Структура та функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованихстраница1/94
Дата14.05.2016
Размер1.9 Mb.
ТипТезисы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ

В ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ

ЕКОСИСТЕМАХ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ

ЭКОСИСТЕМАХ
STRUCTURE AND FUNCTINAL ROLE

OF ANIMALS IN NATURAL

AND TRANSFORMED ECOSYSTEMS

2001

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України

Українська екологічна академія наук
Дніпропетровський національний університетСТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ

В ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ

ЕКОСИСТЕМАХ

Тези І міжнародної наукової конференції

17-20 вересня 2001 р. Дніпропетровськ
СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В ПРИРОДНЫХ И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ

ЭКОСИСТЕМАХ

Тезисы І международной научной конференции

17-20 сентября 2001 г. Днепропетровск
STRUCTURE AND FUNCTINAL ROLE

OF ANIMALS IN NATURAL

AND TRANSFORMED ECOSYSTEMS

Abstracts of the I international conference

1
7-20th September 2001. Dnipropetrovsk


Дніпропетровськ: ДНУ, 2001

Dnipropetrovsk: DNU, 2001

УДК 574 + 59

ББК 28.68 + 28.080

С 87
Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах: Тезисы I международной конференции, 17-20 сентября 2001. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – 247 с.

В сборник включены тезисы докладов и сообщений, представленные на I международную конференцию по структуре и функциональной роли животного населения в природных и трансформированных экосистемах, проводимую в Днепропетровске. Материалы отражают современное состояние и направления функциональной зоологии и экологии, а также аспекты практического использования функциональной экологии в сельском, лесном, водном и рыбном хозяйстве, в биоиндикации уровня загрязнения окружающей среды, при организации и проведении природоохранных мероприятий.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Д-р биол. наук, профессор А.Е. Пахомов, канд. биол. наук, профессор В.Л. Булахов (отв. редакторы), канд. биол. наук, доцент Ю.П. Бобылев; канд. биол. наук В. В. Бригадиренко; д-р биол. наук, професор Ю.Г. Вервес; д-р биол. наук, ст.н.с. В.А. Гайченко; канд. биол. наук, доцент В.Я. Гассо; д-р биол. наук, профессор А.Н. Дворецкий; д-р биол. наук, профессор


И.Г. Емельянов; д-р биол. наук, профессор А.И. Кошелев; канд. биол. наук, ст.н.с.
А.Ф. Кулик; канд. биол. наук, ст.н.с. А.Н. Мисюра, канд. биол. наук, доцент А.А. Рева.
Рецензенты: чл.-кор. НАН Укнаины, д-р биол. наук, профессор А.П. Травлеев

академик УЭАН, д-р биол. наук, Г. Г. Шматков

д-р биол. наук, Н.И. Грицан

Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 247 с.

До збірника увійшли тези доповідей та повідомлень, які представлені на I міжнародну конференцію по структурі і функціональній ролі тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах, що проводилась у Дніпропетровську. Матеріали відображують сучасний стан та напрямки функціональної зоології та екології, а також аспекти практичного використання їх у сільському, лісовому, водному та рибному господарстві, в біоіндикації рівня забруднення довкілля, при організації та проведенні природоохоронних заходів.
Structure and Functional Role of Animals in Natural and Transformed Ecosystems: Abstracts of the First International Conference, 17-20th September 2001. - Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk National University, 2001. – 247 p.

The volume includes abstracts that were presented at the First International Conference on structure and functional role of animals in natural and transformed ecosystems, which was held in Dnipropetrovsk, Ukraine. Contributions reflect modern state and development of functional zoology and ecology as well as aspects of practical using functional ecology in agriculture, forestry, water and fishing management, bioindication of environmental pollution, environmental protection and nature conservation.

© Днепропетровский национальный университет

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова оргкомітету:

Поляков М.В. - ректор Дніпропетровського національного університету,
д-р фіз.-мат. наук, проф.


Співголови:

Дронь М.М. - проректор по науковій роботі ДНУ, д-р техн. наук, проф.

Шматков Г.Г. - зам. начальника Головного управління по економіці Дніпропетровської обласної адміністрації, академік УЭАН, д-р біол. наук.

Пахомов О.Є. - декан біолого-екологічного факультету ДНУ, зав. кафедрою зоології та екології, д-р біол. наук, проф.

Члени оргкомітету:


Абатуров Б.Д. – д-р біол. наук, проф. МДУ

Акимов И.А. – чл.-кор. НАНУ, директор Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, д-р біол. наук, проф.

Безель В.С. - чл.-кор. РАН, Інститут екології рослин та тварин УРВ РАН,
д-р біол. наук, проф.


Бобылев Ю.П. – кафедра зоології та екології ДНУ, канд. біол. наук., доц.

Бригадиренко В.В. – кафедра зоології та екології ДНУ, канд. біол. наук.

Булахов В.Л. – кафедра зоології та екології ДНУ, канд. біол. наук, проф.

Вервес Ю.Г. – Київський національний університет, д-р біол. наук, проф.

Гайченко В.А. – Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ),
д-р біол. наук, проф.


Гассо В.Я – кафедра зоології та екології ДНУ, канд. біол. наук, доц.

Горейко В.А. – зам. директора Дніпровсько-Орільського природного заповідника, канд. біол. наук.

Даревський І.С. – чл.- кор. РАН, Зоологічний інститут РАН, д-р біол. наук, проф.

Дворецький А.І. – кафедра гідробіології та екології ДНУ, д-р біол. наук, проф.

Домніч В.І. – декан біологічного факультету Запорізького держуніверситету, канд. біол. наук, доц.

Ємельянов І.Г. – Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, д-р біол. наук, проф.

Кошелєв А.І. – кафедра зоології Мелітопольського педінституту, д-р біол. наук, проф.

Кривицький І.А. – Харківський національний університет, канд. біол. наук, доц.

Криволуцький Д.А. – чл.- кор. РАН, кафедра біогеографії МДУ, д-р біол. наук, проф.

Кулік А.Ф. – директор НДІ біології ДНУ, канд. біол. наук, ст.н.с.

Місюра А.М. – лабораторія біомоніторингу НДІ біології ДНУ, канд. біол. наук, ст.н.с.

Михєєв А.В. – лабораторія біомоніторингу НДІ біології ДНУ, канд. біол. наук, н.с.

Обухова К.М. – зав. відділом заповідних теріторій та біорізноманіття держуправління екології в Дніпропетровській області.

Пікулік М.М. – директор Інституту зоології АН Білорусі, д-р біол. наук, проф.

Пісанець Е.М. – директор Зоологічного музею НАНУ, д-р біол. наук, проф.

Рева О.А. – кафедра зоології та екології ДНУ, канд. біол. наук, доц.

Северцьов А.С. – чл.-кор. РАН, кафедра еволюції та дарвінизму МДУ, д-р біол. наук, проф.

Смірнов Ю.Б. – лабораторія біомоніторингу НДІ біології ДНУ, канд. біол. наук, ст.н.с.

Травлєєв А.П. – чл.-кор. НАНУ, кафедра геоботаніки, грунтознавства та екології ДНУ, президент Дніпропетровського відділення УЕАН, д-р біол. наук, проф.

Чернишенко С.В. – кафедра комп’ютерних технологій ДНУ

Шпак Н.В. – начальник Державного управління екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області

Ярошенко М.М. – кафедра зоології Донецького національного університету, д-р біол. наук, проф.

Каталог: wp-content -> downloads -> zoocenosis
wp-content -> Духовно-просвітницький центр монастиря Глинська пустинь м. Глухів 2010 рік
wp-content -> Отчет об итогах работы за 2013 2014 учебный год
wp-content -> Агрессивное поведение детей дошкольного возраста
wp-content -> -
wp-content -> Тесты для диагностики уровня агрессивности у воспитанников, критерии эффективности психолого-педагогической работы; подробно описываются пути и средства достижения положительного результата
wp-content -> «влияние компьютерных игр на проявление агрессивности у подростков»
zoocenosis -> Национальная академия наук украины украинская академия наук
zoocenosis -> Национальная академия наук украины украинская академия наук


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница