Социалдык психологиянын предмети, милдеттери жана калыптануусу


Теманы окутуу натыйжалары (Семин)страница24/24
Дата07.02.2020
Размер48.8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Теманы окутуу натыйжалары (Семин):

Социалдык психология илиминин актуалдуу проблемаларына, аларды изилдеп чечүүнүн келечектүү жолдоруна анализди жасай алат жана практикадагы тажрыйбаларга сын көз караш менен баа бере алат.План:

  1. Азыркы социализациянын өзгөчөлүктөрүн аныктагыла.

  2. Таасир этүү, тарбиялоо личностун социализация процессинин ийгиликтүүлүгүн аныктоочу негизги факторлор катары мүнөздөгүлө.

  3. Личносттун индивидуалдуулугу жана анын турмуштук жолу.

  4. Экзистенциалдык боштук (вакуум) жөнүндө түшүнүк.

  5. Тагдыр түшүнүгү. Өзүн-өзү актуализациялоо.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.
12-ТЕМА: СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯНЫН АКТУАЛДУУ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ

Калыптандырылуучу компетенциялар:

СЛК-2 - көп маданияттуу коомдо мамилелерди жөнгө салуучу этикалык жана укуктук нормаларды сактоого жана үйрөнүүчүлөр үчүн алардын маданияттар аралык айырмачылыктарына карабастан, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жөндөмдүү;

ПК-9 - окуучулардын түрдүү тармактардагы өнүгүү деӊгээлин (акыл-эс жактан, социалдык, моралдык ж.б. жактан) диагностикалай алат жана буга жараша ар кандай терс таасирлерге (зомбулук, алкоголду жана наркотиктерди колдонуу ж.б.) жол бербөө үчүн профилактикалык иштерди жүргүзө алат.

Дисциплинаны окутуунун натыйжалары (РОд):

Билет: көп маданияттуу коомдо мамилелерди жөнгө салуучу этикалык жана укуктук нормаларды сактоонун жана үйрөнүүчүлөр үчүн алардын маданияттар аралык айырмачылыктарына карабастан, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнүн негизги ыкмаларын;

Билет: окуучулардын түрдүү тармактардагы өнүгүү деӊгээлин (акыл-эс жактан, социалдык, моралдык ж.б. жактан) диагностикалоонун ыкмаларын;

Жасай алат:көп маданияттуу коомдо мамилелерди жөнгө салуучу этикалык жана укуктук нормаларды сактоонун жана үйрөнүүчүлөр үчүн алардын маданияттар аралык айырмачылыктарына карабастан, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү

Жасай алат: окуучулардын түрдүү тармактардагы өнүгүүсүнө (акыл-эс жактан, социалдык, моралдык ж.б. жактан) ар кандай терс таасир этүүчү факторлорго (зомбулук, алкоголду жана наркотиктерди колдонуу ж.б.) жол бербөөчү профилактикалык иштерди анализдей алат;

Көндүмүнө ээ: маданияттар аралык өз ара аракеттешүүнүн нормасында маалыматты кабыл алуу жана талдоо жөндөмдүүлүгүнө;

Көндүмүнө ээ: окуучулардын түрдүү тармактардагы өнүгүү деӊгээлин (акыл-эс жактан, социалдык, моралдык ж.б. жактан) диагностикалоо жана буга жараша ар кандай терс таасирлерге (зомбулук, алкоголду жана наркотиктерди колдонуу ж.б.) жол бербөө үчүн профилактикалык иштерди жүргүзүүгө жөндөмдүү.
Теманын максаты:

Студенттерди социалдык психология илиминин актуалдуу проблемалары, аларды чечүү жолдору жана келечеги жөнүндөгү билимдерге ээ кылуу, аларды анализдөө билгичтиктерин жана кесиптик иш аракетинде психологиялык билимдерди, методдорду колдонуу жөндөмүн калыптандырууПлан:

  1. Социалдык туруксуз мезгилдеги прикладдык социалдык-психологиялык изилдөө менен теориялык билимдин маанилүүлүгүн талкуулагыла.

  2. Социалдык-психологиялык сабаттуулукту жогорулатуунун мааниси жана милдеттерин аныктагыла.

  3. Маалыматтык процессти глобалдаштыруу. Компьютердик революция, Интернет; анын социалдык-психологиялык маанисин аныктагыла.

  4. Экологиялык аң сезим, активдүү турмуштук позиция. Homo Sapiensдин өнүгүүсүнүн социалдык-психологиялык перспективасын талкуулагыла..

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница