Розведення тварин актуальні проблемистраница1/17
Дата12.05.2016
Размер5.81 Mb.
#2548
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство аграрної політики України

Харківська

державна зооветеринарна академія

Технологічний факультет

Кафедра розведення тварин та мисливського господарства

РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН – АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Збірник науково-реферативних праць студентів та магістрів


Випуск 3

Харків, 2009

УДК 636.03
Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення: 36. науково-реферативних праць студентів та магістрів / Харк. держ. зоовет. акад.. - X., 2009. - Вип.3. –197 с.
Висвітлено питання сучасного стану та перспектив розвитку основних галузей тваринництва за рахунок удосконалення елементів технології виробництва і переробки екологічно безпечної продукції тваринництва, впровадження селекційних досягнень, раціонального використання земельних і водних ресурсів України.
Редакційна колегія:

Коваленко Борис Петрович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства (головний редактор);

Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Іванов Леонід Миколайович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Вєліканова Валентина Семенівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Остапенко Ліна Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Авдєєв Анатолій Сергійович, старший викладач кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Гончарова Ірина Іванівна, кандидат с.-г. наук, асистент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Хоменко Ольга Іванівна, асистент кафедри розведення тварин та мисливського господарства (технічний секретар).
Видається за підсумками роботи студентського наукового гуртка кафедри розведення тварин та мисливського господарства за 2008 рік, студентської науково-практичної конференції „Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення” (березень, 2009 рік)

у відповідності до рішення Вченої ради технологічного факультету

від 1 квітня 2009 року (протокол №6).
Матеріали друкуються мовою оригіналів - українською, російською в авторській редакції. Автори несуть персональну відповідальність за представлений до публікації матеріал.
© Харківська державна зооветеринарна академія, 2009 р.

Шановний читачу !

Наукова робота студентів є важливою складовою освітнього процесу у Харківській державній зооветеринарній академії і спрямована на поліпшення професійної підготовки. Саме творчість молоді сприятиме науково-технічному прогресу. Вона може бути реалізована в таких формах: особистий пошук в бібліотеках, в Internet, в засобах масової інформації, в матеріалах наукових форумів; робота в студентських наукових гуртках та участь у наукових конференціях; проведення наукових досліджень; публікація та публічний захист матеріалів досліджень.

При проведенні наукових досліджень майбутній фахівець повинен проводити аналіз фактів, явищ, елементів технології; встановити проблему, об'єкт, предмет, мету і завдань дослідження; розробити методи вирішення проблеми; провести експериментальне обґрунтування, апробацію та впровадження результатів у виробництво.

обота у науковому гуртку кафедри допомагає студентам навчитися використовувати першоджерела літератури для аналізу стану того чи іншого питання, закріпити вміння аналізу спадковості, мінливості та прогнозування розвитку основних ознак тварин, виробляє почуття причетності і відповідальності за справи виробництва.

І обраний вами тернистий шлях студентської науки – це шлях до нескінченно великого і цікавого світу пізнання.

Зичу ВАМ, МАЙБУТНЄ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, творчої наснаги і вагомих здобутків у цій благородній справі!


З глибокою повагою,

завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства,
професор ХДЗВА Б.П. КОВАЛЕНКОЗМІСТ


КІНОЛОГІЯ

Вінничук Р.С., Коваленко Б.П. Обгрунтування доцільності вдосконалення деяких елементів загального курсу дресирування …….....

7

Винничук Р.С., Хоменко О.И. Фокстерьер и его притравка …………….

10

Головко В.О., Коваленко Б.П. Годівля собак у різні періоди життя ...…

12

Гусева Т.В., Коваленко Б.П. Содержание и воспитание щенков служебных пород ………………………………………………………….....

15

Грибенюк О.С., Хоменко О.И. Возникновение породы бультерьер ……

17

Дебелая Е.Н., Гончарова И.И. История происхождения собак породы шотландская колли ………………………………………………………......

20

Калга А. Ю., Шевченко О.Б. Ген, від якого залежить розмір собак ……

24

Калга Т. Ю., Шевченко О.Б.Наследственность, среда болезни ……...…

27

ЛюбченкоВ.Н., Хоменко О.И. История и использование чау – чау …....

30

Мачнева Т.В., Коваленко Б.П. Уход за шерстью собаки породі кокер-спаниель …………………………………………………………………........

33

Мотонаха А.О., Коваленко Б.П. Деякі питання технології відпрацювання елементів спеціального курсу дресирування …………..

35

Мотонаха А.О., Хоменко О.И. Натаска лаек по кабану ……………...….

38

Омелаева А.В., Коваленко Б.П. Качества собаки при оценке ее пригодности к поиску наркотиков ………………………………………....

41

Реброва Л.В., Коваленко Б.П. Поведенческая оценка свойств характера собак ………………………………………………………………………..…

48

Семененко О.В., Коваленко Б.П. Режим роботи із собакою при відпрацюванні навичок і порядок їх формування ………………………….

52

Страховецький С.І., Садовська Л.М., Шевченко О.Б. Психофізіологічні основи поведінки та дресирування собак ……………..

56

Токаюк А.Л., Хоменко О.И. История возникновения породы собак бигль ………………………………………………………………………..…

59

Трубчанінова Т.І., Коваленко Б.П. Сучасний курс ЗКД ………………..

62

Черкашин А.В., Коваленко Б.П. Методи дресирування собак службових порід …………………………………………………………..…

64


СКОТАРСТВО

Боженко Т.В., Іванов Л.М. Ознаки відбору корів для промислових молочних комплексів ……………………………………………………..…

66

Бутенко К.В., Ключка В.М., Морозіков О.Ю., Садовська Л.М., Шевченко О.Б. Світовий досвід з підвищення м’ясної продуктивності врх в залежності від рівня годівлі …………………………………………..

69

Галата Н.В., Іванов Л.М. Чинники підвищення продуктивності в молочному тваринництві ……………...................................................…….

72

Гирюшта С.В., Иванов Л.Н. Кормления бычков при интенсивном выращивании и откорме ………………………………………………………

75

Дубовик Е.И., Иванов Л.Н. Выращивание телят в молозивный период .

80

Ключка В.М., Садовська Л.М., Шевченко О.Б. Основні вимоги та прийоми підвищення молочної продуктивності в зоні степу ………….....

84

Ерохин Э.О., Иванов Л.Н. Совершенствование молочного скота в хозяйствах Украины …………………………………………………….…...

86

Криворучко А.А., Иванов Л. Н. Факторы, которые влияют на развитие молодняка крупного рогатого скота в молочный период ……………..….

92

Коваленко М.Н., Гончарова И.И. Мясная продуктивность крупного рогатого скота в украине и методы её повышения ……………………..…

97

Мозіков О.Ю., Садовська Л.М., Шевченко О.Б.Взаємозалежність продуктивності та життєздатності на прикладі молочного скотарства .....

100

Хасбауи Х.А., Гончарова И.И. Анализ и характеристкика классификации пород крупного рогатого скота …………………………...

102


БІОЛОГІЯ

Бойчук Л.В., Вєліканова В.С. Продуктивність норок різних кольорових груп …………………………………………………………...…

105

Дебелая Е.Н., Хоменко О.И. Прополис: свойства и применение ….........

107

Коваленко М.Н., Хоменко О.И. Выведение породы американская норка .................................................................................................................

111

Маркова Я.Г., Хоменко О.И. Разведение нутрий ……………………..…

115

Онищук В.В., Гончарова И.И. Современные достижения селекции и методов разведения в аквариумном рыбоводстве ………………………...

121

Смитана А.С., Гончарова И.И. Болезни кроликов, их лечение и профилактика ……………………………………………………………….

125

Чекмарев Я.В. , Хоменко О.И. Особенности содержания и выращивания нутрий …………………..………………………………….…

129

Шпірнова О.Ю., Іванов Л.М. Технологія виробництва продукції вівчарства …………………………………………………………………….

132

Боженко Т.В., Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Риск питания генетически модифицированными продуктами …………...…………..…..

137

Долгих Т.И, Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Клонирование …….……

141


СВИНАРСТВО

Боженко Т.В., Іванов Л.М. Ознаки відбору корів для промислових молочних комплексів ……………………………………………………..…

144

Бондаренко О.Г., Шевченко О.Б., Садовська Л.М. Аналіз технології відтворення української степової білої породи свиней ……………………

147

Грибенюк Т.С., Хоменко О.І. Породовипробування та використання генофонду свиней в Україні …………………………………………………

153

Лемента С.А., Хоменко О.И. Разведение свиней ……………………...…

157

Михайлова Є.Ю, Іванов Л.М. Удосконалення миргородської породи свиней …………………………………………………………………………

161

Храпова А.В., Шевченко О.Б., Садовська Л.М. Аналіз технології вирощування поросят породи ландрас …………………………………..…

172


ПТАХІВНИЦТВО

Будянська А.О., Гончарова І.І. Страусівництво в Україні ………..……

176

Політанська А.М., Хоменко О.І. М’ясна порода корніш - батько бройлерів ………………………………………………………………..……

180

Шаханова Г. А., Ковальчук Т. Л., Кравцов М. Н. Напольное выращивание птицы и их инновационные технологии на птицефабриках Украины …………..…

184


МЕХАНІЗАЦІЯ

Луценко М.В., Кравцов М.Н. Цветные металлы и их сплавы ……..…...

187

Любивый А.А., Кравцов М. Н. Антикоррозийная защита металлов .…

190

КІНОЛОГІЯ

УДК 636.7.ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ДРЕСИРУВАННЯ
Вінничук Р.С., студент 5 курсу технологічного факультету

Коваленко Б.П., професор ХДЗВА, науковий керівник

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність проблеми. Німецька вівчарка відмінно поєднує всі найнеобхідніші вимоги, які пред`явдяються до службової собаки – красивий, гарний екстер`єр, відмінний характер, розумність та дисциплінованість [1-7].

Завдання дослідженння. Обгрунтувати раціональне використання методів відпрацювання практичних навиків загального курсу дресирування собак службових порід, вміти їх застосовувати на практиці в умовах кінологічного центру. Провести короткий аналіз основних елементів загального курсу дресирування собак, дати пропозиції щодо їх вдосконалення та раціонального використання на практиці.

Результати досліджень. Навичками службових собак називаються форми поводження, придбані в процесі дресирування на основі певних вправ й які забезпечують застосування собаки на певній службі.

Навики, що виробляються у тварин у процесі життя, обумовлюють їхнє пристосування до умов, що змінюються, середовища. По фізіологічному механізму навички є складними умовними рефлексами й здійснюються вищою нервовою діяльністю.

Навичка виробляється системою вправ у певних складних процесах. Вироблення навички під час дресирування відбувається в три стадії (табл.).

Стадії вироблення навички

Стадії

Основні елементи

Перша

Підборка умовного (сигнальний) і безумовного (підкріплення) подразника;

Дотримання обґрунтованого режиму вправ;

Сполучення подразників.

Друга

Вдосконалення і ускладннення первісної навички;

Вироблення взаємодії різних видів гальмування й розгальмовування;

Обґрунтований режим вправ і правильна методика впливів на собаку.

Третя

Зміцнення навички до автоматичної її прояву;

Дотримання режиму роботи на різноманітних ділянках місцевості з наявністю всіляких сторонніх подразників.

Вироблення в собаки умовних рефлексів на голос, зовнішній вигляд, особливості рухів дресирувальника й властивий йому індивідуальний захід забезпечує довіру, а надалі й прихильність собаки до дресирувальника.

Раціональні методи приучення собаки до нашийника й повідця. Відпрацювання данної навички здійснюється, як правило, у цуценячому віці. Іноді виникає така необхідність і при дресируванні дорослих собак.

Рекомендації:


 • з перших же днів потрібно стежити за тим, щоб собака не грав повідцем;

 • в жодному разі не можна застосовувати примуса.

Рекомендації щодо відпрацювання команди «Гуляти». Первісні вправи відпрацьовуються в полегшених умовах. Дресирувальник пристібає довгий поводок до нашийника, подає команду «Гуляй» голосом, що схвалює, одночасно викидає праву руку у бік руху.

Додаткові рекомендації при відпрацьовуванні «вільного стану»: • під час прогулянки собака повинна бути дійсно у вільному стані, тому не слід залишати на ній парфорса, крім виняткових випадків;

 • не можна допускати голосних вигуків команди й непотрібних ривків;

 • перші вигулювання варто проводити лише на довгому повідці, а коли в собаки буде добре вироблена навичка підходу до дресирувальника й навичка припинення небажаних дій по команді «Фу», можна перейти до вигуливання без повідця;

 • при вигулюванні собака завжди повинна бути в полі зору дресирувальника.

Відпрацювання команди «До мене». Цю навичку можна виробляти двома методами - смако-заохочувальним і контрастним.

Рекомендації: умовний рефлекс на жест краще виробляти із сидячого або лежачого положення собаки. У цьому випадку собака уважніше стежить за сигналами дресирувальника й краще їх сприймає. Для цього, посадивши або уклавши собаку, дресирувальник відходить від неї на 5-6 кроків, подає жест, потім команду «До мене».

Відпрацювання команди «Поруч». Вправи ускладнюються шляхом збільшення відстані підгука собаки більш ніж на довжину повідця. Навичка виробляються окремо на жест й окремо на команду. Вправи спрацьовуються в різну погоду й у різний час доби.

Рекомендації щодо ускладнення умов дресирування при виробленні умовного рефлексу на жест: • рух виробляється в різному темпі (швидко, повільно, бігцем), робляться зупинки й різні повороти в русі й на місці;

 • при зміні темпу руху й поворотах команда «Поруч» подається одночасно із чиненою дією дресирувальника (поворотом) і супроводжується ривком повідця вперед, якщо поворот робиться праворуч, і легким ривком назад, якщо поворот робиться ліворуч;

 • заняття проводяться в різний час доби, при будь-якій погоді й на різній місцевості;

Відпрацювання команди «Апорт». Первісні вправи потрібно відпрацьовувати при сприятливих умовах на ділянці без відволікаючих подразників.

Рекомендації щодо послідовності наступних вправ: • вироблення умовного рефлексу на жест;

 • збільшення дальності кидка предмета;

 • приучення собаки до апортировки різноманітних речей;

 • вироблення витримки собаки перед апортировкой;

 • вироблення навички посадки із предметом перед дресирувальником;

 • вироблення навички пошуку предмета по команді або жесту.

Рекомендації щодо відпрацювання команди «Лежати». Собаку можна змусити лягати одним з наступних способів:

 • «підсіканням» - обидві передні ноги витягаються вперед легким ударом позаду наперед з одночасним натисканням на холку;

 • витягуванням обох кінцівок з натисненням на холку;

 • посмикуванням за повідця вниз і вперед з натисненням на холку;

 • застосуванням ласощів: тримаючи в правій руці ласощі, збудити собаку й відвести руку з ласощами вперед і вниз, повторюючи команду «Лежати».

Висновки. При вдосконаленні елементів загального курсу дресирування собак породи німецька вівчарка в умовах кінологічного центру можна використовувати рекомендації, запропоновані в даній роботі.
Література

   1. Высоцкий В.Б. Общий курс дрессировки собак разных пород. –Донецьк: Сталкер, 2003.- 63 с.

   2. Лиманська О.Ю., Коваленко Б.П. Особливості дресирування собак у молодому віці // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук.-реферат.праць студентів, присвячений 75-й річниці утворення кафедри розведення тварин та мисливського господарства. –Вип.5. –Х.: РВВ ХДЗВА, 2007. –С.83-85.

   3. Наконечная А.С., Коваленко Б.П. Оцінка поведінки собак службових порід як елемент їх дресирування // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук.-реферат.праць студентів. –Вип. 3. –Х.: РВВ ХДЗВА, 2006. –С.83-85.

   4. Корсунова К.Є. Подразники та їх роль в дресурі собак // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук.-реферат.праць студентів. –Вип. 1. –Х.: РВВ ХДЗВА, 2005. –С.102-104.

   5. Заковоротний О.А. Особливості техніки дресирування службових собак // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук.-реферат.праць студентів. –Вип. 1. –Х.: РВВ ХДЗВА, 2005. –С.100-101.

   6. Грищенко В.В. Коррекция поведения или перевоспитание собак. М.: Дельта-М, 2002. – 154 с.

   7. Грищенко В.В. Кликер-дрессировка. - М.: ООО „Аквариум-Принт”, 2004. -144 с.

УДК 636.7.082.13

ФОКСТЕРЬЕР И ЕГО ПРИТРАВКА
Винничук Р.С., студент 5 курса технологического факультета

Хоменко О.И., научный руководитель, ассистент

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков
Актуальность проблемы. Порода фокстерьеров выведена в Англии для добывания из нор лисиц, травли крыс и других мелких зверьков. Имеется две разновидности фокстерьеров: гладкошерстная и жесткошерстная. Они различаются лишь по характеру шерстного покрова и в равной мере применяются для охоты.

Телосложение и темперамент фокстерьеров прекрасно приспособлены для травли зверей в норах. Небольшой рост и короткое тело позволяют собаке быстро передвигаться и поворачиваться в узкой норе. Длинный шипец (морда) и мощные зубы фокстерьера, равные по величине зубам довольно крупной собаки, облегчают сохранение крепкой хватки на продолжительное время. Небольшие, глубоко посаженные глаза фокстерьера редко подвергаются поражению и засорению в норе. Уши у этой породы собак небольшие, полувисячие, формой напоминают римскую цифру пять. Посажены довольно высоко, наклонены вперед и прилегают к височной части головы. Такой размер, форма и расположение ушей предохраняют их от поражений и загрязнения во время охоты. Шея фокстерьера - длинная, изящная и в то же время сильная - помогает собаке наносить хватки и мгновенно отстраняться от контр-нападения.

Грудь сравнительно узкая, но глубокая. При такой форме груди сердце и легкие достаточно объемны и фокстерьер имеет возможность свободно пролезать в самые узкие от норки.

Прямые передние ноги с плотными, собранными лапами не разбиваются даже по насту и при раскапывании твердой почвы.

Короткая, упругая спина и широкий мускулистый зад с пружинистыми ногами служат собаке надежной опорой. Часто приходится наблюдать, как фокстерьер, вцепившись в какой-либо предмет, совершенно не касается передними ногами земли, а лишь, напрягая спину и опираясь на широко расставленные задние ноги, дает исключительные по силе рывки. При ином сложении такая небольшая собака не в состоянии была бы справиться с сильным и агрессивным зверем, а тем более вытащить его из норы живым.

Шерсть должна быть очень жесткой, с плотным подшестком как у жесткошерстных, так и у гладкошерстных фокстерьеров. К такой шерсти не пристают ни глина, ни песок, ни снег, а попавшая в воду собака, отряхнувшись,

становится почти сухой. Шерстный покров гладкошерстных фокстерьеров не требует особой заботы охотника, но шерсть жесткошерстных особей сильно перерастает и нуждается в специальной обработке (щипка, или тримминг).

Хвост у фокстерьеров укорачивают на третий день после рождения. Отрезают одну треть хвоста. Породный и темпераментный терьер держит хвост всегда кверху, вертикально или слегка наклонно к спине [1].Результаты исследования. Охота с фокстерьером интересна и добычлива лишь в том случае, если собака обладает хорошими рабочими качествами. Наличие их зависит от выбора щенка, его воспитания и притравке.

При выборе щенка основное внимание надо обращать на производителей. Если каждый из них имеет полную родословную, высокую экстерьерную оценку и агрессивный подвижный нрав, то качества молодняка будут зависеть только от воспитателя.

Правила ухода и выкармливания щенков одинаковы для всех пород, но воспитание фокстерьеров должно быть особым. Под словом "воспитание" имеют в виду развитие и закрепление агрессивности, бесстрашия и вязкости в работе по зверю. Неправильным воспитанием молодой собаки легко испортить эти качества. Забитый, передрессированный или испорченный в результате неправильной притравке щенок никогда не станет хорошим работником.

Название "норная собака" само говорит о назначении животного. Но очень многие собаки не выполняют этого назначения. Врожденного интереса к узкой, темной, сырой и душной норе у них нет; его надо привить как условный рефлекс. Это - первое условие хорошей работы фокстерьера.

Чтобы развить интерес к норе, щенка начинаю знакомить с нею уже в трехмесячном возрасте. Для этого в земле, на глубину двух лопат и ширину одной лопаты, прорываю ложбинку, вначале прямую и короткую, а затем постепенно ее усложняю. Сверху ложбину накрываю досками или дерном. Учебная нора для притравке по зверю делается, как правило, из дерева. Устройство ее показано на рисунке. Труба длиной 2,5 метра сколачивается из досок. Высота прохода в трубе составляет 30 сантиметров, а ширина 25 сантиметров. На конце делается "котел" в виде квадратного ящика. Котел и труба должны открываться, чтобы можно было сажать и вынимать зверя, а также собаку. У входа в трубу и в котел делается по шиберу. Шибер - это задвигающаяся вертикальная заслонка с отверстиями, через которые фокс может видеть зверя.

Первый урок начинается с того, что убитую крысу или просто мячик, с которым щенок любит играть, дают малышу хорошенько потрепать, затем на глазах у него медленно засовывают в нору. Разумеется, щенок бросится за

желанной игрушкой и, найдя ее неподалеку, потащит из норы. При этом дрессировщик должен осторожно забрать у щенка "добычу" и тотчас вознаградить его лакомством и лаской. Повторяя урок, с каждым разом все дальше засовывая поноску, щенка настолько приучают к норе, что как бы далеко, в каком бы от норке поноска ни была спрятана, он станет быстро находить и вытаскивать ее. Такую тренировку следует продолжать до полного возмужания щенка. К началу настоящей притравке щенок в совершенстве овладеет ориентировкой в темной норе, работой, чутьем и аппортированием (подачей).

К притравке молодого фокстерьера надо подходить очень осторожно. Несмотря на большую злобу и смелость, он может утратить эти качества, если зверь во время борьбы будет выходить победителем над собакой. Нередко случается, что неопытный хозяин увлекается травлей и пускает собаку на зверя, который ей не по силам. В таких случаях фокстерьер может безвозвратно утратить рабочие качества. Поэтому основательную притравку щенка следует производить не ранее восьмимесячного возраста. Лишь после того, как фокстерьер будет хорошо брать крыс и молодых лисят, можно пускать его на взрослую лисицу.

С притравой на барсука спешить не следует. Этот сильный зверь может неисправимо запугать вашего питомца. С барсуком может справиться только вполне окрепший и хорошо притравленный по лисицам фокстерьер.

Вначале притравливают молодую собаку не в норе, а на поверхности земли. Это имеет существенное значение, так как на воле в присутствии хозяина собака чувствует себя смелее и ей всегда можно прийти на помощь [2, 3].Выводы. Пройдя необходимую притравку и тренировку, собака становится совершенно готовой для работы в естественных норах. Такой фокстерьер, получив практические навыки на охоте, становится безупречным работником.
Литература

 1. Красула Р. Норные собаки. / Р. Красула. - М.: Лесная промышленность, 1982. – 473 с.

 2. Гусев В.Г. Легавые собаки и охотничьи терьеры / В.Г. Гусев, Е.С. Гусева. - М.: Патриот, 1993. – 468 с.

 3. Национальный клуб породы фокстерьер. – М., 1996. –134 с.

УДК 636.7.084Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница