Законукраїни про пенсійне забезпеченняСкачать 377.5 Kb.
страница3/5
Дата21.05.2016
Размер377.5 Kb.
#27301
ТипЗакон
1   2   3   4   5
Сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва

чи професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера

пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок

загального захворювання чи каліцтва, не пов'язаного з роботою,

призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був

би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності (стаття

25).
Сім'ям вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,

стажистів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів, які не

працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру

чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих

самих підставах, що і пенсії по інвалідності цим учням, студентам,

аспірантам і клінічним ординаторам (стаття 28).


Сім'ям громадян України - переселенців з інших держав, якщо

годувальник не працював в Україні, пенсії призначаються:

а) тим, хто одержував в інших державах пенсію в разі втрати

годувальника, - незалежно від стажу роботи годувальника;

б) тим, хто не одержував пенсії, - за умови, якщо годувальник

за віком на день припинення роботи мав відповідний стаж (стаття

25), а в разі смерті його внаслідок трудового каліцтва чи

професійного захворювання - незалежно від стажу роботи

годувальника.
Стаття 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного

непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30 процентів заробітку

годувальника (стаття 64), але не менше соціальної пенсії,

встановленої для відповідної категорії непрацездатних.


На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також

на дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може

бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії.
Сім'ям, до складу яких входять діти, які втратили обох

батьків (круглі сироти), пенсія обчислюється із загальної суми

заробітку обох батьків.
Стаття 45. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному

стажі роботи


Членам сім'ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок

загального захворювання і не мав стажу, достатнього для

призначення повної пенсії по інвалідності (стаття 25),

призначається пенсія при неповному стажі в розмірі, пропорційному

наявному стажу роботи годувальника.
Сім'ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при

неповному стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи,

виходячи з якого було призначено пенсію померлому годувальнику.
При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім'ї не

може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для

відповідної категорії непрацездатних.
Стаття 46. Право на звернення за призначенням пенсії в разі

втрати годувальника без обмеження строком


Сім'я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника,

може звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після

смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника без

обмеження будь-яким строком.


Пенсії в разі втрати годувальника призначаються:

а) сім'ям осіб, зазначених у статті 3 цього Закону, -

незалежно від того, коли помер годувальник: у період роботи

(навчання) чи після припинення роботи (навчання);

б) сім'ям пенсіонерів - якщо годувальник помер у період

одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати

пенсії.
Стаття 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати

годувальника. Зміна розміру пенсії


Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь

період, протягом якого член сім'ї померлого вважається

непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім'ї,

які досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, - довічно.


Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї

провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому

настали обставини, що спричинили зміну розміру або припинення

виплати пенсії.


Стаття 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати

годувальника на всіх членів сім'ї.

Виділення частки пенсії
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію,

призначається одна спільна пенсія.


На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і

виплачується йому окремо.


Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця,

що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії.


Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при

зміні кількості членів сім'ї


При зміні кількості членів сім'ї, забезпечуваних пенсією в

разі втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або

зменшується за кількістю членів сім'ї, які мають право на пенсію.
Такий же перегляд пенсії провадиться і в тих випадках, коли

виплата пенсії одному з членів сім'ї зупиняється або поновлюється

після закінчення обставин, що спричинили зупинення виплати пенсії.
Стаття 50. Порядок і строки встановлення інвалідності

членам сім'ї


На членів сім'ї, які є інвалідами, відповідно поширюються

правила, викладені в статтях 24, 34, 35, частинах першій та другій

статті 36 цього Закону.
ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ


Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення

за вислугу років


Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям

громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати

професійної працездатності або придатності до настання віку, що

дає право на пенсію за віком.


Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію

за вислугу років


Право на пенсію за вислугу років мають:

окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного

складу;

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників,які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують

безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в

технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних

кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на

вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад

морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім

суден портових, що постійно працюють на акваторії порту,

службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського

сполучення);

працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,

безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,

пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних,

гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

робітники і майстри (у тому числі старші майстри),

безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи

зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;

деякі категорії артистів театрів та інших

театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до

пункту "ж" статті 55;

працівники освіти, охорони здоров'я, а також соціального

забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та

інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті

обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту "е"

статті 55;

спортсмени відповідно до пункту "є" статті 55.
Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам

льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів

повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,

бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)

і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах)

призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього

Закону для пенсій за віком.

{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті

64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право

на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій

працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів

повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,

бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)

і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

{ Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних

екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,

бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)

і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах,

пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що

дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та

статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і

призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою,

шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і

не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників

льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб

льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів,

штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,

льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні

роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних

екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,

бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)

і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не

може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної

плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за

календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.

{ Частина третя статті 53 в редакції Закону N 1222-XIV ( 1222-14 )

від 17.11.99 }

{ Стаття 53 в редакції Закону N 428/95-ВР від 14.11.95, із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від

17.11.99 }

{ Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного

складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону ( 428/95-ВР)

згідно з Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95 }

{ Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних

екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,

бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)

і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які

вийшли на пенсію до набрання чинності Закону ( 1222-14 ) згідно із

Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації

і льотно-випробного складу, які мають право

на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії

робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу,

незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і

організацій, в яких вони зайняті:

а) працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі

років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20

років у жінок.

Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом

здоров'я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків

не менше 20 років і у жінок не менше 15 років мають право

на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення

строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок

призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу

затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів

України;


б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і

мають свідоцтво диспетчера:

чоловіки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи

по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;

жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі

роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи

по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.

Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому

управлінню польотами повітряних суден за станом здоров'я

(через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше

10 років і у жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на

пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

У вислугу років працівникам, які здійснюють управління

повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пункті

"а" цієї статті.

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і

мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники

польотів), мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони

були зайняті на цих роботах:

чоловіки - не менше 20 років;

жінки - не менше 17 років 6 місяців.

Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм пенсій

затверджується Кабінетом Міністрів України;

в) інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що

затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів

України:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20

років на зазначених посадах;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15

років на зазначених посадах.

У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу

зараховується також робота, зазначена в пунктах "а" і "б" цієї

статті;


г) бортпровідники:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як

бортпровідник;

жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як

бортпровідниця.
Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей

народного господарства, які мають право

на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають:

а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії

працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і

забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та

метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються

в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; водії

вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному

процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на

вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на

зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній

роботі;

б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,

пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних,

гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на

зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній

роботі.

При цьому період роботи безпосередньо в польових умовахпротягом півроку або більше півроку зараховується за рік роботи,

менше півроку - за фактичною тривалістю, а на сезонних роботах -

відповідно до статті 61 цього Закону;

в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри),

безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи

зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком

професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який

визначається Кабінетом Міністрів України:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на

зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній

роботі;


г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на

вантажно-розвантажувальних роботах у портах:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній

роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажіроботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній

роботі;


д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної

промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на

акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і

внутріміського сполучення):

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі

роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на

зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі

роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній

роботі;


працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу

суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - за

списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом

Міністрів України, незалежно від віку:

чоловіки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями

і посадами не менше 25 років;

жінки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і

посадами не менше 20 років;

е) працівники освіти, охорони здоров'я та соціального

забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30

років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається

Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку;

є) спортсмени - заслужені майстри спорту, майстри спорту

міжнародного класу - члени збірних команд при загальному стажі

роботи не менше 20 років - у порядку, який визначається Кабінетом

Міністрів України, незалежно від віку;

ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних

закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності

від 20 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який

визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.


ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПЕНСІЙ
Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до

стажу роботи, який дає право на трудову пенсію


До стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі

трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і

кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та

господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших

кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і

тривалості перерв.


При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965

року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин

встановленого мінімуму трудової участі в громадському

господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.


До стажу роботи зараховується також:

а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав

державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових

внесків, період одержання допомоги по безробіттю, а також робота

в'язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови

сплати страхових внесків; { Пункт "а" частини третьої статті 56

із змінами, внесеними згідно із Законом N 3284-12 від 17.06.93 }

б) творча діяльність осіб, передбачених пунктом "в" статті 3

цього Закону. При цьому творча діяльність членів Спілки

письменників України, Спілки художників України, Спілки

композиторів України, Спілки кінематографістів України, Спілки

театральних діячів України, інших творчих працівників, які не є

членами творчих спілок, але об'єднані відповідними професійними

комітетами, до введення в дію цього Закону зараховується в стаж

роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випадках стаж

творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих

спілок республіки починаючи з дня опублікування або першого

публічного виконання чи публічного показу твору даного автора;

в) військова служба та перебування в партизанських загонах і

з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах

внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби;

г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального

зв'язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої

підпорядкованості та наявності спеціального або військового

звання;

д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальнихзакладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню

кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і

клінічній ординатурі;

е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи;

є) час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом

віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

ж) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але

не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;

з) період проживання дружин осіб офіцерського складу,

прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з

чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх

працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.
При збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи

(стаття 19) поряд з роботою враховуються також періоди,

передбачені пунктами "а" - "ж" цієї статті і статтями 57-61 цього

Закону.
Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним

випадком на виробництві або професійним захворюванням

зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а

також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на

призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах

(статті 13 і 14).

{ Частина п'ята статті 56 в редакції Закону N 3128-12 від

22.04.93 }
При призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до

статей 13 і 14 та пенсій за вислугу років відповідно до статті 55

цього Закону провадиться взаємне зарахування періодів роботи,

передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають

право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.
Стаття 57. Пільги по обчисленню стажу за час перебування на


Каталог: repository
repository -> Предисловия к первому и второму изданиям
repository -> Фромм Э. Душа человека ее способность к добру и злу Эрих ФРОММ Душа человека ее способность к добру и злу
repository -> Взаимосвязь уровня притязаний и акцентуаций характера у учащихся подросткового возраста
repository -> Цвет и психика
repository -> Л. С. Выготский мышление и речь
repository -> Лекции по общей психологии М., 2000
repository -> Т. В. Прохоренко Москва ■ Санкт-Петербург • Нижний Новгород ■ Воронеж Ростов-на Дону ■ Екатеринбург ■ Самара Новосибирск Киев ■ Харьков ■ Минск 2005 ббк 88. 3я7

Скачать 377.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница