Законукраїни про пенсійне забезпеченняСкачать 377.5 Kb.
страница4/5
Дата21.05.2016
Размер377.5 Kb.
#27301
ТипЗакон
1   2   3   4   5

фронті
Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій,

у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також

перебування в партизанських загонах і з'єднаннях зараховується до

стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для

обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу

років військовослужбовцям.
Стаття 58. Пільги по обчисленню стажу роботи

реабілітованим громадянам


Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної

відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом

реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання

в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на

примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі.
Стаття 59. Пільги по обчисленню стажу за період

Великої Вітчизняної війни


Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого

складу у військових частинах, і служба, крім військової служби,

передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної

війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до

стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських

концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період

війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово

окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, - у

потрійному розмірі.
Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої

Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час проживання

в м. Ленінграді в цей період - у подвійному розмірі.


Стаття 60. Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких

медичних закладах


Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони

здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених

вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших

інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у

патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони

здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я

зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

{ Текст статті 60 в редакції Закону N 1110-IV ( 1110-15 ) від

10.07.2003 }
Стаття 61. Порядок включення в стаж роботи окремих видів

робіт
Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного

періоду зараховується за рік роботи.
Робота протягом повного сезону на підприємствах і в

організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від

відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, - за

списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України,

зараховується до стажу роботи за рік роботи.
Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх

фактичною тривалістю.


Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи
Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова

книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при

відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

( 637-93-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Стаття 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним

громадянам часу роботи за межами України


Іноземним громадянам, а також їх сім'ям у тих випадках, коли

для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії

призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи

припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не

передбачено інше, або незалежно від цього співвідношення, якщо

сплачено повністю необхідні страхові внески до Пенсійного фонду

України.
Громадянам інших республік, які проживають на території

України, пенсія виплачується на загальних підставах.


ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного

заробітку


Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до

середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей

65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за

пенсією.


{ Частину другу статті 64 виключено на підставі Закону

N 307/97-ВР від 04.06.97 }

Стаття 65. Загальний порядок визначення середньомісячного

заробітку для обчислення пенсій
Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за

будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї

трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період

роботи починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за

пенсією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року

враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату

(виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством порядку,

а за період роботи починаючи з 1 липня 2003 року - за даними

персоніфікованого обліку відомостей у системі

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.


У разі відсутності відомостей про заробітну плату (виплати,

дохід) у системі персоніфікованого обліку подаються документи про

нараховану заробітну плату (виплати, дохід), видані в

установленому законодавством порядку.


У разі якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала

менший період, ніж передбачено частиною першою цієї статті,

середньомісячний заробіток визначається за фактичний період роботи

шляхом ділення загальної суми заробітку за цей період на число

місяців у ньому.
Якщо працівник пропрацював менше одного календарного місяця,

то заробіток за весь відпрацьований час ділиться на число

відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на число робочих

днів за місяць, обчислене в середньому за рік (25,4 - при

шестиденному робочому тижні та 21,2 - при п'ятиденному робочому

тижні). У цьому разі для обчислення пенсії враховується заробіток

у розмірі не більше двох тарифних ставок (окладів).
У разі призначення пенсій працівникам, зайнятим на сезонних

роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається в

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 65 в редакції Закону N 854-IV ( 854-15 ) від 22.05.2003 }


Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні

пенсій
До заробітку для обчислення пенсії включаються всі види

оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України

"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

( 400/97-ВР ) нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне

страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на

оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу

(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми

заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески

(збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання

зазначеного заробітку (виплат, доходу).

{ Частина перша статті 66 в редакції Закону N 854-IV ( 854-15 )

від 22.05.2003 }
У заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів

включається оплата в усіх її видах за роботу в громадському

господарстві колгоспу.
У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні

періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній

заробіток, що зберігається за працівником.
У заробіток для обчислення пенсії особам, які не підлягають

державному соціальному страхуванню (пункт "д" статті 3),

включаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам

оплати праці, на які нараховуються страхові внески.


Членам колгоспів, інших кооперативів, працівникам радгоспів

та інших підприємств і організацій, які одержують поряд з грошовою

оплатою натуральну, на вартість якої нараховуються страхові

внески, ця натуральна оплата при визначенні середньомісячного

заробітку враховується за державними роздрібними цінами того

періоду, коли провадилася оплата праці.


Стаття 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок
Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті

"в" статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського

гонорару, що розраховується за державними ставками, за 24 останніх

місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією або за 60 місяців

роботи підряд протягом всієї трудової діяльності перед зверненням

за пенсією.


Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, якщо вони

одночасно працюють на підприємствах або в організаціях, для

обчислення пенсії враховуються за відповідний період заробіток і

авторський гонорар.


Стаття 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи
Пенсії при неповному стажі роботи (статті 20, 30 і 45)

призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.


Обчислення пенсії провадиться таким чином: спочатку

визначається відповідна повна пенсія, ця пенсія ділиться на число

місяців потрібного повного стажу роботи, одержана сума множиться

на число місяців наявного фактичного стажу роботи (у цьому стажі

період більше 15 днів округлюється до повного місяця, а період до

15 днів включно не враховується).


Якщо пенсія при повному стажі роботи належала б у

мінімальному розмірі, встановленому цим Законом (статті 19, 29 і

44), то пенсія при неповному стажі призначається пропорційно

наявному стажу виходячи з мінімального розміру пенсії, але в усіх

випадках у розмірі не менше соціальної пенсії, встановленої для

відповідної категорії непрацездатних (стаття 94).


Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку
Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за

віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим

заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється

за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого

заробітку, який визначається за 2 роки роботи підряд після

призначення пенсії відповідно до статей 64 - 67 цього Закону.


На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної

в мінімальному розмірі у зв'язку з відсутністю заробітку.


У разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за

його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок

пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після

попереднього перерахунку.


Стаття 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи
Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію

за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення

пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться

перерахунок пенсії виходячи із стажу, який є на час перерахунку.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через

2 роки роботи після попереднього перерахунку.


Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу,

достатнього для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера

провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того,

скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі.

При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови,

якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії

відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності (стаття

25).
Перерахунок пенсії провадиться за вибором пенсіонера із

заробітку, з якого пенсію було спочатку призначено (або згодом

перераховано в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону),

або з останнього заробітку.
Стаття 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються
Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,

клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам при обчисленні

пенсії за їх бажанням за період навчання замість

заробітку може враховуватися стипендія.


Стаття 72. Обчислення заробітку за період роботи за межами

України
При обчисленні середньомісячного заробітку працівникам за

роботу за межами України враховується заробітна плата, яку вони

одержували перед виїздом (статті 64-67), або за їх вибором

заробіток, що визначається відповідно до статті 73 цього Закону, а

за умови сплати в цей період внесків до Пенсійного фонду України -

на загальних підставах.
Стаття 73. Обчислення пенсій громадянам України -

переселенцям з інших держав


Пенсії громадянам України - переселенцям з інших держав, які

не працювали в Україні, обчислюються з розрахунку

середньомісячного заробітку працівників відповідної професії та

кваліфікації в Україні на час призначення пенсії (за даними

відповідної профспілки), а за умови сплати повністю необхідної

суми страхових внесків до Пенсійного фонду України - на загальних

підставах.
Стаття 74. Обчислення пенсій сім'ям пенсіонерів
Сім'ям пенсіонерів пенсії в разі втрати годувальника

обчислюються з того ж заробітку, з якого обчислювалась пенсія

годувальника.
Сім'ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок пенсії

в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону, пенсії

обчислюються із заробітку, з якого було проведено або могло бути

проведено перерахунок пенсії годувальника.


{ Статтю 75 виключено на підставі Закону N 307/97-ВР від

04.06.97 }

Стаття 76. Члени сім'ї, на яких нараховуються надбавки до

пенсій
Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіонерів,

які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї,

нараховуються на членів сім'ї, зазначених у статтях 37, 38, 40 і

41 цього Закону. Ці надбавки не нараховуються на тих членів сім'ї,

які одержують трудову або соціальну пенсію.
При наявності в сім'ї двох або більше непрацюючих пенсіонерів

кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному

утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з

пенсіонерів за їх вибором.


Стаття 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян
Призначені пенсії підвищуються:

а) пенсії за віком інвалідам війни - на суму мінімального

розміру пенсії по інвалідності, встановленого Законом України про

пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і

рядового складу органів внутрішніх справ для інвалідів війни з

числа солдатів і матросів строкової служби по відповідній групі

інвалідності; { Пункт "а" статті 77 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 3284-12 від 17.06.93 }

б) іншим учасникам війни з числа військовослужбовців, які

проходили службу в складі діючої армії, партизанських загонах і

з'єднаннях, військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях

при виконанні інтернаціонального обов'язку та особам

вільнонайманого складу діючої армії, батькам та дружині, якщо вона

не взяла повторний шлюб, військовослужбовців, які загинули на

фронті, при виконанні інтернаціонального обов'язку або інших

обов'язків військової служби, - на 50 процентів мінімальної пенсії

за віком;

в) пенсії по інвалідності з дитинства внаслідок поранення,

контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в період

Великої Вітчизняної війни чи пов'язаних з їх наслідками, а також

пенсії в разі втрати годувальника інвалідам з дитинства

внаслідок зазначених причин - на 15 процентів мінімальної пенсії

за віком;

г) громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій

і згодом були реабілітовані, призначені пенсії - на 50

процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на

25 процентів мінімальної пенсії за віком.
Стаття 78. Перерахунок пенсії у зв'язку із зміною в сімейному

стані, влаштуванням на роботу або її припиненням


У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у

зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її

припиненням здобуває або втрачає право на надбавку на

непрацездатних членів сім'ї або розмір цієї надбавки підлягає

зміні, провадиться відповідний перерахунок пенсії.
Стаття 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії
При обчисленні суми середньомісячного заробітку та

встановленні розміру пенсії частина карбованця менше п'ятдесяти

копійок не враховується, а п'ятдесят копійок і більше округлюється

до карбованця.


ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 80. Порядок звернення за призначенням пенсії
Заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем

роботи, а непрацюючим - до зазначених у статті 81 цього Закону

органів за місцем проживання заявника.

{ Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III

( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Стаття 81. Органи, що призначають пенсії
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати

здійснюється органами Пенсійного фонду України.

{ Стаття 81 в редакції Закону N 2981-III ( 2981-14 ) від

17.01.2002 }


Стаття 82. Строки розгляду документів про

призначення пенсій


Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що

призначає пенсії (стаття 81), не пізніше 10 днів з дня їх

надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням

причин відмови та порядку оскарження орган, що призначає пенсії,

видає або надсилає підприємству, організації або заявникові не

пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення.

{ Частина друга статті 82 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }


Стаття 83. Строки призначення пенсій
Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких

випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку:

а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня

досягнення пенсійного віку або відповідно встановлення

інвалідності органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення

за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення

пенсійного віку або встановлення інвалідності;

б) пенсії у разі втрати годувальника призначаються з дня

виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед

зверненням за пенсією.


Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня

подання відповідної заяви з усіма необхідними документами.


Стаття 84. Строки перерахунку призначеної пенсії
Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків:

при виникненні права на підвищення пенсії - з першого числа

місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо

відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до

15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо

заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15-го

числа;

при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії,з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони

мали місце до 15-го числа включно, і з першого числа наступного

місяця, якщо вони мали місце після 15-го числа.
У випадках, передбачених статтями 35 і 47 цього Закону,

перерахунок пенсії провадиться із строків, зазначених у цих

статтях.
ВИПЛАТА ПЕНСІЙ
Стаття 85. Виплата пенсій
Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку

(прибутку) за місцем проживання пенсіонера, незалежно від

реєстрації місця проживання.

{ Частина перша статті 85 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }
Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною

сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за

який виплачується пенсія.

{ Статтю 85 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2631-III

( 2631-14 ) від 11.07.2001 }
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії

за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії,

встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти

мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим

частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

{ Статтю 85 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 107-VI

( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008 }
Стаття 86. Виплата пенсій за довіреністю
Пенсія може виплачуватись за довіреністю, порядок оформлення

і строк дії якої визначається законодавством.


Стаття 87. Виплата пенсій за минулий час
Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно,

виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням

за одержанням пенсії.
Суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що

призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без

обмеження будь-яким строком.
Стаття 88. Виплата пенсій особам, які проживають

у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних

відділеннях територіальних центрів соціального

обслуговування пенсіонерів та одиноких

непрацездатних громадян і дитячих

будинках-інтернатах


Особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах),

стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а

також дітям, яким призначено соціальні пенсії та які проживають у

дитячих будинках-інтернатах, виплачується 25 процентів розміру

призначеної пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру

пенсії за віком на місяць.
У разі коли розмір їх пенсії перевищує вартість утримання в

цих установах, виплачується різниця між розміром пенсії і вартістю

утримання, але не менше 25 процентів розміру призначеної пенсії і

не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком на

місяць.

Якщо у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті(пансіонаті), стаціонарному відділенні територіального центру

соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних

громадян, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його

утриманні (статті 37, 38, 40 і 41 цього Закону), пенсія

виплачується в такому порядку: 25 процентів розміру призначеної

пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за

віком, виплачується самому пенсіонерові, а інша частина пенсії,

але не більше 50 процентів призначеного розміру, виплачується

зазначеним членам сім'ї.
Різниця між розміром призначеної пенсії особи, яка проживає в

будинку-інтернаті (пансіонаті), стаціонарному відділенні

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та

одиноких непрацездатних громадян та дитячому будинку-інтернаті, і

розміром пенсії, яка виплачується їй та непрацездатним членам її

сім'ї відповідно до частин першої - третьої цієї статті,

перераховується будинку-інтернату (пансіонату), стаціонарному

відділенню територіального центру соціального обслуговування


Каталог: repository
repository -> Предисловия к первому и второму изданиям
repository -> Фромм Э. Душа человека ее способность к добру и злу Эрих ФРОММ Душа человека ее способность к добру и злу
repository -> Взаимосвязь уровня притязаний и акцентуаций характера у учащихся подросткового возраста
repository -> Цвет и психика
repository -> Л. С. Выготский мышление и речь
repository -> Лекции по общей психологии М., 2000
repository -> Т. В. Прохоренко Москва ■ Санкт-Петербург • Нижний Новгород ■ Воронеж Ростов-на Дону ■ Екатеринбург ■ Самара Новосибирск Киев ■ Харьков ■ Минск 2005 ббк 88. 3я7

Скачать 377.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница