Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Впровадження єдиної системи документообігустраница3/7
Дата12.05.2016
Размер0.68 Mb.
#608
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

4.24. Впровадження єдиної системи документообігу

у структурних підрозділах Одеської міської ради

Ефективність роботи органів виконавчих органів Одеської міської ради визначається: ефективністю взаємодії з громадянами та підприємствами, ефективністю внутрішньої роботи кожної структурної одиниці та ефективністю взаємодії між собою. Основна функція будь-якої державної установи – прийняття управлінських рішень. При цьому необхідна інформація, а самі рішення подаються у вигляді документів. Загальноприйнятий обмін паперовими документами між органами місцевого самоврядування є надзвичайно повільним і вимагає значних витрат на служби, канцелярію, яка реєструє вхідні та відправляє вихідні документи.

Тому електронний документообіг – найбільш прогресивний шлях до підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, оскільки за умови його запровадження зникає необхідність вручну розмножувати паперові документи, відслідковувати їх переміщення всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційних відомостей. Наскрізний автоматичний контроль на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

Впровадження єдиної системи документообігу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування передбачає практичну реалізацію автоматизованого документообігу в місті з регламентацією прав доступу до загальної об’єктової інформації; планування колективної роботи; можливість колективної роботи над документами; організацію захисту інформації від несанкціонованого доступу; для забезпечення прийому, реєстрації, розгляду, передачі, відправки, інформаційно-довідкової роботи, оперативного зберігання, контролю виконання, систематизації і класифікації, формування справ, складання описів та передачі в архів документів.

Автоматизація діловодства полягає в тому, що при реєстрації паперового документа він повністю або частково переводиться в електронну форму, і подальша робота ведеться переважно з електронними реєстраційними картками та зображеннями документів. Запровадження такої технології дає змогу: прискорити рух документів в організації; гарантувати їх своєчасний розгляд; забезпечити ефективний контроль за їх виконанням та ухваленням управлінських рішень; підвищити ефективність роботи окремих чиновників та організації; знизити витрати на розмноження, передачу і зберігання копій паперових документів; при ухваленні рішень підвищити їх обґрунтованість та якість.

Перевагою системи електронного документообігу є єдиний робочий простір (усі документи зберігаються в одному місці на спеціальному сервері). Усі користувачі працюють з єдиними актуальними версіями документів. Система зберігає усю історію дій побудови електронного документообігу, будується єдина база розпорядчих документів. Сховище документів дозволяє організувати спільний доступ співробітників підприємства до колективних документів/матеріалів, розміщених на центральному сервері.


4.25. Створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису та впровадження електронно-цифрового підпису

в структурних підрозділах Одеської міської ради

Введення в дію законодавства щодо юридичного статусу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) дає можливість створювати системи обміну електронними документами, які не потребують дублювання паперовими і надають можливість значно знизити фінансові витрати та витрати робочого часу в органах влади та управління.

Технологія автоматичного документообігу підносить на новий рівень якість документів, що готуються за допомогою комп’ютерних технологій. На порядку денному з’являється електронний документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу: для ідентифікації підписувала та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

ЕЦП як спосіб ідентифікації підписувача електронного документу, дозволяє однозначно визначати походження інформації (джерело інформації), що міститься у документі. Завдяки цьому ЕЦП є також надійним засобом розмежування відповідальності за інформаційну діяльність у суспільстві, зокрема, відповідальності за дезінформування.

Накладання ЕЦП завершує утворення електронного документа, надаючи йому юридичної сили.


4.26. Використання відеореєстраторів для автотехніки

комунальних підприємств міста

Введення в дію відеореєстраторів для автотехніки дозволить контролювати, моніторити рух техніки та поставленні завдання персоналу керівництву міста. Розробка та накопичування бази даних (електронного реєстру) з архівом медійного контенту та пошуковою системою у будь-який момент часу дозволить перевірити відповідність маршруту техніки до завдання.


4.27. Створення єдиної графічної системи діючих комунікацій, паспортизація небезпечних об’єктів

Передбачає створення бази даних, паспортизацію небезпечних об’єктів з фотофіксацією та позначкою на мапі міста.


4.28. Розробка єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи

Створення єдиного інформаційного простору медичних установ міста дозволить покращити процес організації надання населенню медичних послуг та контролю за станом здоров’я населення. Медична інформаційно-аналітична система спрямована на використання інформації щодо надання медичних послуг та позбавлення медичних працівників від паперової рутини. Система стане якісним, простим і зручним інструментом доступу до необхідної інформації з надання медичної допомоги. Об'єктом автоматизації є медичні установи амбулаторно-поліклінічного типу:

  • дитячі та дорослі міські поліклініки;

  • стоматологічні поліклініки;

  • жіночі консультації;

  • диспансери;

  • діагностичні центри і т.п.


Єдина база пацієнтів лікарень та клінік дозволить зробити:

  • перенесення паперових персональних карт хворого в електронний вигляд;

  • централізоване зберігання бази даних з можливістю віддаленого доступу для лікарів і пацієнтів;

  • можливість запису на прийом до лікаря через мережу Інтернет;

  • можливість консультування з лікарем онлайн.


Важливо, що єдина медична інформаційно-аналітична система дозволить лікарю отримати необхідну інформацію стосовно хворого (подивитися історію хвороби, протипоказання, наявність алергії) і в тому випадку, коли пацієнт захворів в іншому місті, потрапивши до лікарні не за місцем прописки або в інших непередбачених обставинах, наприклад, коли пацієнт знаходиться без свідомості і у лікаря немає можливості опитати хворого.


Ресурсне забезпечення Програми
Міська програма

«Електронне відкрите місто» м. Одеси

на 2015-2017 роки

Таблиця 1


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етап виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2015 рік

(тис. грн.)

2016 рік

(тис. грн.)

2017 рік

(тис. грн.)

Усього, в т.ч.

Державний бюджет-

-Бюджет міста Одеси

6 951,0

4 388,0

3 206,0

14 545,0

Інші джерела-5. Орієнтовний обсяг фінансування за роками та

головними розпорядниками бюджетних коштів


Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

За роками

Усього витрат на виконання програми, тис.грн.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Усього, в т.ч:

6951,0

4388,0

3206,0

14545,0

Державний бюджет

-

-

-

-

Бюджет міста Одеси, з них:

6951,0

4388,0

3206,0

14545,0

із загального фонду, у тому числі за головними розпорядниками коштів:

4476,4

2791,0

1426,0

8693,4

1. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю

2196,4

1743,0

816,0

4755,4

2. Департамент надання адміністративних послуг

238,0

230,0

140,0

608,0

3. Управління архітектури та містобудування

1200,0

-

-

1200,0

4. Виконавчий комітет Одеської міської ради

134,0

40,0

-

174,0

5. Департамент економічного розвитку

178,0

80,0

-

258,0

6. Департамент охорони здоров’я

90,0

150,0

210,0

450,0

7. Юридичний департамент

60,0

80,0

100,0

240,0

8. Департамент внутрішньої політики

62,0

36,0

-

98,0

9. Управління реклами

56,0

98,0

-

154,0

10. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів

56,0

68,0

-

124,0

11. Департамент комунальної власності

90,0

50,0

-

140,0

12. Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

48,0

32,0

-

80,0

13. Департамент міського господарства

68,0

184,0

160,0

412,0

із спеціального фонду, за головними розпорядниками коштів:

2474,6

1597,0

1780,0

5851,6

1. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю

126,6

138,0

-

264,6

2. Департамент надання адміністративних послуг

300,0

445,0

455,0

1200,0

3. Управління архітектури та містобудування

280,0

300,0

150,0

730,0

4. Виконавчий комітет Одеської міської ради

1548,0

464,0

950,0

2962,0

5. Департамент міського господарства

220,0

250,0

225,0

695,0

Каталог: images -> File
File -> Калимуллиной Ирины Назимовны 2013-2014 учебный год пояснительная записка рабочая программа
File -> Программы
File -> Агрессивное поведение дошкольников и его преодоление
File -> Практические рекомендации родителям и педагогам, как правильно вести себя
File -> Влияют ли компьютерные игры на уровень агрессивности подростков?
File -> Консультация для родителей «Агрессивноcть это плохо»
File -> Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков
File -> «Адаптация детей раннего возраста к условиям пребывания в доу»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница