмонт-терьер остается превосходным охотником на лисиц: он сильный и злобный, обладает мощным низким голосом, не соответствующим его росту, небольшие размеры позволяют ему проникать в любую нору. Охотиться сразу с несколькими денди-динмонт-терьерами не рекомендуется, так как собаки могут подраться между собой.

Характеристика породы. Эта крепкая, выносливая, живая и смелая собака наделена сильным  характером, может самостоятельно принимать решение и настаивать на нем, отличается преданностью. Ласковый и веселый компаньон, а также отличный охотник на грызунов (крыс) и мелких хищников (барсука, хорька, ласку и т.д.) и неплохой сторож, наделенный доносчивым голосом. При воспитании следует проявлять настойчивость [2].

Содержание и уход денди-динмонт-терьер подходит для жизни в городе в качестве домашней собаки при условии продолжительных ежедневных прогулок. Шерсть необходимо чистить щеткой 2 – 3 раза в неделю и 2 раза в год стричь и тримминговать.

Использование – охотничья собака, собака-компаньон.

Голова – крупная, сильная. Череп широкий. Лоб округлый. Челюсти сильные. Морда сильная, глубокая. Мышцы лицевого отдела черепа развиты особенно сильно.

Глаза – большие, круглой формы, широко поставлены. Темно-карего цвета.

Уши низко посажены, висячие. Прилегают к скулам. Цвет шерсти на ушах должен соответствовать общему окрасу. У собак перечного окраса уши темные, у собак горчичного окраса – темно-горчичные.

Корпусдлинный, низко расположенный. Шея очень сильная, мускулистая. Ребра выпуклые. Линия верха несколько изогнута, плавно поднимается от холки к спине.

Конечности короткие, очень мускулистые, с крепким костяком. Передние немного длиннее задних.

Лапы круглые, с толстыми подушечками. Пятые пальцы обычно удаляются. Пальцы на задних конечностях меньше, чем на передних, без прибылых пальцев. Когти сильные, темные или в тон окраса собаки. Допускаются белые когти.

Хвост довольно короткий (20 – 26см), относительно толстый у основания и утончающийся к концу, по форме саблевидный.

Шерстный покров – важная черта породы. Длина шерсти около 5см; 2/3 шерстного покрова — жесткие волоски, 1/3 — мягкие, «рассыпчатой» текстуры. Шерстный покров не проволокообразный, шерсть на корпусе коротко выщипывается до определенных границ или четких очертаний, поэтому создается эффект натурального смешивания двух типов волос. Шерстный покров нижней части корпуса мягче, чем верхней. Голова покрыта мягкой, шелковистой шерстью, более густой, чем «шапочка». Такой же шелковистой шерстью покрыта верхняя часть ушей, включая основание и область вокруг глаз. На ушах — тонкие украшающие волосы, начинающиеся на 5см выше кончика ушей, почти такого же цвета и структуры, как «шапочка», и придающие ушам своеобразие. Основная часть уха покрыта короткой, мягкой, бархатистой шерстью. Шерсть на морде такая же, как и очесы передних конечностей, в области перехода ото лба к морде — короткая; вокруг мочки носа — около 2,5см; на передних конечностях — около 5см. Украшающая шерсть на задних конечностях — короче. Верхняя сторона хвоста покрыта жестким, нижняя — менее жестким волосом и имеет аккуратный подвес из более мягких волос. Стрижка проводиться только по мере необходимости.

Окрас – цвета перца или цвета горчицы. Перец от темно-голубовато-черного до светло-серебристо-серого, предпочтительны промежуточные тона. «Шапочка» и длинные волосы на ушах — серебристо-белые, чем светлее, тем лучше. Окрас конечностей может изменяться от желтовато-коричневого окраса на корпусе, соответственно от рыжевато-коричневого до бледно-оленьего (палевого). Горчица: варьирует от красновато-коричневого до бледно-оленьего. «Шапочка» и очесы ушей кремово-белого окраса. Шерсть на конечностях темнее, чем «шапочка». У собак обоих окрасов украшающая шерсть постепенно светлеет от корпуса к лапам; на нижней части корпуса светлее, чем на верхней; на морде (борода) чуть темнее, чем «шапочка». Окрас ушей гармонирует с окрасом корпуса. Верхняя поверхность хвоста темнее, чем окрас корпуса, нижняя — светлее. Допускается наличие нескольких белых волосков на груди.

Движения - Сильный, прямой толчок задних конечностей придает плавность, свободу и легкость движениям, импульс толчка распространяется вперед. Передние конечности движутся в одной плоскости с задними, при движении оставаясь прямыми. Пороки: связанные, ходульные, вихляющие или подпрыгивающие.

Темперамент. Денди — независимый, решительный и умный терьер. Сочетает в себе дружелюбие и чувство собственного достоинства с храбростью и упорством в рабочих ситуациях.

Высота в холке 25 – 30см. Длина корпуса от холки до основания хвоста на 2,5 или 5 см меньше, чем двойная высота в холке.

Вес – 8 – 11кг.

Стандарт утвержден в 1997г. [3].Выводы. Сегодня денди-динмонт это весьма необычный коротконогий терьер очень мало известен за пределами Англии. А ведь денди-динмонт-терьеры, пожалуй, самые бесстрашные в мире охотники. В семье же они обязательные любимцы. Общительны, беззаветно преданны, имеют подчас строптивый, но, в общем, милый характер. В наши дни охотничьи качества денди-динмонтов используются редко, но как домашние собаки они незаменимы: умны, любят детей, отличные сторожа. Они независимы, не всегда склонны к безоговорочному послушанию, не любят насилия.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница