Законукраїни про пенсійне забезпеченняСкачать 377.5 Kb.
страница2/5
Дата21.05.2016
Размер377.5 Kb.
#27301
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального

обов'язку, мають право на пенсію:

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не

менше 25 років;

жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше

20 років.

{ Стаття 16 в редакції Закону N 3948-12 від 04.02.94 }
Стаття 17. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям

інвалідів з дитинства


Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до

восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали

їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення

50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до

стажу часу догляду за дітьми (пункти "є" і "ж" статті 56). При

цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди

віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії

(стаття 94).


У разі відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда

здійснювалось його батьком, йому призначається пенсія за віком

після досягнення 55 років при стажі роботи 20 років.
Стаття 18. Пенсії за віком окремим категоріям громадян
Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і

диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком:

чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не

менше 20 років;

жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше

15 років;

інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I

групи мають право на пенсію за віком:

чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не

менше 15 років;

жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше

10 років.


Стаття 19. Розміри пенсій за віком
Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів

заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії.

За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років

жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як

на 1 процент мінімального розміру пенсії.
Працівникам, зайнятим на роботах, передбачених пунктом "а"

статті 13 і статтею 14 цього Закону, за кожний рік роботи, яка дає

право на пенсію на пільгових умовах, пенсія збільшується на 1

процент заробітку.


Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі

мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану

економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком

встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості.

{ Частина третя статті 19 в редакції Закону N 307/97-ВР від

04.06.97 }


Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із

збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету чи

межі малозабезпеченості.

{ Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 307/97-ВР від 04.06.97 }
Максимальний розмір пенсії не може перевищувати трьох, а для

працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті

13 і статтею 14 цього Закону, - чотирьох мінімальних пенсій за

віком.
Розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до цієї статті,

не може перевищувати 75 процентів заробітку, за винятком

мінімальних пенсій, підвищених за роки роботи понад 25 років у

чоловіків і 20 - у жінок, а працівникам, зайнятим на роботах,

передбачених пунктом "а" статті 13 і статтею 14 цього Закону, - 85

процентів заробітку.
З метою коригування рівнів пенсій, призначених до введення в

дію цього Закону, провадиться їх перерахунок виходячи з рівня

заробітної плати відповідних категорій працівників за станом на 1

січня 1992 року.


Стаття 20. Пенсії за віком при неповному стажі роботи
Особам, які не мають достатнього для призначення повної

пенсії стажу роботи (стаття 12), призначаються пенсії за віком при

неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу (стаття

68), але не менше соціальної пенсії (пункт "б" статті 94).


При призначенні пенсій при неповному стажі не застосовуються

встановлені цим Законом пільгові умови за віком і стажем для

призначення пенсій.
Стаття 21. Надбавки до пенсії за віком
До пенсії за віком, у тому числі обчисленої в мінімальному

розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні

непрацездатних членів сім'ї (статті 37, 38, 40, 41), - на кожного

непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії,

передбаченої для відповідної категорії непрацездатних;


{ Пункт "б" частини першої статті 21 втратив чинність у

частині призначення надбавки на догляд на підставі Закону

N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005 }

б) одиноким пенсіонерам, які за висновком медичних закладів

потребують постійного стороннього догляду, - на догляд за ними в

розмірі соціальної пенсії (пункт "б" статті 94);


в) пенсіонерам, які набули відповідно до законодавства

колишнього Союзу РСР право на надбавку до пенсії за роботу після

досягнення пенсійного віку, - в розмірі 10 процентів основної

пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але

не більше 40 процентів; { Частину першу статті 21 доповнено

пунктом "в" згідно із Законом N 112/98-ВР від 11.02.98 - набирає

чинності з 1 липня 1998 року }

г) особам, які набули права на пенсію за віком відповідно до

цього Закону і мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього

Закону, але після досягнення пенсійного віку виявили бажання

працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, - в розмірі

10 відсотків основного розміру пенсії без урахування надбавок,

підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після

досягнення пенсійного віку, але не більш як 40 відсотків;

{ Частину першу статті 21 доповнено пунктом "г" згідно із Законом

N 854-IV ( 854-15 ) від 22.05.2003 }

д) пенсіонерам, крім осіб, зазначених у пункті "в" цієї

статті, які мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього

Закону, і в період роботи відмовились одержувати пенсію, - у

розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії без урахування

надбавок, підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи

після відмови від одержання пенсії, але не більш як 40 відсотків.

{ Частину першу статті 21 доповнено пунктом "д" згідно із Законом

N 854-IV ( 854-15 ) від 22.05.2003 }


Надбавки, встановлені відповідно до пунктів "в", "г" і "д"

частини першої цієї статті, зберігаються при переведенні на інший

вид трудової пенсії.

{ Статтю 21 доповнено частиною другою згідно із Законом N 854-IV

( 854-15 ) від 22.05.2003 }
Надбавки, передбачені цією статтею, можуть нараховуватись

одночасно.


Стаття 22. Період, на який призначаються пенсії за віком
Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану

здоров'я.


ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ
Стаття 23. Умови призначення пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання

інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я,

внаслідок:

а) трудового каліцтва або професійного захворювання;

б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не

пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).


Пенсії по інвалідності призначаються незалежно від того, коли

настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи

після припинення роботи.
Стаття 24. Групи інвалідності
Залежно від ступеня втрати здоров'я інваліди поділяються на

три групи.


Причини і групи інвалідності, а також час настання

інвалідності встановлюються органами медико-соціальної експертизи,

що діють на підставі Положення про них, затверджуваного Кабінетом

Міністрів України.


Стаття 25. Стаж роботи, який дає право на пенсію по

інвалідності


Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи

професійного захворювання (стаття 26) призначаються незалежно від

стажу роботи.
Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання

призначаються при наявності такого стажу роботи на час настання

інвалідності:

-----------------------------------------------------------------

Стаж роботи (в роках)

-----------------------------------------------------------------

До досягнення 23 років 1

від 23 років до досягнення 26 років 2

від 26 років до досягнення 31 року 3

від 31 року до досягнення 36 років 5

від 36 років до досягнення 41 року 7

від 41 року до досягнення 46 років 9

від 46 років до досягнення 51 року 11

від 51 року до досягнення 56 років 13

від 56 років до досягнення 61 року 14

від 61 року і старші 15


Якщо було набуто стажу роботи, необхідного для відповідної

вікової групи, і робота продовжувалась при переході до наступної

вікової групи, то умова про стаж вважається виконаною незалежно

від вимог, встановлених для наступної вікової групи.


Особам, які стали інвалідами внаслідок загального

захворювання в період роботи або після її припинення до досягнення

20 років, пенсії призначаються незалежно від стажу роботи.
При переведенні з пенсії по інвалідності внаслідок трудового

каліцтва або професійного захворювання на пенсію по інвалідності

внаслідок загального захворювання необхідний стаж визначається за

віком на час початкового встановлення інвалідності.


Стаття 26. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або

професійного захворювання


Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового

каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність,

стався (крім випадків протиправного діяння):

а) при виконанні трудових обов'язків (у тому числі під час

відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах

підприємства або організації, хоча б і без спеціального доручення;

б) по дорозі на роботу або з роботи;

в) на території підприємства, організації або в іншому місці

роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви),

протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь

виробництва, одягу тощо перед початком або після закінчення

роботи;


г) поблизу підприємства, організації або іншого місця роботи

протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), якщо

перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового

розпорядку;

д) при виконанні державних або громадських обов'язків;

е) при виконанні дій по рятуванню людського життя, по охороні

державної, колективної та індивідуальної власності, а також по

охороні правопорядку.


Список професійних захворювань затверджується в порядку, що

визначається Кабінетом Міністрів України.


Стаття 27. Пенсії по інвалідності громадянам України -

переселенцям з інших держав


Громадянам України - переселенцям з інших держав, які не

працювали в Україні, пенсії призначаються:

а) по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або

професійного захворювання - незалежно від стажу роботи;

б) по інвалідності внаслідок загального захворювання - при

наявності стажу роботи, необхідного за віком на день встановлення

інвалідності.
Стаття 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються
Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,

клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали

до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну

ординатуру, пенсії призначаються:

а) при інвалідності внаслідок трудового каліцтва або

професійного захворювання, пов'язаних з проходженням виробничого

навчання, практики чи практичними заняттями, - незалежно від

тривалості перебування в навчальному закладі, на курсах, в

аспірантурі чи клінічній ординатурі. При цьому до інвалідності

внаслідок трудового каліцтва, пов'язаного з проходженням

виробничого навчання, практики або практичними заняттями,

прирівнюється інвалідність, що настала у зв'язку з виконанням

державних, громадських обов'язків або завдань адміністрації, або у

зв'язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, по охороні

державної, колективної та індивідуальної власності, а також по

охороні правопорядку;

б) при інвалідності внаслідок загального захворювання - якщо

вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, клінічний

ординатор, аспірант, докторант навчався протягом відповідного

строку, вказаного у статті 25 цього Закону.


Учням загальноосвітніх шкіл пенсії призначаються при

інвалідності внаслідок каліцтва, пов'язаного з проходженням

виробничого навчання, практики або практичними заняттями,

незалежно від тривалості навчання.


Стаття 29. Розміри пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:

інвалідам I групи - 70 процентів;

інвалідам II групи - 60 процентів;

інвалідам III групи - 40 процентів заробітку (стаття 64).


Якщо у інвалідів є трудовий стаж, необхідний для призначення

пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по

інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком при

відповідному стажі роботи.


Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної

пенсії по відповідній групі інвалідності (стаття 94).


Мінімальний розмір пенсії особам, які стали інвалідами

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті

Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби,

або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті

чи виконанням інтернаціонального обов'язку, а також громадянам,

яких необгрунтовано було піддано політичним репресіям і в

подальшому реабілітовано, інвалідність яких пов'язана з

репресіями, встановлюється:

інвалідам I та II груп - у розмірі трьох мінімальних пенсій

за віком;

інвалідам III групи - у розмірі півтори мінімальних пенсії за

віком.
Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для

працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті

13 і статтею 14 цього Закону, - чотирьох мінімальних пенсій за

віком.
Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного

захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві

для даної професії.
Стаття 30. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи
Інвалідам внаслідок загального захворювання, які не мають

достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття

25), призначається пенсія по інвалідності при неповному стажі

роботи в розмірі, пропорційному наявному стажу, але не менше

соціальної пенсії, встановленої для відповідної групи інвалідності

(стаття 94).


Стаття 31. Розміри пенсій по інвалідності особам, які

навчаються


Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,

клінічним ординаторам, докторантам, які не працювали до вступу в

навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру,

учням загальноосвітніх шкіл, які стали інвалідами внаслідок

трудового каліцтва або професійного захворювання, пов'язаних з

проходженням виробничого навчання, практики чи практичними

заняттями, пенсії по інвалідності призначаються в розмірах,

встановлених статтею 29 цього Закону.


Стаття 32. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами

при виконанні громадянського обов'язку


Особам (не зазначеним у пунктах "а" - "е" і "ж" статті 3),

які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних чи

громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням дій по рятуванню

людського життя, по охороні державної, колективної та

індивідуальної власності, а також по охороні правопорядку, пенсії

призначаються в розмірах, встановлених статтею 29 цього Закону.


Стаття 33. Надбавки до пенсії по інвалідності
До пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в

мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні

непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена

сім'ї (статті 37, 40, 41) в розмірі соціальної пенсії,

передбаченої для відповідної категорії непрацездатних;


{ Пункт "б" частини першої статті 21 втратив чинність у

частині призначення надбавки на догляд на підставі Закону

N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005 }

б) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які

потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного

віку, а також одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного

віку, - на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії (пункт "б"

статті 94).


Надбавки, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, можуть

нараховуватися одночасно.


Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок

Чорнобильської катастрофи нараховуються відповідно і в порядку,

встановленому Законом України "Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( 796-12 ).
Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по

інвалідності


Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої

органами медико-соціальної експертизи. Інвалідам - чоловікам

старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності

призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться

тільки за їх заявою.
Стаття 35. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності

або відновленні здоров'я


У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі

виплачується з дня зміни групи інвалідності.


У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою

пенсія виплачується до кінця місяця, в якому її визнано здоровою,

але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.
Стаття 36. Умови поновлення виплати пенсії при перервах

в інвалідності


Якщо інвалід не з'явився в органи медико-соціальної

експертизи на повторний огляд у призначений для цього строк, то

виплата йому пенсії зупиняється, а в разі визнання його знову

інвалідом поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один

місяць.
У разі коли строк повторного огляду пропущено з поважної

причини, виплата пенсії провадиться з дня зупинення виплати до

дня повторного огляду, але не більш як за 3 роки, якщо орган

медико-соціальної експертизи визнає його за цей період інвалідом.

При цьому, якщо при повторному огляді інваліда переведено до іншої

групи інвалідності (вищої або нижчої), то пенсія за вказаний час

виплачується за попередньою групою.
Якщо виплату пенсії інвалідові, який втратив здоров'я

внаслідок загального захворювання, було припинено у зв'язку з

відновленням здоров'я або якщо він не одержував пенсії внаслідок

нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі

наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної

пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за

умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше 5

років. Якщо минуло більше 5 років, пенсія призначається знову на

загальних підставах.
ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
Стаття 37. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі

втрати годувальника


Право на пенсію в разі втрати годувальника мають

непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його

утриманні (стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються

незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.


Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його

утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили

джерело засобів до існування.
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або

старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18

років, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не

мають працездатних батьків;

б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або

досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;

в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся,

брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він

(вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками

померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;

г) дід і бабуся - в разі відсутності осіб, які за законом

зобов'язані їх утримувати.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають

право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення

навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними

23-річного віку.


Всі правила цього Закону, що стосуються сімей померлих,

відповідно поширюються (оскільки не обумовлено інше) і на сім'ї

безвісти відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника

засвідчена у встановленому порядку.


Стаття 38. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями
Члени сім'ї померлого вважаються такими, що були на його

утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували

від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом

засобів до існування.


Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним

і основним джерелом засобів до існування, але які й самі

одержували яку-небудь пенсію, мають право перейти на нову пенсію.
Стаття 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям,

які перебувають на повному державному утриманні

Дітям - круглим сиротам за період перебування на повному

державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника

виплачуються у повному розмірі.
Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні,

виплачується 50 процентів призначеної пенсії.


Стаття 40. Право на пенсію в разі втрати годувальника

усиновителів і усиновлених


Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника

нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми.


Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати

годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.


Стаття 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима

і мачухи, пасинка і падчірки


Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати

годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо

виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5

років.
Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від

батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.
Стаття 42. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при

новому одруженні


Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті

одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.


Стаття 43. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію

Каталог: repository
repository -> Предисловия к первому и второму изданиям
repository -> Фромм Э. Душа человека ее способность к добру и злу Эрих ФРОММ Душа человека ее способность к добру и злу
repository -> Взаимосвязь уровня притязаний и акцентуаций характера у учащихся подросткового возраста
repository -> Цвет и психика
repository -> Л. С. Выготский мышление и речь
repository -> Лекции по общей психологии М., 2000
repository -> Т. В. Прохоренко Москва ■ Санкт-Петербург • Нижний Новгород ■ Воронеж Ростов-на Дону ■ Екатеринбург ■ Самара Новосибирск Киев ■ Харьков ■ Минск 2005 ббк 88. 3я7

Скачать 377.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница