Сборник научных трудов 4-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (мрф’2011)страница1/22
Дата21.05.2016
Размер3.13 Mb.
ТипСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

4-го Международного радиоэлектронного форума

«Прикладная радиоэлектроника.

Состояние и перспективы развития»

(МРФ’2011)
4 International Radio Electronic Forum

(IREF’2011)

PROCEEDING

Том III

КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИНЖЕНЕРИИ»

(АПБ’2011)

Volume III

CONFERENCE

«ACTUAL PROBLEMS OF BIOMEDENGINEERING»

(APB’2011)


18-21 октября, 2011

Харьков, Украина
October 18-21, 2011

Kharkiv, Ukraine
Харьков

2011


УДК 519, 530, 534, 615 – 618, 621.3
4-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2011. Сборник научных трудов. Том III. Конференция «Актуальные проблемы биомединженерии». – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ. 2011. – 186 с.

В сборник включены научные доклады участников конференции «Актуальные проблемы биомединженерии» (АПБ) 4-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2011.


Издание подготовлено инновационно-маркетинговым отделом

Харьковского национального университета радиоэлектроники

и редакцией журнала «Прикладная радиоэлектроника»
61166, Украина, Харьков, просп. Ленина, 14.

Тел.: (057) 7021-397, 7021-515,7021-735

Факс: (057) 7021-113

E-mail: innov@kture.kharkov,ua

akad@kture.kharkov,ua

© Академия наук прикладной

радиоэлектроники (АНПРЭ),

© Харьковский национальный

университет радиоэлектроники (ХНУРЭ),

2011
Программный комитетконференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИНЖЕНЕРИИ»

АПБ – 2011

Аверьянова Л. А.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники доцент, к. т. н., г. Харьков, Украина

Аврунин О. Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники доцент, к. т. н., г. Харьков, Украина

Бых А. И.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, заведующий кафедрой, профессор, д. ф. – м. н., г. Харьков, Украина

Высоцкая Е. В.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники доцент, к. т. н., г. Харьков, Украина

Дацок О. М.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники доцент, к. т. н., г. Харьков, Украина

Жук Н. И.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники профессор, к. т. н., г. Харьков, Украина

Злепко С.М.

Винницкий национальный технический университет, заведующий кафедрой, профессор, д.т.н., г. Виница, Украин

Максименко В. Б.

Национальный технический университет Украины «КПИ», заведующий кафедрой, профессор, д. мед. н., г. Киев, Украина

Майоров О. Ю.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, заведующий кафедрой, профессор, д. мед. н., г. Харьков Украина

Манойлов В. Ф.

Житомирский инженерно-технологический институт, заведующий кафедрой, профессор, д. т. н., г. Житомир, Украина

Мустецов Н. П.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина профессор, к. т. н., г. Харьков, Украина

Новиков А. А

Херсонский государственный технический университет, заведующий кафедрой, профессор, д. хим. н., г. Херсон, Украина

Павлов С. В.

Винницкий национальный технический университет, проректор по научной работе, профессор, д.т.н., г. Виница, Украин

Павлыш В. А

Национальный технический университет «Львівська політехника», 1-й проректор, заведующий кафедрой, профессор, д. т. н., г. Львов, Украина

Пилипенко Н. И.

ГУ Институт медицинской радиологии им. С. П. Григорьева АМНУ, директор, чл. – корр. АМНУ, профессор, д. мед. н., г. Харьков, Украина

Пиротти Е. Л.

Национальный технический университет «ХПИ», профессор, д. т. н., г. Харьков, Украина

Рожицкий Н. Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, профессор, д.ф. – м. н., г. Харьков, Украина

Саввин Ю.Н.

Институт монокристаллов НАН Украины, д.ф.-м.н., вед. н.с., г. Харьков, Украина

Салеева А.Д.

Украинский НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, директор, к. т. н., г. Харьков, Украина

Семенец В. В

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 1-й проректор, профессор, д. т. н., г. Харьков, Украина

Смердов А. А.

Полтавская государственная аграрная академия, заведующий кафедрой, профессор, д. т. н., г. Полтава, Украина

Сокол Е. И.

Национальный технический университет «ХПИ», 1-й проректор, профессор, д. т. н. НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина

Тимофеев В. И.

Национальный технический университет Украины «КПИ», заведующий кафедрой, профессор, д. т. н., г. Киев, Украина

Шармазанова Е. П.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, заведующая кафедрой, профессор, д. мед. н., г. Харьков, Украина

Яценко В. П.

Национальный технический университет Украины «КПИ», заведующий кафедрой, профессор, д. мед. н., г. Киев, Украина


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИНЖЕНЕРИИ»
ОГЛЯД ПЕРСПЕКТИВ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСТАННЬОГО СВІТОВОГО КОНГРЕСУ

Максименко В.Б., Настенко Е.А., Овчаренко Г.Р.

Міжуніверситетський медико-інженерний факультет НТУУ «КПІ»
Початком академічної біоінженерії можна вважати роботи з біомеханіки і антропометрії Леонардо да Вінчі (1452-1519) та Д.Р. Гельмгольца з електрофізіології (1848 р.).

Офіційним визнанням біомедичної інженерії стали перші асоціації лікарів і інженерів у Німеччині та США в середині 60-х минулого сторіччя. В таких об’єднаннях лікарі і інженери мали однаковий статус, а їх співпраця була вимогою економіки: лише інженери, які навчились розуміти лікарів, створювали, разом з ними, конкурентноздатну медичну техніку.

В цей же період засновник української кардіохірургії і біокібернетики М.М.Амосов сконструював перший вітчизняний апарат штучного кровообігу, оригінальні хірургічні інструменти, перші вітчизняні клапани серця, згодом – перший у світі атромботичний клапан серця. Без сумніву, українська кардіохірургія та біокібернетика вийшли на світовий рівень і до тепер утримують передові позиції тому, що їх засновник, видатний вчений і лікар М.М. Амосов мав також інженерну освіту і інженерний талант. В інституті що носить його ім’я зростає сучасна медична інженерія, продовжуючи засновані ним.

Біомедична інженерія (далі БМІ) – вивчає і розробляє технічні та штучні біологічні об’єкти, а також технології їх виробництва і експлуатації, контролю якості і сертифікації для безпечного застосування в будь яких галузях біології і медицині, досліджує їх взаємодію з живими організмами.

Це міждисциплінарна галузь освіти, яка поєднує інженерію і науки про життя, охоплює діяльність широкого спектру: від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових фундаментальних досліджень природних та штучних біомедичних об’єктів.

Останнім часом в Європі та США сформувався потужний рух в напрямку реформування інженерної освіти, яка більше не є частиною традиційних інженерних програм, а з самого початку повністю інтегрована з медициною і біологією.

Сьогодні розробка матеріалів медичного призначення, виробів з них та медичної техніки, а також техноємних медичних технологій є одним із основних напрямів економічної політики розвинених країн, які мають за мету підвищення стандарту життя населення і трансформації економіки, науки і техніки в соціальну сферу. Реалізація цих програм потребує залучення високоосвічених фахівців, які володіють відповідним обсягом знань і навичок у галузях біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, біоматеріалознавства.

Державний департамент США із працевлаштування (United States Department of Labor) і зайнятості наводить такі цифри: „ з 2000 до 2010 року число робочих місць у сфері БМІ збільшиться на 31,4% – що вдвічі перевищить швидкість зростання робочих місць у всіх інших сферах діяльності разом узятих” . Сумарне зростання числа робочих місць у інших сферах на протязі декади передбачається на рівні 15,2%.

В березні 2000 р., Рада Європи заявила , що Євросюз, для якого характерно розмаїтість освіти, наукових досліджень і промисловості має важливе завдання стати найконкурентноспроможнішою і динамічною економічною зоною світу. Відповідно,створення гармонізованої системи науки і освіти "Європа знань" - стало суттєвимполітичним наслідком економічних потреб регіону з обмеженими природними ресурсами. БМІ визнана стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку.

Вцілому галузь БМІ посідає чільне місце за впливом на економіку Європи.

Робоча група з акредитації і сертифікації в Асоціації БМІ Німеччини взяла на себе ініціативу складання каталога ключових визначень. В результаті цієї роботи створено документ, розміщений за адресою: http://www.vde.com/de/fg/dgbmt/studiumberuf/gegenstandskatalog/ - який є практично паспортом спеціальності БМІ.

БМІ складається з таких спеціальностей: біомедична техніка, клінічна інженерія, медична фізика, медична інформатика. Вони охоплюють: медичну електроніку і моніторинг, медичні зображення, біоматеріали, біомеханіку, гігієну і захист від радіації, лабораторну і аналітичну техніку, безпеку і якість медичних виробів, обробку цифрових зображень і комп’ютерну графіку, телемедичний зв'язок і інформаційні системи, медичну статистику, обробку біосигналів, дозиметрію і планування радіотерапії, отримання і обробку медичних зображень, моделювання і симуляцію біологічних процесів і систем, біомедичну етику.

Всі ці питання розглядались на останньому Всесвітньому конгресі з медичної фізики і біомедичної інженерії якій відбувася 7-12 вересня 2009 р., в м. Мюнхен (Німеччина). Співпрезидентами конгресу були Olaf Dössel і Wolfgang C. Schlegel, відповідно: біомедичний інженер і медичний фізик. Організований конгрес був «Міжнародним об’єднанням фізичних і інженерних наук в медицині» www.iupsem.org яке очолює проф. Joachim Nagel, президент Міжнародної федерації біомедичної інженерії www.ifmbe.org, що налічує 120 000 членів з 58 країн. В це об’єднання входить також Міжнародна організація медичних фізиків www.iomp.org – 16 500 членів з 76 країн.

Країни, які дбають про збільшення робочих місць та посилення соціального сектору економіки давно вже зрозуміли, що медичні вироби спрямовані у сферу широкого споживання і в умовах економічної кризи цей ринок найбільш стабільний. Він не залежить від промислових і державних замовлень. Та лише в Україні існує міф про те що медицина це витратна сфера. Дивно, чому така кількість закордонних виробників медичної техніки змагаються за торгівлю у країні державний бюджет охорони здоров’я якої найменшій в Європі - до $ 100 на душу.

Тим часом, в світовому конгресі у Мюнхені взяли участь понад 4000 делегатів. Україна була представлена делегацією з 6 чоловік, та однією доповіддю лише від НТУУ «КПІ».

Конгрес продемонстрував, що умовою гармонічного розвитку сучасної системи охорони здоров’я є здійснення ефективної взаємодії таких її складових: соціальної екології, транснаціональних систем взаємодії, біомедичної інтернет-спільноти, біотехнології, медичної промисловості.

В ході конгресу відбулося 3500 доповідей. Здебільшого магістри та аспіранти репрезентували свої роботи які увійшли в 13 електронних томів – понад 200 тез доповідей у кожному. З ними можна ознайомитись в бібліотеці ММІФ НТУУ «КПІ».

Серед 12 головних напрямків тематики конгресу, медична фізика охоплювала три перші позиції програми: радіаційну онкологію, діагностичні зображення, дозиметричний контроль і захист від радіації, а такж її біологічний вплив.

Аналізуючи значний обсяг цієї інформації слід перш за все підкреслити, що медична фізика, яка за європейським паспортом спеціальності є одним з розділів БМІ, відокремилась від неї в самостійну інженерну спеціальність, представники якої виконують ту ж роль що й лікарі: діагностують і лікують (переважно онкологічні) захворювання. Але, на відміну від лікарів, не біохімічними і фармацевтичними засобами, а променевими технологіями в дуже широкому діапазоні частот. Від ультразвуку – до жорсткого опромінення. Медичні фізики розраховують дозу опроміненення, обирають оптимальний курс променевого лікування, пропонують методи його спрямування на уражену ділянку, забезпечують захист інших частин тіла від опромінення, діагностують стан та ступінь ураження і ефективність лікувальних заходів. Практично, не відрізняючись від лікарів за обсягом та характером вирішуваних проблем. З цієї причини лікарі і медичні фізики, які працюють з променевими технологіями часто мають подвійну (медичну і біоінженерну) освіту.

В Україні ця спеціальність і відповідні їй робочі місця, в охороні здоров’я та програми підготовки фахівців клінічного спрямування відсутні. У країнах з розвиненою економікою потреба в них складане від 1,7 до 4 на 100 тис населення. В Російській Федерації цей показник 0,17 %о, хоча реально існує 250 фахівців, замість потрібних 1500. В Україні є медичні фізики, є асоціація, але спрямування їхньої професії не клінічне. Вони не отримують спеціальну освіту, яка дозволяє працювати поряд з лікарем, приймати рішення стосовно променевої діагностики і лікування. До речі, медичні фізики і лікарі в США часто мають подвійну освіту. Вітчизняні інженери з променевих медичних технологій поодинокі і, як правило високопрофесійні, мають різні інженерні спеціальності за дипломами і до всього доходять самотужки, вже на робочих місцях. Це висуває перед нами завдання розробки навчальних програм з медичної фізики відповідно до стандартів ЄС і до потреб вітчизняних радіологічних центрів і лабораторій. Враховуючи порівняно невелику кількість променевих технологій і відповідних лабораторій в Україні, магістратура з медичної фізики може стати продовженням бакалаврата з біомедичної інженерії на ММІФ. Це ще один напрямок можливого розвитку медико-інженерної освіти в Україні.

Окремий розділ програми конгресу присвячений обробці сигналів і зображень, моделюванню і симуляції а також біомеханіці охоплював велике коло проблем із різних галузей охорони здоров’я і медичної кібернетики. Були продемонстровані сучасні підходи до підвищення інформативності діагностичних зображень. Предметом детального обговорення були технології контролю стану організму під час сну, для профілактики раптової смерті внаслідок зупинки дихання у людей яким властивий нічний храп.

Значна кількість доповідей була присвячена моделюванню функції, серця і судин, характеристик кровоплину у тривимірному просторі. Практичне значення полягає у новому підході до персоніфікації діагностичних моделей стосовно конкретних пацієнтів. Висока точність і надійність сучасних діагностичних приладів дозволяє виконувати наукові дослідження на поодиноких випадках. Вони спрямовані на кожну окремо взяту досліджувану людину і були продемонстровані як вирішення поставленої задачі без звичних для нас статистичних груп. Таких доповідей було досить багато, і присвячені вони були широкому колу питань моделювання практично всіх рівнів будови серця. Актуальність цих проблем пов’язана із новою концепцією будови серця, яка стала відкриттям останнього десятиліття. Шлуночки серце, як виявилось - це не окремі анатомічні утворення, а певним чином завита м’язова стрічка, що нагадує петлю міобіуса закручену за правилами пропорційних перетинів, спіралі Архімеда та відповідно до інших фундаментальних законів будови всесвіту. Часточки крові у судинах рухаються за векторами оптимального використання енергії серця. Таким чином утворюється система найбільш ощадливого і ефективного використання енергії серця, яка виявилась не дослідженою. Крім того існують невивчені явища резонансу між центральними і периферійними судинами. Потребують перегляду електрофізіологічні процеси руху потенціалів збудження у ділянках серця, які досі вивчались без урахування нової анатомічної концепції. Моделюванню цих процесів були присвячені доповіді провідних медико-інженерних університетських лабораторій які співпрацюють з провідними кардіологічними центрами Європи. Серед них і доповідь зав. кафедри ММІФ НТУУ «КПІ» доктора наук Є.А. Настенка, за матеріалами його досліджень в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім.М.Амосова АМНУ на тему: симуляція взаємодії артеріального і капілярного потоку за допомогою клітинних автоматів. Ним був продемонстрований новий підхід у дослідженнях фундаментальних механізмів кровообігу, який викликав значну зацікавленість присутніх.

Доповіді з біомеханіки були присвячені проблемам фізичної реабілітації і реабілітаційної інженерії. Створення тренажерів з елементами комп’ютерного моделювання рухів людини – для відновлення рухових можливостей інвалідів. Механо-кібернетичні ігрові пристрої для тренувань дітей до 3-х років з проявами церебрального паралічу і вестибулярної дисфункції. Такі засоби дозволяють розпочати реабілітаційні вправи з використанням комп’ютера у віці,коли дитина ще не розмовляє. Такі розробки не потребують значних інвестицій у складне реабілітаційне обладнання, вони можуть бути напрямком наукових досліджень нашого факультету з безпосереднім впровадженням у медичну практику неврологічних і ортопедичних відділень.

Найбільш масові секційні засідання були присвячені питанням медичної кібернетики і телемедицини. Інформатизація медичного простору дозволяє легко планувати економічні, стратегічні та епідеміологічні заходи в охорон здоров’я. Сьогодні існує реальна можливість дистанційної постановки діагнозів, дистанційного лікування і навіть виконання операцій будь якої складності. Інформатизація значно підвищує можливості дистанційного нагляду за хворими підвищеного ризику, прискорює організацію екстреної допомоги при нещасних випадках, спрощує взаємне консультування лікарів. Комп’ютеризація лікувальних закладів та об’єднання їх в єдині мережі є запорукою стандартизації охорони здоров’я, впровадження страхової медицини, раннього виявлення епідеміологічної загрози. Головна нова тенденція, яку слід відмітити – це можливість використання комп’ютера для самовдосконалення та самолікування за рахунок незалежного комп’ютерного контролю функціонального стану організму та окремих його систем і формування зворотного зв’язку з комп’ютерним стимулюванням чи пригніченням відхилень від нормального стану.

Окремою темою конгресу був досить новий напрямок агресивної медицини, який вже близько 5 років має своє практичне застосування в хірургії – робото технічні, ендоскопічні та малоінвазивні технології. За рахунок мікроробототехніки вони дозволяють здійснювати операції на будь яких органах людини з мінімальним травмуванням оточуючих тканин. Мікроробототехнічні пристрої та відеокамери вводяться в порожнини організму через незначні отвори, а хірург виконує віртуальну операцію у комп’ютері, який зв’язаний хірургічними маніпуляторами безпосередньо , або шляхом телекомунікаційної взаємодії. Це новий підхід який ставить своєю метою повністю роботизовані операційні – без мед персоналу. Окрім найвищого рівня програмно-комп’ютерного забезпечення, необхідний високотехнологічний робото технічний інструментарій створений на основі мікроелектронних механічних систем. Наприклад: багатофункціональні, дистанційно керовані зажими, ножиці скальпелі з можливостями механічного, ультразвукового, лазерного різання, детекцією дотику та сили тиску, температурного контролю. Холодні мікроосвітлювачі та відеокамери на гнучких керованих катетерах. Портативні протези клапанів серця, судин та інші штучні частини органів, які у згорнутому стані доставляються у організм через невеликі отвори, а потім розправляються до своїх реальних розмірів в місці імплантації. Це завжди пов’язано з вирішенням складних матеріалознавчих задач та з реалізацією оригінальних інженерно-технічних ідей.

Тема лікувально-діагностичного інструментарію була насичена проблематикою підвищення точності і ефективності технічних засобів і методів їхнього застосування, крім того вона була безпосередньо пов’язана з питаннями ролі і місця клінічного інженера в системі охорони здоров’я.

В розвинених країнах світу, та тих що розвиваються в системі охорони здоров’я медичний інженер має визначену функцію і посідає дуже важливе місце в організації і розбудові клінічної допомоги хворим. Тому його професія зветься «клінічний інженер», хоча вона й залишається частиною біомедичної інженерії. До функцій клінічних інженерів відносяться всі види забезпечення лікувальних закладів медичною технікою: організація і проведення тендерних закупівель, організація постачання запасних частин, метрологічний контроль і сервісне обслуговування обладнання. Крім того, в більшості країн клінічні інженери працюють безпосередньо з хворими, поряд з лікарями, у найбільш техноємних медичних підрозділах: штучного кровообігу, штучного серця, штучної нирки, штучної печінки, штучного ритмоведення, штучної вентиляції легень. Вони приймають участь в операціях на серці, в програмуванні штучних водіїв ритму серця і так далі. Для них створюються умови отримання другої освіти – середньої медичної. Нажаль в Україні відсутня така спеціальність. Невизнання ролі і місця клінічного інженера в українській системі охорони здоров’я призводить до значних збитків від некваліфікованої експлуатації і сервісного обслуговування медичної техніки. Таким чином, всесвітній конгрес ще раз підкреслив відсутність в Україні ще одного напрямку: клінічної інженерії - окрім названої вище медичної фізики.

Виходячи із тенденцій світового розвитку, прийняті Постанови Кабінету Міністрів України N 1719 від 13 грудня 2006 р. і № 787 від 27 серпня 2010 року , які вперше в Україні визначили «Біомедичну інженерію» як напрямок підготовки бакалаврів і магістрів в галузі знань (0514) «Біотехнологія».

У «Переліку спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра» МОН України (Постанови Кабінету Міністрів України N № 787 від 27 серпня 2010) передбачається подальша підготовка магістрів за спеціальностями: «Біомедична інженерія (8.05140201)», «Біотехніка та біосумісні матеріали (8.05140202)», «Інформаційні технології в біомедицині (8.05140203)». Таким чином, визначені головні напрямки наукових досліджень до яких має бути залученим інтелектуальний потенціал талановитої молоді, оскільки наукова робота є невід’ємною складовою сучасної освіти.
Литература. 1. Olaf Dössel and Wolfgang C. Schlegel (Eds.): World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany

Секция 1


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Та медичному дискурсах
123456789 -> Московский государственный
123456789 -> Проблемы взаимодействия человека и информационной среды
123456789 -> Некоторые аспекты проблемы идентичности в условиях современного коммуникативного пространства
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Міністерство освіти І науки України І88К 0453-8048 вісник
123456789 -> Кожина Г. М. Психіатрія дитячого та підліткового віку/ Г. М. Кожина, В. Д. Мішиєв, Е. А. Михайлова, Чуприков А. П., Коростій В.І., Самардакова Г. О., Гайчук Л. М., Гуменюк Л. М. Підручник
123456789 -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
123456789 -> Ноосфера і цивілізація


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница