«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»Скачать 192.21 Kb.
Дата13.05.2016
Размер192.21 Kb.
#3136
ТипПрограма


«Схвалено для використання

у загальноосвітніх

навчальних закладах»

науково-методичною комісією

з біології, екології та природознавства

Науково-методичної Ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

лютий 2011 р.Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин

Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

(34 години, зокрема теоретичних – 20 годин,

практичних - 14 годин)

Автори: Борейко В.Є.,

Васильківський Б.М.

__________________________________________________________________
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета курсу
Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, прищипити їм навички гуманного ставлення до тварин і рослин.

Гуманне, етичне відношення до тварин і рослин грунтується на переконаннях, що тварини і рослини заслуговують на те, щоб ураховувалися їх основні права і інтереси незалежно від користі, яку вони приносять людям.Програма покликана сприяти:

 • розвитку в особистості почуття відповідальності, обов’язку та поваги стосовно тварин і рослин;

 • вихованню природо-центричного світогляду;

 • формуванню системи моральних цінностей і ціннісних орієнтацій щодо світу тварин та рослин;

 • організації безпосередньої діяльності учнів з охорони природи та захисту тварин і рослин своєї місцевості під час навчання та суспільно корисної праці.

Важливою умовою вивчення курсу „Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин” є практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюються позитивні якості особистості, яка повинна жити в гармонії з природою, допомагати та захищати тварини та рослини.

Актуальність вивчення курсу
У 2006 р. в Україні був прийнятий Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження”. Цей Закон спрямований „на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства”.

Стаття 6 Закону проголошує:

„Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти”. Таким чином, держава поставила перед працівниками освіти задачі з виховання гуманного ставлення до тварин.

Згідно даних російських екопсихологів (В. Ясвін, Д. Дерябо, Д. Кавтарадзе), для підліткового віку характерний розвиток першого піка немотивованої жорстокості. Випадки жорстокого поводження з тваринами найчастіше трапляються серед учнів 8-9 класів (переважно, серед хлопців). Цей навчальний курс спрямований на профілактику випадків жорстокого поводження з тваринами серед школярів, на виховання доброго, милосердного відношення до живої природи загалом.

Передбачається, що даний курс буде ефективним для формування етичного ставлення до живої природи у учнів 8-9 класів, тому що його зміст акцентує увагу школярів саме на екологічних проблемах, пов’язаних з життєдіяльністю домашніх, сільськогосподарських, безпритульних, диких тварин, а також рослин.

Зміст і методи курсу спрямовані на розвиток природоохоронної мотивації, уміння особистості надавати допомогу тваринам та рослинам у різних життєвих ситуаціях.

Реалізація змісту навчального курсу передбачає проведення різних форм навчальних занять: велике значення будуть відігравати практичні заняття з охорони природи – виготовлення і встановлення гніздівель для птахів та диких бджіл, різноманітних годівниць для тварин, надання допомоги деревам.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з вивчення цього курсу є необов’язковим. Насамперед, слід звернути увагу на виховні орієнтири, які складаються із співчуття тварині, рослині, або виражаються у бажанні надати їм допомогу.
Вимоги до навчальних досягнень учнів
Учні повинні знати:


 • основні еколого-етичні вимоги ставлення до природи;

 • еволюцію відносин людини та тварин;

 • основні причини захворювань тварин та заходи з профілактики цих захворювань.


Учні повинні вміти:


 • проводити спостереження за тваринами та рослинами;

 • працювати з навчальною та науково-популярною літературою;

 • доглядати за тваринами і рослинами;

 • використовувати набуті знання у справі охорони природи рідного краю;

 • толерантно ставитися до світу живої природи, поважати чуже життя;

 • знати як будувати годівниці для птахів і штучні гніздівлі для птахів і диких бджіл.

Програма курсу включає теоретичну і практичну частини. Вивчення курсу розраховано на 34 години. Заняття проводяться з використанням традиційних і нетрадиційних форм і методів навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні і групові самостійні роботи, зустрічі, рольові ігри.

Практичні роботи приурочені до пори року, коли вони найбільш доречні (виготовлення годівниць для птахів – у грудні, надання допомоги дереву – у березні і т.і.).Дата

К-сть

годин


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до результатів навчання
1

Вступ


Предмет, цілі і завдання екологічної етики та гуманного ставлення до тварин і рослин. Практичне значення етичного відношення до природи.

Учень (учениця) називає:

 • - предмет, цілі і завдання екологічної етики та гуманного ставлення до тварин і рослин.

Наводить приклади:

 • - етичного чи неетичного ставлення до природи.
1

Тема 1. Історія екологічної етикиІсторія екологічної етики, ставлення до природи і тварин у часи Древнього Риму і Греції, у середньовічному періоді і у сьогоденні.

Перші закони про захист тварин. Культ тварин і рослин у міфах народів світу.

Етичне ставлення до природи у христіанстві, ісламі, іудаїзмі і буддизмі.

Погляди А. Швейцера і О. Леопольда на ставлення до природи.

Антропоцентризм, біоцентризм і екоцентризм. Біоетика, погляди Ван Р. Поттера. Сучасний біотичний рух в Україні (С.В. Пустовіт).


Учень (учениця) називає:

 • - основні етапи розвитку етичного ставлення людини до природи.

Наводить приклади:

 • - прийняття перших законів про захист тварин у Європі.

 • - етичного ставлення до природи у різних релігіях.

Характеризує:

 • - антропоцентризм, біоцентризм і екоцентризм як три основних види ставлення людини до природи.
2

Тема 2. Краса природи.Краса природи. Естетична цінність тварин і рослин, дикої природи, небесних світил, об’єктів неживої природи. Відображення краси природи в художній творчості людини.


Учень (учениця) висловлює:

 • - власні судження щодо естетичної цінності природи.

Наводить приклади:

 • - відображення краси природи у живописі, народній творчості, музиці, літературі.

Характеризує:

 • - естетичну цінність ранньоквітучих рослин;

 • - естетичну цінність співу диких птахів;

 • - естетичну цінність старих дерев.

Робить висновки:

- про найбільш естетично цінні дерева у сусідньому лісі, парку.


2

Тема 3. Взаємовідносини між людиною і тваринамиПоняття жорстокості до тварин. Жорстокість до тварин у сільському господарстві, під час дослідних роботах, на полюванні і риболовлі. Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження”. Альтернативи експериментам на тваринах. Ставлення до тварин як до істот, здатних на почуття. Тварини і розваги. Тварини в зоопарках, цирках, парках тощо. Фотографи с дикими тваринами як приклад жорстокого поводження с тваринами. Вплив жорстокого поводження з тваринами на стан здоров’я людини. Добробут тварин. Ветеринарні і санітарно-епідеміологічні норми утримання тварин у домашніх умовах.

Учень (учениця) висловлює:

 • - своє ставлення до випадків жорстокості до тварин;

Наводить приклади:

- основних вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; • - основних альтернатив експериментам над тваринами.

Учень (учениця) порівнює:

 • - відповідність умов утримання тварин у зоопарку, зоокуточку, фермі вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
2

Тема 4. Основні біологічні і фізіологічні потреби тварин. Права тварин. П’ять свобод домашніх тварин.Безправність тварин. Фізичні і моральні страждання тварин. Основні біологічні і фізіологічні потреби тварин і права щодо їх захисту. Самодостатня цінність тварин. Концепція «П’ять свобод» домашніх тварин. Поняття відповідальності і обов’язки стосовно тварин. Опікування, доброта і милосердя по відношенню до тварин. Стресові ситуації для сільськогосподарських тварин (транспортування та забій). Надання ветеринарної допомоги. Поняття про біотехнологічні дослідження та їх вплив на свійських тварин. Здоров»я домашніх і свійських тварин, їх паразити, травми, нерозбірливе харчування, стерилізація та вакцинація тварин. Біологічні особливості найбільше розповсюджених видів домашніх тварин. Основні медікаменти і методи догляду за хворою твариною. Нормативно-правова база утримання тварин в Україні.

Учень (учениця) називає:

 • - основні біологічні і фізіологічні потреби тварин;

 • - основні права тварин;

 • - п’ять свобод домашніх тварин.

Наводить приклади:

 • - основних біологічних і фізіологічних потреб тварин.

Характеризує:

 • - самостійну цінність тварин;

 • - основні захворювання домашніх тварин.

Спостерігає:

 • - за поведінкою тварин у природі і вдома;

 • - за біологічними і фізіологічними потребами тварин у природі і вдома.
2

Тема 5. Етичні принципи ставлення до природиНародні традиції етичного ставлення до природи. Етичні принципи ставлення до природи. Екологічне обґрунтування етичного ставлення до природи. Цінності природи: матеріальні і нематеріальні

Учень (учениця) називає:

 • - етичні принципи ставлення до природи;

 • - матеріальні і нематеріальні цінності природи.

Наводить приклади:

 • - етичного ставлення до квітів, дерев;

 • - етичного ставлення до лісу;

 • - етичне ставлення до тварин.

Характеризує:

 • - екологічну спрямованість традицій, приказок і прислів’їв українського народу.

Робить висновки:

 • - у чому полягає роль народних традицій у вихованні етичного відношення до природи.
5

Тема 6. Етичне ставлення до дикої природи.
4

1


Поняття про основні категорії об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Шкода від туризму в національних парках і інших об’єктах ПЗФ. Як правильно поводити себе при відвіданні об’єктів природно-заповідного фонду. Основні екологічні правила туриста. Чи існують «шкідливі» тварини? Вовк як «санітар» лісу і важливий елемент екологічних систем. Шкода природі від масового збору гербарію і зоологічних колекцій. Екологічне ставлення до диких тварин і екосистем. Червона книга.

Рольова гра «Суд над вовком»Учень (учениця) називає:

 • - основні категорії об’єктів природно-заповідного фонду;

 • основні екологічні правила туриста.

Наводить приклади:

 • - етичного ставлення туристів до об’єктів природно-заповідного фонду.

Характеризує:

 • - роль вовків у лісових екосистемах;

 • - чи є вовк «шкідливою» твариною;

 • - у чому полягає шкода природі від масового збору гербарію і зоологічних колекцій.

Учні проводять гру «Суд над вовком», у якій декілька людей грають роль «адвокатів» вовка, а декілька людей – «обвинувачувачів» вовка. Адвокати повідомляють про позитивну роль вовка у підтримання екосистем, «обвинувачувачи» - про випадки нападів вовка на свійських тварин. Інші учні, які виконують роль „народних присяжних”, після наради виголошують „вирок” суду.


12

Тема 7. Тварини, що мешкають поряд з людиною.
2

3


2
3
2

Урбанізація та її наслідки. Тварини що мешкають в населених пунктах (селах, містечках, містах). Місця в населених пунктах де мешкають різні тварини. Природні зони (парки, сквери, ставки, озера, річки, дерева), та людські помешкання (подвір’я, горища, стіни та підвали будинків) як місця проживання різних тварин. Як правильно побудувати домівку для птахів, диких бджолиних і годівниці. Проблема тварин населених пунктів та безпритульних тварин. Організація допомоги тваринам населених пунктів та безпритульним тваринам. Сприяння вихованню відповідальних власників. Позитивний вплив тварин на здоров’я людини. Основи гігієни при поводженні з домашніми тваринами.
Практична робота. Виготовлення годівниць для птахів

Встановлення годівниць для птахів.


Практична робота. Виготовлення штучних гніздівель для птахів

Встановлення штучних гніздівель для птахів.Учень (учениця) називає:

н- - наслідки урбанізації;

-т тварин, що мешкають в населених пунктах;

Зн - різні місця в населених пунктах де можуть ж жити різні тварини;

Наводить приклади:

- створення домівок та годівниць для різних тварин;

- де можуть жити тварини в населених пунктах;


 • - організації допомоги тваринам та безпритульним тваринам

Характеризує:

- стан місць проживання тварин в населених пунктах • - стан безпритульних тварин у населених пунктах.

Робить висновки:

Учень (учениця) називає: • - птахів, які потребують підгодовування взимку;

 • - харч, яким слід підгодовувати взимку птахів.

Учень (учениця) демонструє навички:

- будівництва годівниць для птахів.


Учень (учениця) називає:

 • - найбільш зручні годівниці для різних видів птахів;

- місця в парку (лісі), де найкраще за усе встановлювати годівниці.
Учень (учениця) називає:

 • - птахів, які повертаються до нас навесні.

Учень (учениця) демонструє навички:

- спорудження домівок для птахів для різних видів птахів.


Учень (учениця) називає:

 • - найбільш зручні домівки для різних видів птахів;

- місця в парку (лісі), де найкраще за усе встановлювати домівки для птахів.
4

Тема 8. Гуманне ставлення до рослин.
2

2


Рослини - як вразливі до дій людини живі організми. Правила догляду за домашніми рослинами. Методи і техніка догляду за старими деревами – пам’ятками природи. Охорона ранньоквітучих рослин, які занесені до Червоної книги України.

Практична робота. Надання допомоги деревам. Або – Виготовлення штучних гніздівель для диких бджілУчень (учениця) називає:

 • - правила догляду за домашніми рослинами;

 • - методи і техніку догляду за старими деревами – пам’ятками природи.

Наводить приклади:

 • - дбайливого ставлення до старих дерев – пам’яток природи Україні.

Характеризує:

 • - стан старих дерев – пам’яток природи у сусідньому сквері, парку, лісі.

Робить висновки:

 • - як треба налагодити охорону пролісків і інших ранньоквітучих рослин у населених пунктах.

Учень (учениця) називає: • - звичайні ознаки, за якими оцінюється стан дерева;

 • - методи лікування дерева;

Характеризує:

технологію лікування дупел і поверхневих пошкоджень дерев.

Учень (учениця) називає:


 • - види диких бджіл, які можуть жити в домівках.

Учень (учениця) демонструє навички:

- спорудження домівок для диких бджіл.


3

Тема 9. Громадський рух на захист тварин і дикої природи
2

1


Зоозахистні організації в Україні і Європі. Відомі діячі науки і культури, які захищають тварин. Акції на захист тварин і дикої природи.

Зустріч з представниками громадських екологічних організацій.Учень (учениця) називає:

 • - відомі зоозахистні організації в Україні, Європі і їх внесок у захист тварин.

Наводить приклади:

 • - участі своїх однолітків у захисті тварин від жорстокого поводження.

Характеризує:

 • - зоозахисний рух у власному населеному пункті.

Робить висновки:

 • - що необхідно зробити для розвитку зоозахистного руху у населених пунктах.


Тематичний план курсу за вибором „Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин” для учнів 8 (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

34 години, 1 година на тиждень

Тема

Норма навчальної роботи, годин

Всього

Теоретичної

Практичної

Вступ1

1

___

Тема 1. Історія екологічної етики

1

1

___

Тема 2. Краса природи
2

2

___

Тема 3. Взаємовідносини між людиною і тваринами
2

2

___

Тема 4. Основні біологічні і фізіологічні потреби тварин. Права тварин. П’ять свобод домашніх тварин
2

2

___

Тема 5. Етичні принципи ставлення до природи
2

2

___

Тема 6. Етичне ставлення до дикої природи
5

4

1

Тема 7. Тварини, що мешкають поряд з людиною
12

2

10

Тема 8. Гуманне ставлення до рослин
4

2

2

Тема 9. Громадський рух на захист тварин і дикої природи
3

2

1

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Безпритульні тварини, біологічні потреби тварин, біоцентризм, вакцинація тварин, вегетаріанство, гуманне ставлення до тварин, добробут тварин, жорстокість до тварин, зоозахисні організації, опікування тваринами, права тварин, природно-заповідний фонд, „п’ять свобод тварин”, свійські тварини, стародавні дерева, фізичні страждання тварин, Червона книга, екологічна етика, естетична цінність природи.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ


 1. Большой спор о любительской охоте, сост. В.Е. Борейко, К., КЄКЦ, 2—3, 176 стр.

 2. Борейко В.Е., Подобайло А.В., Екологічна етика, К., КНУ, 2004, 112 ст.

 3. Борейко В.Е. Экологическая этика в школе, К., КЭКЦ, 2004, 90 стр.

 4. Гуманитарный экологический журнал (1999-2010).

 5. Декларация прав природы, К., КЭКЦ, 2003, 15 стр.

 6. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 2006.

 7. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. К., 2000, 320 с.

 8. Леопольд О., Календарь песчаного графства, М., Мир, 1980, 216 стр.

 9. Логиновская Л.М., Силич Т.В., Ставропольцев С.А., Биоэтика и экоэтика для дошкольного и внешкольного образования, Минск, МГЭУ, 2009 г., 181 стр.

 10. Людина і довкілля. Захист тварин, Львів, 2003, 88 стр.

 11. Моральні та естетичні питання охорони природи, Тези доповідей обласної науково-практичної конференції (Львів, жовтень, 1990), Львів, УТОП, 35 стр.

 12. Нэш Р., Права природы. История экологической этики, К., КЭКЦ, 2001, 128 стр.

 13. Риган Т., В защиту прав животных. Э. Линзи. Божественные права животных, К., КЭКЦ, 2004, 104 стр.

 14. Сингер П., Освобождение животных, К., КЭКЦ, 2002, 136 стр.

 15. Швейцер А., Благоговение перед жизнью, М., Прогресс, 1992, 572 стр.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ
 1. Борейко В.Е., Грищенко В.Н., Спутник юного защитника природы, К., КЭКЦ, 1999, 304 стр.

 2. Гриник П.І., Стеценко М.П., Шнайдер С.Л.. Листопад О.Г., Борейко В.Є., Стародавні дерева України, Реєстр-довідник, К., Мінприроди України, 2009, 143 стр.

 3. Леопольд О., Календарь песчаного графства, М., Мир, 1980, 216 стр.

 4. Симонова Л.П., Ключи от природы, или этические беседы по экологии, М., Агар, Мик., 1998, 143 стр.

 5. Скарс Р., Эковоины. Радикальное движение в защиту природы, К., КЭКЦ, 2002, 144 стр.

 6. Толстой Л., Первая ступень, М., Молодая гвардия, 1998, 5 стр.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
 1. Київський еколого-культурний центр, www.ecoethics.ru

 2. Центр защиты прав животных «Вита», www.vita.org.ru

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Духовно-просвітницький центр монастиря Глинська пустинь м. Глухів 2010 рік
2011 -> Г. Эбнрлайн Причины возникновения агрессивности
2011 -> • единства диагностики и коррекции
2011 -> Мимо наркотиков :: Модель профилактики аддиктивного поведения в образовательном учреждении
2011 -> Уроки произведения А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» Тема: Оригинальная трактовка сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Цель
2011 -> Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия
2011 -> И инновационная политики
2011 -> Архетипы психики
2011 -> Телесная психология и личностный рост
2011 -> Общая характеристика общения, его функции, структура и средства

Скачать 192.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница