Технічне завдання на закупівлю книгстраница25/25
Дата21.05.2016
Размер4.22 Mb.
#27317
ТипАнализ
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

2

 

1258

Прибутько П.С., Михайленко Р.В., Дубчак Л.М. та ін.

Конфліктологія: Навчальний посібник

КНТ

Украинский яз.

 

 

1

 

1259

Стариков И.М.

Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях: Учебное пособие

ЦУЛ (ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Русский яз.

 

 

2

 

1260

Пірен М.І.

Конфліктологія: Підручник

МАУП (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

Украинский яз.

 

 

1

 

1261

Розов В.О.

Адаптивні антистресові психотехнології: Навчальний посібник

КОНДОР

Украинский яз.

 

 

1

 

1262

Трухін І.О.

Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник

ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Украинский яз.

 

 

1

 

1263

Степанов О.М., Фіцула М.М.

Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1264

Юрченко В.М.

Психічні стани людини: Системний опис: Монографія

ПЕРСПЕКТИВА, НВЦ

Украинский яз.

 

 

1

 

1265

Каліна Н.Ф.

Психотерапія: Підручник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1266

Губненко О.В.

Як виховати генія, або Інвестиція у Вашу дитину. Для дітей від 5 до 16 років: Книга для батьків, дітей, педагогів та психологів / Журнал "Обдарована дитина". Журнал "Практична психологія та соціальна робота"

СОЦИС-Прес, ТОВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1267

Кузікова С.Б.

Основи психокорекції: навчальний посібник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1268

Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Грищенко Г.В., Старіков І.М. Під заг. наук. ред. д. пед. н., проф., акад. РАО Старікова І.М.

Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення: Навчальний посібник

ПРОФЕСІОНАЛ, Видавничий Дім

Украинский яз.

 

 

1

 

1269

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.

Психологія вищої школи: Підручник

КАРАВЕЛА

Украинский яз.

 

 

1

 

1270

Упор. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

Загальна психологія: Хрестоматія: Навчальний посібник / Вища освіта в Україні

КАРАВЕЛА

Украинский яз.

 

 

1

 

1271

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.

Психологія вищої школи: Практикум. Навчальний посібник

КАРАВЕЛА

Украинский яз.

 

 

1

 

1272

Бех І.Д.

Психологічні джерела виховної майстерності: Навчальний посібник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1273

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Дитяча психологія: Навчальний посібник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1274

Дуткевич Т.В.

Дошкільна психологія: Навчальний посібник

ЦУЛ (ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Украинский яз.

 

 

1

 

1275

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Дитяча психологія: Навчальний посібник для самостійної роботи студента / САМ!

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

2

 

1276

Степанов О.М.

Педагогічна психологія: Навчальний посібник / Альма-матер

АКАДЕМВИДАВ

Украинский яз.

 

 

1

 

1277

Миллидж Дж., Годж Дж.

Кумиры / Подарочные издания

ФАКТОР

Русский яз.

 

 

1

 

1278

Вирабов С.А.

Мои афоризмы о политиках и демократии, власти, мафии, науке, культуре и любви, о философском и правовом

ЛИБІДЬ

Русский яз.

 

 

1

 Усього:

 

 

 

 

1 379

 


Оформлення та цінова пропозиція конкурсних торгів.
Цінова пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Цінова пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника:Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.Горького

вул. Радянська, 78, м. Луганськ, 91016
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій;

повне найменування (для ФОП - прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 10 год. 00 хв. 10.09.2013»

У Технічному завданні на закупівлю книг – Пропозиції від учасника - обов'язковим до заповнення по кожній позиції є такі поля: «ISBN» (якщо такі дані присутні в самій книзі), «Ціна, грн.», «Вартість, грн.», підсумкова сума цін, підсумкова сума вартості.

Ціни пропозиції конкурсних торгів вказуються за одиницю в українських гривнях, із урахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені. Виходячи із ціни вказується й вартість по кожній позиції. Остаточно виводиться підсумкова вартість - ціна всієї пропозиції. Ціни, вартість пропозиції та всі інші дані повинні бути чітко визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

Замовник залишає за собою право повної або вибіркової перевірки наданих Пропозицій від учасників.


Пропозиції від учасника оцінюється тільки по сукупній вартості, а не по кожній окремій позиції (окремому товару) у Технічному завданні на закупівлю книг.
Замовник залишає за собою право визнати Пропозиції учасників, у яких буде присутній недостовірна інформація, як найгіршу.
Замовник залишає за собою право відхилити Пропозиції від учасників без яких-небудь додаткових уточнень з учасником й погоджень із останнім, якщо в Пропозиції будуть присутні:

  • нульові ціни (ціна) або вартість;

  • недостовірна інформація;

  • ціна на видання (товар) нижче, чим оптові ціни самого видавництва, що видав дане видання (з метою недопущення поставки контрафактних видань)

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Перелік документів, які вимагаються від Учасника

 1. Відомості про підприємство

  • Повне найменування підприємства, організації;

  • Код ЗКПО / ЄДРПОУ;

  • Юридична адреса;

  • Поштова адреса;

  • Фактична адреса (адреса місцерозташування);

  • Платник податку на прибуток;

  • ІПН;

  • Номер: Свідоцтва про присвоєння ІПН. або Свідоцтва про сплату єдиного податку;

  • Дата: Свідоцтва про присвоєння ІПН. або Свідоцтва про сплату єдиного податку;

  • Розрахунковий рахунок;

  • Банк;

  • МФО;

  • Телефон;

  • Факс;

  • E-mail;

  • Сайт (адреса Internnet-сторінки)

 1. Пропозиція, відповідно до Технічного завдання на закупівлю книг (Додаток №1) з обов'язковим заповненням полів «ISBN» » (якщо такі дані присутні в самій книзі),, «Ціна, грн.», «Вартість, грн.» .по кожному найменуванню, підсумкової суми цін, підсумкової суми вартості

 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, як суб'єкта господарювання.

 3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва платника єдиного податку..

 4. Копія довідки про взяття на облік платника податків (4 ОПП).

 5. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості або копія податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за останній звітний період.

 6. Підтвердження повноважень керівника підприємства (для юридичних осіб)

Голова комітету з конкурсних торгів Соцков О.В.
Каталог: engine
engine -> Мета-аналитические исследования в психологии
engine -> 2012 Раздел Методология психологии, предмет и методы психологического исследования
engine -> Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19. 00. 13 психология развития, акмеология
engine -> Роль акцентуаций характера в самореализации личности
engine -> Индивидуально-психологические предпосылки выбора профессии в подростковом и юношеском возрасте 19. 00. 13 психология развития, акмеология
engine -> Восприятие выражения целого и частично закрытого лица
engine -> Личностно-ориентированная экспертиза профессиональной пригодности летчиков
engine -> Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19. 00. 03 Психология труда, инженерная психология
engine -> Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
engine -> Взаимосвязь социально-психологических характеристик и жизненной перспективы личности


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница