Социалдык психологиянын предмети, милдеттери жана калыптануусу


Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧстраница7/24
Дата07.02.2020
Размер48.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.
4-ТЕМА: КАРЫМ-КАТНАШ АДАМДАРДЫН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНИШҮҮ КАТАРЫ

Калыптандырылуучу компетенциялар:

СЛК-1 - мектеп коомчулугунун деӊгээлинде личносттор аралык жана кесиптик толеранттуу мамилелерди түзө алат;

ИК-4 - педагогикалык процесстин бардык субъекттеринин личносттор аралык позитивдүү жана конструктивдүү мамилелерин уюштурууга катышууга жөндөмдүү, башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү;

Дисциплинаны окутуунун натыйжалары (РОд):

Билет: педагогикалык процесстин бардык субъекттеринин инсандар аралык позитивдүү жана конструктивдүү мамилелерин уюштуруунун, өнүктүрүүнүн негизги ыкмаларын;

Билет: уюштуруу жана башкаруу чечимдерин иштеп чыгуунун психологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрүн, маңызын жана алардын структуралык элементтерин;

Жасай алат: коопсуз (психологиялык, социалдык жана физикалык) окутуу чөйрөсүн түзүүгө түрткү бере алат;

Жасай алат: Уюштуруу жана башкаруу чечимдерин иштеп чыгуунун көп кырдуу психологиялык концепцияларына, практикадагы тажрыйбаларга сын көз караш менен баа бере алат.

Көндүмүнө ээ: девианттык жүрүм-турумдун жана укук бузуулардын алдын алуу ыкмаларына;

Көндүмүнө ээ:;

1. Уюштуруу жана башкаруу чечимдерин иштеп чыгууда психологиялык билимдерди колдонууга жөндөмдүү.

2. Уюштуруу жана башкаруу чечимдерин иштеп чыгууда чет элдик жана ата-мекендик тажрыйбаларды колдонууга жөндөмдүү.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница