Законукраїни про пенсійне забезпеченняСкачать 377.5 Kb.
страница5/5
Дата21.05.2016
Размер377.5 Kb.
#27301
ТипЗакон
1   2   3   4   5

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, дитячому

будинку-інтернату, в якому проживає особа, за її особистою

письмовою заявою або заявою батьків, опікунів (піклувальників).

Зазначені кошти зараховуються на рахунки цих установ понад

бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов

проживання у них громадян похилого віку, інвалідів та дітей у

порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2833-III

( 2833-14 ) від 29.11.2001 - набуває чинності з 1 січня 2002 року,

в редакції Закону N 951-IV ( 951-15 ) від 05.06.2003 }


Стаття 89. Виплата пенсії за час позбавлення волі
У разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії

здійснюється на загальних підставах.


Стаття 90. Відрахування з пенсій
Відрахування з пенсій можуть провадитися на підставі судових

рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень),

виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов,

виконання яких відповідно до чинного законодавства провадиться в

порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить

пенсіонерові до виплати.


З пенсії може бути відраховано не більше 50 процентів її

розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування

збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на

компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням

здоров'я, а також у зв'язку із смертю годувальника, на повернення

переодержаних сум заробітної плати в передбачених законодавством

випадках.
З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше

20 процентів пенсії.


Стаття 91. Виплата недоодержаної пенсії у зв'язку із смертю

пенсіонера і виплата допомоги на поховання
Суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися

недоодержаними у зв'язку з його смертю, передаються членам його

сім'ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

{ Частина перша статті 91 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від

27.04.2007 }
При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії

ділиться між ними порівну.


Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли

не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.


У разі смерті пенсіонера його сім'ї або особі, яка здійснила

похорон, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної

пенсії.
Стаття 92. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон
Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон,

пенсії не призначаються.


Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання

за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом за

кордон. За час перебування цих громадян за кордоном виплачуються

тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або

професійного захворювання.
Порядок переведення пенсій, призначених внаслідок трудового

каліцтва або професійного захворювання, в інші країни визначається

Кабінетом Міністрів України.

Розділ III. СОЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ


{ Стаття 93 втратила чинність у частині призначення

соціальних пенсій на підставі Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від

31.05.2005 }

Стаття 93. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію


Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим

громадянам, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права на

трудову пенсію:

інвалідам I і II груп, у тому числі інвалідам з дитинства, а

також інвалідам III групи;

особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55

років;

дітям - у разі втрати годувальника (пункт "а" статті 37);дітям-інвалідам віком до 16 років.

Перелік медичних показань, що дають право на одержання

соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 16 років,

визначається в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів

України.

{ Стаття 94 втратила чинність у частині призначення

соціальних пенсій на підставі Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від

31.05.2005 }

Стаття 94. Розміри соціальних пенсій
Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

а) 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55

років і не набули права на трудову пенсію без поважних причин;

б) 50 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55

років і не набули права на трудову пенсію з поважних причин;

інвалідам III групи;

в) 100 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

інвалідам II групи;

дітям-інвалідам віком до 16 років;

дітям (пункт "а" статті 37), а також одній із осіб,

зазначених в пункті "в" статті 37 у разі втрати годувальника;

г) 200 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

інвалідам I групи;

матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня".


{ Стаття 95 втратила чинність у частині призначення

соціальних пенсій на підставі Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від

31.05.2005 }

Стаття 95. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до

трудової пенсії
При наявності одночасного права на соціальну пенсію і

надбавку на непрацездатних членів сім'ї до пенсії за віком або

по інвалідності (статті 21 і 33) призначається за вибором того,

хто звернувся, або пенсія, або надбавка.


{ Стаття 96 втратила чинність у частині призначення

соціальних пенсій на підставі Закону N 2603-IV ( 2603-15 ) від

31.05.2005 }

Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій


При призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються

відповідно статті 1, 80-91, 102-104 цього Закону.


Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ
Стаття 97. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією

грошових доходів населення


{ Дію статті 97 відновлено у зв'язку з втратою чинності

Декрету N 7-92 на підставі Закону N 534/96-ВР від 21.11.96 }


{ Дію статті 97 зупинено з грудня 1992 року згідно з

Декретом N 7-92 від 09.12.92 }


Пенсії щороку підвищуються відповідно до індексації грошових

доходів населення, але не менш як на 2 проценти заробітку, з

якого обчислено пенсію (стаття 64). В усіх випадках зазначене

підвищення не може бути менше 2 процентів мінімальної пенсії за

віком.
Стаття 98. Перерахунок раніше призначених пенсій
Перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про

вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в

пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих

пенсіонером на час перерахунку.


Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають

право на подальше підвищення пенсії у зв'язку з введенням у дію

цього Закону (про стаж роботи, заробіток, сімейний стан та інші),

то пенсія знову перераховується за нормами цього Закону. При цьому

перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12

місяців перед поданням додаткових документів і не раніше ніж з дня

введення в дію цього Закону.
Стаття 99. Заробіток, який враховується при перерахунку

пенсій
Перерахунок пенсій, призначених за раніше діючим

законодавством, провадиться із середньомісячного заробітку за

останніх 24 або будь-які 60 місяців перед призначенням пенсії, або

перед введенням в дію цього Закону, або з заробітку, з якого було

раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній

справі, із застосуванням статей 64-67 цього Закону.
Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам,

які мали право на пенсію на пільгових

умовах до введення в дію цього Закону
Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на

роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше

діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких

умовах:


а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону

повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на

пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом,

призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених

раніше діючим законодавством;

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і

важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії

відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в

порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з

вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.


Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН
РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ З ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ
Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних

і документів, виданих для оформлення пенсії


Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати

відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб,

а також в необхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх

видачі.


{ Частина перша статті 101 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }


Підприємства та організації несуть матеріальну

відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі

внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних

документів, а також за видачу недостовірних документів, і

відшкодовують її.
Стаття 102. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органи, що

призначають пенсії про зміну умов, що впливають

на виплату пенсій

{ Назва статті 102 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Пенсіонери зобов'язані повідомляти органу, що призначає

пенсії, про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або

припинення її виплати.
У разі невиконання цього обов'язку і одержання у зв'язку з

цим зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу, що

призначає пенсії, заподіяну шкоду.

{ Стаття 102 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III

( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Стаття 103. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених

пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку


Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок

зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно

неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі

членів сім'ї тощо), стягуються на підставі рішень органу, що

призначає пенсії.
Відрахування на підставі рішень органу, що призначає пенсії,

провадяться в розмірі не більше 20 процентів пенсії понад

відрахування з інших підстав.
В усіх випадках звернення стягнень на пенсію за пенсіонером

зберігається не менш як 50 процентів належної пенсії.


У разі припинення виплати пенсії (внаслідок відновлення

здоров'я тощо) до повного погашення заборгованості решта

заборгованості стягується в судовому порядку.

{ Стаття 103 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III

( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Стаття 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії
Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути

подано до районної (міської) Ради народних депутатів або до

районного (міського) народного суду.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК


м. Київ, 5 листопада 1991 року

N 1788-XIIhttp://jaloba.com.ua

Каталог: repository
repository -> Предисловия к первому и второму изданиям
repository -> Фромм Э. Душа человека ее способность к добру и злу Эрих ФРОММ Душа человека ее способность к добру и злу
repository -> Взаимосвязь уровня притязаний и акцентуаций характера у учащихся подросткового возраста
repository -> Цвет и психика
repository -> Л. С. Выготский мышление и речь
repository -> Лекции по общей психологии М., 2000
repository -> Т. В. Прохоренко Москва ■ Санкт-Петербург • Нижний Новгород ■ Воронеж Ростов-на Дону ■ Екатеринбург ■ Самара Новосибирск Киев ■ Харьков ■ Минск 2005 ббк 88. 3я7

Скачать 377.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница