Та медичному дискурсахстраница20/21
Дата11.05.2016
Размер2.04 Mb.
#145
ТипПротокол
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Выговская Л.А. ХНМУ, ассист. каф. акушерства,
гінекології та дитячої гінекології.

Галинский Е.А. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 5.

Наук. керівник: Марущенко О.А.,

канд. соц. наук доц. кафедри філософії.

Гаркавенко К.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 17.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П.

д-р філос. наук проф. каф. філософії.

Гасанова А.Р. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 27.

Наук. керівник: Дейнека В.В., асист. каф. філософії.

Герасименко С.В. ХНМУ, кафедра гігієни та екології № 2.

Герасимчук Н.Н. ХНМУ, канд. мед. наук, асист. кафедри ПВМ № 1, ОББ

Гетманская Ю.Н. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 20

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук, проф.

Глебова Л.И. ХНМУ, канд. істор. наук, доц. кафедри суспільних наук.

Глущенко С.В. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 4.

Наук. керівник Марущенко О.А., канд. соц. наук, доц. кафедри філософії.

Годзь Н.Б. НТУ «ХПІ», канд. філос. наук, доц. каф. філософії.

Гончаренко Л.А. ХНМУ, канд. філос. наук, доц. каф. філософії.

Грабовецька Є.Р. ХНМУ, канд. биол. наук, доц. кафедри медичної

та біоорганічної хімії.

Григорова И.А. ХНМУ, академік, д-р мед. наук, зав. каф. неврологии.

Григорова М.В. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 2.

Наук. керівник Глєбова Л.И., доц. каф. суспільних наук.

Григорьева Ю.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник Алексеєнко А.П., д-р філос. наук проф., зав. кафедри філософії.

Громов А.А. ХНМУ, канд. екон. наук, доц. каф. суспільних наук.

Губин Н.В ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. судової медицини та медичного правознавства.

Гуйван И.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 21.

Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук.

доц. каф. філософії.

Гужва А.А. ХНМУ,. 2-й мед. ф-т, 2-й курс, 2 мед. фак.

Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук

доц. каф. філософії.

Dan’azumi I. Alhaji KhNMU, 6 med. facult., 2nd course, gr. 22Advisor: Prof. Kateryna Karpenko.

Данило Р.Р. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 27.

Наук. керівник: Дейнека В.В., асист. каф. філософії.

Дащук А.М. ХНМУ, д-р мед. наук проф., зав. кафедри дерматології, венерології та СНІДуДегтярева Е.С. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 23.

Наук. керівник: Гончаренко Л.А., канд. філос. наук,
доц. каф. філософії.

Дегтярь Е.Н. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Ніколаєва О.В., д-р мед. наук,
проф. каф. патологічної фізіології.

Дейнека В.В. ХНМУ, асистент кафедри філософії.

Дєлєвська В.Ю. ХНМУ, аспірант каф. внутрішньої медицини № 2,

клінічної імунології та алергології.

Наук. керівник: Кравчун П.Г., д-р мед. наук,

зав. кафедри, професор.

Дениско Л.Н. ХНУ им. В.Н. Каразина, проф. каф. теоретической

и практической философии.

Денисова Д.В. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії.

Дмитрієнко Н.Ф. ХНМУ, викладач. каф. мовної підготовки

іноземних громадян.

Добровольская И.Н. ХНМУ, каф. внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии (зав. кафедрой,

д-р мед. наук, проф. Кравчун П.Г.).

Домбровська І.К. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 17.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., канд. філос. наук, проф., зав. кафедри філософії.

Доценко В.В. ХНМУ, Доц. каф. каф. обшей хирургии № 2

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф. Сипливый В.А.).

Дубинин С.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 20

Наук. керівник: Усенко С.Г., каф. социальной медицины, организации и экономики охраны здоровья.

Завгородній І.В. ХНМУ, д-р мед. наук проф. зав. каф. гігієни та екології № 2

Завгородняя Л.В. ХНМУ, каф. гігієни та экології № 2

Завгородняя Н.І. ХНМУ, каф. психіатрії, наркології та медичної психології.

Зєнов’єва О.М. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 17.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.

Зелена І.І. ХНМУ, канд. мед. наук, асист. каф. внутрішньої

медицини № 1.

Зелений С.В. Міська поліклініка № 8, м. Харків, лікар.

Золотайкина В.И. ХНМУ, асист. каф. внутрішньої медицини № 2,

клінічної імунології та алергології

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф., П.Г. Кравчун).

Зубко А.С. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.

Іванова А.М. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Глєбова Л.І., доц. каф. суспільних наук.

Ингинова К.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 16.

Научн. руководитель: Охапкина О.В., д-р мед. наук,

проф. кафедры пропедевтики педиатрии № 1.

Іщенко Т.Б. ХНМУ, каф. педіатрії № 1 та неонатології.

Калиновська О.И. ХНМУ, доц. каф. акушерства та гінекологии № 2

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф. Ю.С. Паращук).

Калюжка В.Ю. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.

Камінська Т.М. Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого, д-р екон. наук, проф. кафедри економічної теорії.

Карнаух Э.В. ХНМУ, асист. каф. фармакології та медичної рецептури.

Карпенко К.І. ХНМУ, д-р філос. наук, проф. кафедри філософії.

Карпушенко Ю.В. ХНМУ, асист. каф. пропедевтики педіатрії № 2.

Наук. керівник: Клименко В.А., д-р мед. наук, доцент.

Кебашвили С.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. кафедри філософії.

Кислов А.В. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Наук. керівник: Алексєєнко А.П., д-р філос. наук, проф. кафедри філософії.

Ковалева О.Н. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. зав. каф. ПВМ № 1, ОББ.

Коваленко С.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 15.

Наук. керівник: Алексєєнко А.П., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Ковальковський Є. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 5.

Кожин М.И. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. внутрішньої

медицини № 2, клінічної імунології та алергології

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф., акад.АН ВО України Кравчун П.Г.).

Кожина А.М. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. психіатрії, наркології та медичної психології.

Козлова К.В. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. кафедри філософії.

Козуб С.М. ХНМУ, канд. техн. наук, асист. кафедри медичної

та біоорганічної хімії.

Козько В.Н. ХНМУ, зав. каф. інфекційних хвороб, д-р мед. наук, професор.

Колесник В.О. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 2.

Наук. керівник: Миронченко С.І.,

канд. мед. наук, доц. каф. фармакології

та медичної рецептури.

Копотева Н.В. ХНМУ, ст. лаб. каф. медичної та біоорганічної хімії.

Король А.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Коростій В.І. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. психіатрії, наркології

та медичної психології.

Кот А.С. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії.

Кравченко В.І. ХНМУ, д-р екон. наук, доц. каф. суспільних наук

(зав. каф. – проф. Робак І.Ю.).

Краснікова С.О. ХНМУ, доц. зав. каф. мовної підготовки іноземних громадян.

Краснощекова О.А. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 1-й курс. Наук.керівник Глєбова Л.И.,

доц. каф. суспільних наук.

Кузьміна И.Ю. ХНМУ, проф. каф. акушерства та гінекології № 1

(зав. каф. – проф. Щербина Н.А.).

Кулакова Е.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 15.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Кулик Т. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 22.

Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук,

доц., каф. філософії.

Кулікова І.І. ХНМУ, викладач каф. української мови,

основ психології та педагогіки.

Куртинина Е.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Лазаренко К.П. ХНМУ, каф. гігієни та екології № 2.

Наук. керівник: Завгородній І.В., д-р мед. наук, професор.

Лантух А.П. Національний фармацевтичний університет,

канд. філос. наук, доц. каф. філософії та соціології.

Латогуз Ю.И. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. ПВМ № 1, ОББ.

Левашова О.Л. ХНМУ, канд. фарм. наук, асист. кафедри медичної

та біоорганічної хімії.

Левчук В.Г. ХНУ им. В.Н. Каразина, канд. філос. наук, доцент.

Лещина І.В. ХНМУ, канд. мед. наук, асист. каф. психіатрії, наркології

та медичної психології.

Лисицина А.И. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Николаева О.В., д-р мед. наук,

проф. каф. патологічної фізіології.

Лисицкая Н.А. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Научн. руководитель: Карпенко Е.И., д-р филос. наук,

проф. каф. философии.

Литвинов И.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Охапкіна О.В., д-р мед. наук,

проф. каф. пропедевтики педиатрии № 1.

Лозенко В.В. ХНМУ, ст. викладач каф. латинської мови

та медичної теомінології.

Ломакина А.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т. 2-й курс, гр. 16.

Научн. руководитель: Алексеенко А.П., д-р филос. наук

проф., зав. каф. философии

Madukwe,

Precious Chidumga KhNMU, 6 med. facult., 2nd course, gr. 20.Advisor: prof. Kateryna Karpenko.

Макаров В.О. ХНМУ, канд. хім. наук, доц. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Маракушина Е.А. ХНМУ, каф. акушерства, гинекологии

и детской гинекологии, научный руководитель

(зав. каф. – проф. Тучкина И.А.).

Маркевич Н.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук,

проф. кафедри філософії

Марченко Т.Н. ХНМУ, каф. философии. Научн. руководитель:

Карпенко Е.И., д-р філос. наук, профессор.

Маткеримова З. ХНМУ 5-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 28.

Наук. керівник: Клименко В.А., д-р мед. наук,

доц. каф. пропедевтики педіатрії № 2.

Martynenko N.M. KNMU, Social Sciences’ department.

Марущенко О.А. ХНМУ, канд. соц. наук, доц. каф. філософії.

Межерицька Н.І. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 8.

Наук. керівник: Гончаренко Л.О., канд. філос. наук, доц. каф. філософії.

Меркулова Н.Ф. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. інфекційних хвороб.

Милик А.С. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії.

Минакова С.А. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 5-й курс, гр. 9. Научн. руководитель: В.А. Ольховский, д-р мед. наук, проф. каф. судової медицини та медичного правознавства.

Миронченко С.И. ХНМУ, доц. каф. фармакологии и медицинской

рецептуры. Научн. руководитель: д-р мед. наук, проф.

(зав. каф. – Звягинцева Т.В.).

Мирошниченко А.А. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Научн. руководитель: Марущенко О.А., канд. соц. наук, доц. каф. философии


Могиленец Е.И. ХНМУ, канд. мед. наук,

асист. каф. інфекційних хвороб.

Мозгова Т.П. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. психіатрії, наркології

та медичної психології.

Молчанюк Д.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 20.

Наук. керівник: Усенко С.Г., каф. социальной медицины, организации и экономики охраны здоровья.

Mustafa M. Alhaad KhNMU, 6 med. facult., 2nd course, gr. 6.

Advisor: prof. Kateryna Karpenko.

Наконечна С.А. ХНМУ, канд. биол. наук, асист. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Натальченко М.Л. ХНМУ 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр.18.

Наук. керівник: А.П. Алексеенко, д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.

Насонова Л. И. ХНМУ, асист. каф. філософії.

Некрасова Ю.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.Наук. керівник: А.П. Алексеенко, д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.Nyikkeabasi

Bassey Ekott KhNMU, 6 med. facult., 3d course, gr. 13.Advisor: prof. Kateryna Karpenko.

Николаева О.В. ХНМУ, зав. каф. патологической физиологии.

Огнева Л.Г. ХНМУ, ассист. каф. патологической физиологии.

Олефір А.С. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, гр. 21.

Наук. керівник: Карнаух Э.В., канд. мед. наук, асист. каф. фармакології та медичної рецептуры.

Олійник А.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафеди філософії.

Ольховський В.О. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. каф. судової

медицини та основ права.

Омельченко О.В. ХНМУ, каф. педіатрії № 1 та неонатології.

Орлова О.А. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Наук. керівник: Марущенко О.А., канд. соц. наук, доц. кафедри філософії.

Орловская Э.Б. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 20.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії

Оспанова Т.С. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. кафедри ПВМ № 2

та медсестринства.

Охапкіна О.В. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. пропедевтики

педіатрії № 1 (зав. каф. – проф. Фролова Т.В.).

Павлічук Є.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 22.

Наук. керівник: Ніколаєва А.О., канд. філос. наук, доц. каф. української мови та педагогіки (зав. кафедри – доц. Фоміна Л.В.)

Паніч Р.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 22.

Наук. керівник: Калініченко О.В., канд. філос. наук, доц. каф. української мови та педагогіки (зав. кафедри – доц. Фоміна Л.В.)

Паламарчук В.В. ХНМУ, каф. акушерства, гинекологии и детской

гинекологии. Научн.руководитель: зав. каф.

проф. Тучкина И.А.

Паращук Ю.С. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. каф. акушерства

та гінекології № 2.

Петренко Г. Д. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. загальної хірургії № 2 (зав. каф. – д-р мед. наук, проф.Сипливый В.А.).

Петренко Д.Г. ХНМУ, каф. обшей хирургии № 2.

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф. Сипливый В.А.).

Петренко Т.А. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 4-й курс. Наук. керівник:

Карпенко К.І., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Петриченко И.И. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук, проф., каф. філософії.

Петюнина В.М. ХНМУ, канд. фарм. наук, доц. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Писаренко Г.Н. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 20.Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Пискарева А.М. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 16.

Научн. руководитель: Охапкина О.В., д-р мед. наук, проф. каф. пропедевтики педиатрии № 1,

Плехова О.А. ХНМУ2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 22. Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук, доц. каф. філософії.

Подолянюк Я.С. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 27.

Наук. керівник: Дейнека В.В., асист. каф. філософії.

Позняк А.С. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 5.

Наук. керівник: Сафаргаліна-Корнілова Н.А.,

канд. мед. наук, доц. кафедри ПВМ № 1, ОББ.

Поляков А.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 20.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії.

Попенко С.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 16.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.

Рисованая Л.М. ХНМУ, асист. каф. медичної та біологічної фізики

і медицичної інформатики.

Руденко Н.В. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 2.

Наук. керівник: Алексеєнко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.

Рябченко И.И. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 21.

Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук, доц.

каф. філософії.

Садковская І. Ю. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 14.

Наук. керівник: Сіда Ю.С., канд. соц. наук,

доц. каф. філософії.

Саенко М. О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 24.

Наук. керівник: Глебова Л. И., доц. каф. суспільних наук.

Санина И.И. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 3. Научн. руководитель:

Сулхдост И.А., ст. викладач кафедри патофізіології.

Santosh Sathpathy KNMU, 4 med. facult., 2nd course.

Advisor: assistant teacher Nasonova.

Сафонов Р.А. ХНМУ, асист. каф. акушерства та гінекологии № 2.

(зав. каф. – д-р мед. наук, проф. Ю.С. Паращук).

Сафаргалина-

Корнилова Н.А. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. ПВМ № 1, ОББ.

Седая Ю.С. ХНМУ, канд. соц. наук, доц. каф. філософії.

Семенова Н.В. ХНМУ, каф. гігієни та екології № 2.

Семенюк М.А. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 3.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.

Семідоцька Ж. Д. ХНМУ, д-р мед. наук, проф.. каф. ПВМ № 2

та медсестринства (зав. каф. – д-р мед. наук, проф. Оспанова Т.С.

Сенаторова Г.С. ХНМУ, д-р мед. наук, проф. каф. педіатрії № 1

та неонатології.

Сидоренко Н.А. ХНМУ, каф. гигиены и экологии № 2.

Cидоров А.П. ХНМУ, доц. каф. внутрішньої медицини № 2,

клінічної імунології та алергології

(зав. каф. д-р мед. наук, проф. Кравчун П.Г.).

Сипливый В.А. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. каф. обшей хирургии № 2.

Ситникова Н.Ю. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 27.

Научн. руководитель: Дейнека В.В., ассист. каф. філософії.

Скребець Н.С. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, гр. 21.

Наук. керівник: Карнаух Э.В., канд. мед. наук, асист. каф. фармакології та медичної рецептури.

Смирнова В.И. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. ПВМ № 1, ОББ.

Сокол А.А. ХНМУ, 3-й мед. ф-т, 1-й курс, гр. 2.

Наук. керівник: Глєбова Л.І., доц. каф. суспільних наук.

Соломенник А.О. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. інфекційних хвороб.

Старкова І.В. ХНМУ, асист. каф. акушерства та гінекології № 2

(зав. каф. – проф. Паращук Ю.С.).

Стенковая Н.Ф. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. пропедевтики

педіатрії № 1.

Стоянова Д. Н. Національный фармацевтичний університет, 2-й курс фарм. ф-т. Наук. керівник: Лантух А.П.,

канд. філос. наук, доц. каф. філософії та соціології.

Стребуль Н.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: А.П. Алексеенко, д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.

Сыровая А.О. ХНМУ, д-р фарм. наук, проф., зав. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Тагаєв М.М. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. судової медицини та основ права.

Тверезовский В.М. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 5-й курс, гр. 4.

Наук. керівник: Сулхдост І.А., ст. викладач кафедри патофізіології

Тельнова Л.Г ХНМУ, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, канд. мед. наук, доцент.

Терещенкова І.І. ХНМУ, каф. пропедевтики педіатрії № 1

(зав. каф. – проф. Фролова Т.В.).

Тесленко О.А. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. неврологии.

Тихонова Л.В. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. неврологии.

Ткаченко В.Г ХНМУ, канд. мед. наук, асист. каф. інфекційних хвороб. Наук. керівник: Козько В.М., д-р мед. наук, проф.

Тішакова Т.С. ХНМУ, канд. хім. наук, асист. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Тригуб Ю.В. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.Тучкина И.А. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. каф.

акушерства, гінекології та дитячої гінекології.

Фельдман Д.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 4-й курс, гр. 15.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук,

проф. каф. філософії

Фоміна Л.В. ХНМУ, канд. філос. наук, зав. каф. української мови,

основ психології та педагогіки

Фоміна Л.В ХНМУ, магістр. каф. дерматології, венерології та СНІДу

Фролова Т.В. ХНМУ, д-р мед. наук, проф., зав. каф. пропедевтики педіатрії № 1

Хафоєва А.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 27.

Наук. керівник: Дейнека В.В., асист. каф. філософії.

Химич Т.Ю. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. кафедри пропедевтики внутренних болезней № 2 и медсестринства (зав. каф. –проф. Оспанова Т.С.).

Церковна А.В. ХНМУ, 4-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 1.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Чаленко Н.Н. ХНМУ, ст. лаб. каф. медичної та біоорганічної хімії.

Чернякова А.Е. ХНМУ, кафедра ПВМ №2 и медсестринства

(зав. каф. – проф. Оспанова Т.С.).

Чернякова И.А. ХНМУ. канд. мед. наук, доц. каф. ПВМ № 2

та медсестринства (зав. каф. – проф. Оспанова Т.С.).

Чеховська І.М. ХНМУ, каф. гігієни та екології № 2.

Чудинович И.А. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 20.

Наук. керівник: Карпенко К.І., д-р філос. наук, проф. каф. філософії.

Шаповал Л.Г. ХНМУ. канд. техн. наук, доц. каф. медичної

та біоорганічної хімії.

Шепітько В.Ю. Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого м. Харків, зав. каф. криміналістики, д-р юрид. наук, проф.

Щербина Н.А. ХНМУ, Проф., зав. каф. акушерства та гінекології № 1.

Швед Д.В. ХНМУ, 1-й мед. ф-т, 3-й курс, гр. 9.

Наук. керівник: Карнаух Є.В., асист. каф. фармакології та медичної рецептури.

Шукалюк Л.О. ХНМУ, 2-й мед. ф-т, 2-й курс, гр. 18.

Наук. керівник: Алексеенко А.П., д-р філос. наук

проф., зав. кафедри філософії.

Шутова Н.А. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. патологічної фізіології.

Шушляпин О.И. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. внутрішньої

медицини № 2, клінічної імунології та алергології

(зав. каф. д-р мед. наук, проф., акад. АН ВО Украины Кравчун П.Г.).

Юрко К.В. ХНМУ, канд. мед. наук, доц. каф. інфекційних хвороб.

Наук. керівник: Козько В.М., д д-р мед. наук, професор.

Яковенко К.П. ХНУ им. В.Н. Каразина, преподаватель ХМК № 1.

ЗМІСТ
Лесовой В.Н., Алексеенко А.П.

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА: ВЕЧНЫЙ ДИАЛОГ 3

Альков В.А.

ЗМІНИ В ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПСИХІЧНО­ХВОРИХ У ХАРКІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЗЕМСЬКІЙ ЛІКАРНІ

ТА ЇЇ КОЛОНІЇ У СВАТОВІЙ ЛУЧЦІ НА ПОЧАТКУ

ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 5

Алексеенко Р.В., Рисованая Л.М.

ЗДОРОВЬЕ КАК ГАРАНТ УСПЕШНОГО

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 7

Байрачный К. А.ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 9

Баришовец А.В.

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ

БИОТЕХНОЛОГИЙ 10

Баталина Д.Д.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ

ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА 12

Бахарев О.С.

ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 13

Березняков А.А.

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОГРЕССА

В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 14

Березняков О.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ БІОСОЦІОЛОГІЧНИХ

АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 16

Бойко В.М.

ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМА

У СОЦIАЛЬНО-ПРОФЕСIЙНОМУ АСПЕКТI 17

Бордюг Т.С.

АБОРТИ: ЗАКОННО ЧИ НІ? 19

Борзова Е.Ю., Добровольская И.Н.

ВАЛЕОЛОГИЯ И БИОЭТИКА В КОНТЕКСТЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕСНЫМ

И ДУХОВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ ИНДИВИДА 20

Брачкова Д.С., Колесник В.О.

Специфічні гендерні відмінності фармакокінетики лікарських засобів, що впливають

на серцево-судинну систему 22

В’юн В.В., Тельнова Л.Г., Власенко А.В.

Духовні проблеми розвитку лікарів-інтернів

у інформаційному суспільстві 24

Вьюник Т.В., Кебашвили С.В.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ 25

Галинский Е.

ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ВРАЧА 26

Гаркавенко К.О., Зєнов’єва О.М.

СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ЗА І ПРОТИ 28

Гасанова А.Р

ТАТУИРОВКИ КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 30

Герасименко С.В., Чеховська І.М.

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНІ МАРГІНАЛИ:

ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ

В РАМКАХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 31

Гетманская Ю.Н.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ МЫСЛЕЙ. КАК МЫ ДУМАЕМ,

ТАК И ЖИВЕМ. 32

Герасимчук Н.Н., Сафаргалина-Корнилова Н.А.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:

ПУТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 35

Глебова Л.И.

Трансформация ценностей

в информационном обществе 37

Глущенко С.В.

ЭГОИЗМ В МЕДИЦИНЕ 38

Годзь Н.Б.

Екологія людини в світлі медичної проблематики –


філософський аналіз 39

Гончаренко Л.А.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ». 41

Григорова И.А., Тихонова Л.В., Тесленко О.А.

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕВРОЛОГИИ 44

Григорова М.В., Сокол А.А.

РАСКОЛ ПРАВОСЛАВИЯ В УКРАИНЕ 46

Громов А.А.

К ВОПРОСУ О «ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ»

УКРАИНСКОЙ НАЦИИ 47

Гуйван И.В.

ДЕТСКАЯ ЭВТАНАЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 49

Гужва А.А.

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»

В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ 51

Dan’azumi I. Alhaji

ADVERSE EFFECTS OF BIOTECHNOLOGY IN MEDICINE 52

Данило Р.Р.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 53

Дащук А.М.,Фоміна Л.В.

ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЛІКАРЯ 54Дегтярева Е.С.

СОЦИАЛЬНАЯ СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА 55

Дегтярь Е.Н., Лисицина А.И.

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕК» 56

Дейнека В.В.

КОНФЛИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ И АВТОРСТВА В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 57

Дєлєвська В.Ю.

ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ

НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

В СПОЛУЧЕННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 59

Дениско Л.Н., Яковенко К.П.

МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТКЕ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ 60

Денисова Д.В.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ФИЗИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 61

Домбровська І.К., Багмут А.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ 61

Завгородній І.В.

ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 63

Завгородній І.В., Семенова Н.В.

ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ 64

Завгородня Н.І.

ФЕНОМЕН ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЖІНОК,

ЩО НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ) 66

Зелена І.І., Зелений С.В.

ПРОФЕСІЯ ЛІКАРЯ ЯК ВТІЛЕННЯ ГУМАНІТАРНО-

ГУМАНІСТИЧНОЇ МІССІЇ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 67

Іванова А.М.

ІНТЕРНЕТ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ ЛЮДСТВА 69

Ингинова К.А., Литвинов И.О.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПИТАНИЯ

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 70

Калиновская О.И., Сафонов Р.А.

Оценка качества жизни пациенток с миомой матки

после эмболизации маточных артерий 71

Калюжка В.Ю.

ВСЕ БОЛЕЗНИ – ОТ НЕРВОВ 73

Камінська Т.М.

Сучасні підходи європейського союзу

до охорони здоров’я 74

Карнаух Э.В., Швед Д.В.

Ленограстим – инновационные рекомбинантные

Биотехнологии в тканевой терапии лейкопений и иммунодефицитов 76

Карпенко К.І.

АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 77

Карпушенко Ю.В., Маткеримова З.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ «КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЕЙ 79

Кислов А.В., Семенюк М.А.

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 80

Ковалева О.Н.

СОВРЕМЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И РИСКИ 82

Ковалева О.Н., Сафаргалина-Корнилова Н.А, Герасимчук Н.Н.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 84

Коваленко С.А.

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА У ДЗЕРКАЛІ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМИ 88

Ковальковский Е.

Профессиональное выгорание врачей,

как социально психологическая проблема 88

Кожин М.И., Шушляпин О.И.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 89

Кожина А.М., Коростій В.І., Завгородня Н.І.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 90

Козлова К.В.

ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМА У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ

ТА МЕДИЧНОМУ АСПЕКТАХ 91

Козько В.Н., Меркулова Н.Ф., Соломенник А.О.,

Могиленец Е.И., Бондарь А.Е.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 93

Король А.В., Тригуб Ю.В.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 94

Кот А.С., Милик А.С.

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ 97

Кравченко В.І.

Політична система України та охорона здоров’я 98

Краснікова С.О., Дмитрієнко Н.Ф.

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК СКЛАДОВА У ВИХОВАННІ

ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 99

Краснощекова О.А.

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 101

Кулакова Е.А.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

НА ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 102

Кулик Т.

Духовные проблемы развития человека в информационном обществе 104

Куртинина Е.О., Григорьева Ю.А.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ

И СУЩЕСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДИВИДА 105

Лазаренко К.П.

УСПІШНА АДАПТАЦІЯ У СУСПІЛЬСТВІ ДІТЕЙ

ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 107

Лантух А.П., Меркулова Н.Ф.

К ВОПРОСУ ОБ ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 109

Левчук В.Г.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

В ДИСКУРСЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 111

Лещина І.В., Мозгова Т.П.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 112

Лисицкая Н.А.

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 114

Лозенко В.В.

ДУХОВНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ ХХІ ВЕКА 115

Ломакина А.О.

СПЕЦИФИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 117

Madukwe, Precious Chidumga

AGEING AS AN INTERDISCIPLINARY CONCEPT 118

Макаров В.О., Козуб С.М., Тішакова Т.С.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЛЮДСЬКА ЧЕСНОТА 119

Маракушина Е.А., Паламарчук В.В.

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 120

Маркевич Н.А.

ТРАНСГУМАНИЗМ – ПАНАЦЕЯ ИЛИ ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 121

Martynenko N.M.

CODEX OF CONSCIOUS LONGEVITY 123

Марущенко О.А.

ГЕНДЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК КЛЮЧЕВОЙ

КОМПОНЕНТ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 125

Марченко Т.Н.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА ИЛИ БОЛЕЗНЬ? 126

Межерицька Н.І.

ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

В ІНФОРМАЦІЙНОМІ СУСПІЛЬСТВІ 128

Минакова С.А. Губин Н.В.

Детоубийство в духовном

и судебно-медицинском аспекте 129

Миронченко С.И.

Гендер как фактор влияния

на действие лекарственнных средств 130

Мирошниченко А.А., Орлова О.А.

НУЖНА ЛИ УКРАИНЕ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА? 132

Молчанюк Д.А., Дубинин С.А.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЁЖИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 133

Mustafa M. Alhaad

ARE OVARIES SAME AS TESTICLES? 134

Насонова Л.И.

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ

В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 136Натальченко М.Л., Стребуль Н.В.

ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 136

Некрасова Ю.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 137


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Московский государственный
123456789 -> Проблемы взаимодействия человека и информационной среды
123456789 -> Некоторые аспекты проблемы идентичности в условиях современного коммуникативного пространства
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Міністерство освіти І науки України І88К 0453-8048 вісник
123456789 -> Кожина Г. М. Психіатрія дитячого та підліткового віку/ Г. М. Кожина, В. Д. Мішиєв, Е. А. Михайлова, Чуприков А. П., Коростій В.І., Самардакова Г. О., Гайчук Л. М., Гуменюк Л. М. Підручник
123456789 -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
123456789 -> Ноосфера і цивілізація
123456789 -> Министерство транспорта РФ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница